Afspraken sociaal huren

Meer sociale huurwoningen, beter omgaan met energie en minder huurverhoging. Dat zijn een paar afspraken die woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente Utrecht voor 2020-2024 hebben gemaakt.

In de woonvisie staan onze belangrijkste aandachtspunten voor wonen in Utrecht. We hebben afspraken gemaakt over het uitvoeren van deze aandachtspunten. Een van de belangrijkste doelen is dat mensen met een laag inkomen in Utrecht goed kunnen wonen – een (t)huis voor iedereen.

Een paar afspraken op een rij

  • De voorraad sociale huurwoningen van corporaties groeit de komende periode verder.
  • De gemeente Utrecht zet in 2020 in op de realisatie van 600 – 725 extra betaalbare woningen op eigen locaties.
  • Komen er bij de grote gebiedsontwikkelingen in de komende jaren (zoals de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier) een groot aantal sociale huurwoningen.
  • Toewijzing van maatschappelijke urgenten gebeurt minder in wijken zoals Overvecht. Daarvoor wordt een plekje gevonden in wijken met meer sociaal-economische draagkracht.
  • De huurprijzen voor de doelgroep zullen gemiddeld niet meer stijgen dan de inflatie.
  • Bijna alle corporaties gaan een energie-index van 1,3 (voorheen label B) in 2020 halen. De komende jaren plaatsen de woningcorporaties meer zonnepanelen.
  • We moedigen doorstroming aan, bijvoorbeeld dat mensen met een hoog inkomen in een woning met een lage huur, verhuizen naar woningen met een wat hogere huur. Daardoor komen er meer goedkopere woningen vrij voor mensen met een laag inkomen.

Bekijk de complete sets van afspraken

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur