Nieuw beleid voor luchtkwaliteit

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert strengere advieswaarden voor een gezonde lucht. Daarom werken we aan nieuw beleid voor de luchtkwaliteit. 

Waarom nieuw beleid?

De luchtkwaliteit in Utrecht wordt steeds beter. Maar de lucht is nog niet schoon genoeg. We voldoen in Utrecht aan de Europese grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide. Dat is onder andere dankzij de maatregelen die we de afgelopen jaren hebben genomen. Maar we willen nog een stap verder gaan. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert strengere waarden. Die willen we sneller bereiken, door extra maatregelen te nemen. Zonder die extra maatregelen verbetert de luchtkwaliteit niet genoeg.

Vervuilde lucht kan zorgen voor long- en hartklachten, en uiteindelijk ook voor eerder overlijden. Vervuilde lucht bevat fijnstof, zoals roetdeeltjes en stikstofdioxide. Die zorgen voor chronische ziekten. Daarom nemen we maatregelen om de lucht in de stad gezonder te maken. Dat doen we samen met andere gemeenten, provincies en de Rijksoverheid. In januari 2020 hebben wij en andere overheden het Schone Lucht Akkoord ondertekend.

Bekijk het nieuwe concept beleid (klik op Gerelateerd > exb-2023-32347)

Hulp en contact Luchtkwaliteit

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtselucht@utrecht.nl