Afspraken sociaal huren

Ruim 1.000 sociale huurwoningen erbij, beter omgaan met energie en minder huurverhoging. Dat zijn een paar afspraken die woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente Utrecht voor 2015-2020 hebben gemaakt.

In de woonvisie staan onze ideeën over wonen in Utrecht. We hebben afspraken gemaakt over het uitvoeren van deze ideeën. Een van de belangrijkste doelen is dat mensen met een laag inkomen in Utrecht goed kunnen wonen.

Een paar afspraken op een rij

 • De corporaties bouwen tot 2020 ruim 3.000 woningen. Ongeveer 350 daarvan zijn duurdere huur- en koopwoningen. In diezelfde periode verkopen of slopen de corporaties ongeveer 1650 woningen. Er komen dus 1.000 sociale huurwoningen bij, voor een groot deel in Leidsche Rijn.
 • Het totale aantal sociale huurwoningen stijgt van 44.000 naar ruim 45.000 woningen.
 • Het aantal goedkopere huurwoningen in de sociale huursector daalt niet.
 • De corporaties verlagen de huurprijzen van vrijgekomen woningen. Ook gaat de huur jaarlijks minder omhoog, vooral voor bewoners met de laagste inkomens.
 • Er zijn 4 woningcorporaties die in 2020 gemiddeld energielabel B willen hebben voor al hun woningen. Uiteindelijk willen ze dat hun woningen allemaal energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat voor het wonen in een huis niet meer energie nodig is dan het huis zelf opwekt met bijvoorbeeld zonnepanelen. Mitros haalt in 2020 gemiddeld label C. De komende jaren plaatsen de woningcorporaties veel meer zonnepanelen.
 • We stimuleren dat mensen met een hoog inkomen verhuizen naar woningen met een hogere huur. Daardoor komen er meer goedkopere woningen vrij voor mensen met een laag inkomen.
 • Nieuwe woningen en goed gerenoveerde woningen krijgen het Politiekeurmerk Veilige Woning.
 • Corporaties verzorgen woningen voor vluchtelingen die aan Utrecht zijn toegewezen. Ook verzorgen ze woningen voor mensen die in de maatschappelijke opvang hebben gezeten. Bijvoorbeeld dak- en thuislozen of mensen die begeleid wonen. Het gaat om mensen die zelfstandig wonen, met lichte begeleiding als dat nodig is. Voor deze doelgroepen zoeken we actief naar meer mogelijkheden om te wonen.
 • De gemeente en de corporaties onderzoeken samen met zorginstellingen hoe we wonen en zorg met elkaar kunnen combineren.

De afspraken per woningcorporatie

 1. STUW en De Bundeling (pdf, 322 kB)
 2. Mitros en HNM (pdf, 836 kB)
 3. Portaal en Adviescommissie Prestatieafspraken Portaal Utrecht (pdf, 308 kB)
 4. Bo-ex (pdf, 832 kB)
 5. SSH en BoKS (pdf, 247 kB)
 6. Groenwest en HV Weidelanden (pdf, 247 kB)

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur