Welstandsbeleid

Beleidsdocument

Het beleid staat in de welstandsnota De schoonheid van Utrecht.

Wat wil de gemeente en waarom?

De gemeente heeft een zorgplicht voor een goede leefomgeving, een omgeving die veilig, gezond en (economisch) aantrekkelijk is. Hierbij speelt de kwaliteit van bouwwerken een rol. De gemeente wil daarom zo goed mogelijk met de gebouwde omgeving en het bestaande erfgoed omgaan. De gemeente vindt het belangrijk dat een bouwwerk in zijn omgeving past en dat het bouwwerk een goede vormgeving en kwaliteit heeft.

Wat doet de gemeente?

Als een omgevingsvergunning nodig is om een bouwwerk te bouwen of te veranderen, toetsen we of het nieuwe of veranderde bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand'. Dit betekent dat we kijken of het bouwwerk past in de omgeving en of het een goede vormgeving en kwaliteit heeft.

Om de toetsing zo objectief, open en eerlijk mogelijk te kunnen doen, gebruiken we de welstandsnota De schoonheid van Utrecht.

De welstandsadviezen van de Commissie Welstand & Monumenten moeten gebaseerd zijn op criteria die zijn genoemd in de welstandsnota.

Het doel van de welstandsnota is dus:

 • zorgen voor een zo objectief mogelijk kader voor het welstandsadvies
 • zorgen voor rechtszekerheid voor initiatiefnemers en omwonenden
 • zorgen voor meer samenhang in de adviezen over het uiterlijk van de stad
 • zorgen dat bij monumentenaanvragen de welstandsadviezen en monumentenadviezen op elkaar zijn afgestemd

Wat staat er in de welstandsnota?

In de welstandsnota staat:

 • welke stedenbouwkundige typologie gebieden hebben
 • wat in deze gebieden de samenhang is tussen architectuur en stedenbouw
 • welke bouwwerken, straten of gebieden authentiek, beeldbepalend of zeldzaam zijn
 • welke bouwwerken monument zijn
 • welke gebieden beschermde stadsgezicht zijn

De gemeente heeft op beleidskaarten per gebied aangegeven hoe met de bestaande stedenbouwkundige structuur en architectuur om te gaan. Op de kaarten staan 3 beleidsniveaus:

Behoud  
Bij behoud gaat het vooral om het versterken of in stand houden van het bestaande beeld.
Respect
Bij respect gaat het vooral om het respecteren van de bestaande karakteristieken van een gebouw of gebied.
Open
Bij open gaat het vooral om een passende relatie met de omgeving van het gebouw of gebied.

Op de kaarten staan verder:

 • de straten en gebouwen waar extra aandacht voor het uiterlijk wenselijk is
 • ontwikkelgebieden
 • markeringspunten
 • rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

Relatie met ander beleid

Het beleid voor welstand heeft te maken met het beleid over:

Hulp en contact Welstand

Telefoon

14 030

E-mail

welstand@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Afdeling welstand
Postbus 8406
3503 RK  UTRECHT