Nieuw beleid voor ondergrond

We willen de ruimte onder de grond goed inrichten. En de ondergrond gezond houden. Daarom werkt de gemeente aan nieuw beleid: een visie voor de ondergrond. Zo’n visie helpt om te beslissen wat waar komt.  Eind 2023 kunt u lezen wat de gemeente met de ondergrond wil. U kunt dan ook reageren.

Waarom nieuw beleid?

De bodem raakt vol

Utrecht groeit. Wat boven de grond gebeurt, heeft ook gevolgen onder de grond. Alles heeft ook plek nodig in de bodem. Bijvoorbeeld een warmtenet aanleggen, het riool vervangen, meer groen, of nieuwe woningen bouwen. De ondergrond raakt overvol. Steeds vaker zitten soorten gebruik elkaar in de weg. Boomwortels zoeken plek naast een ondergrondse container. Er kan schade ontstaan, bijvoorbeeld aan boomwortels. Of er is overlast, omdat de straat vaker open moet.

Het is daarom nodig om werkzaamheden beter op elkaar af te stemmen en rekening te houden met de gezondheid van onze ondergrond.

Klimaatverandering

Een gezonde bodem helpt bij het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering. We verwachten meer hitte, droogte en forse regenbuien. Een gezonde ondergrond kan water beter afvoeren of juist beter vasthouden bij droogte.

De waarde van de ondergrond

De ondergrond is de basis van ons bestaan. We bouwen op en in de grond. Dieren en planten hebben een gezonde bodem nodig om in te leven en groeien. Een schone en gezonde ondergrond is ook belangrijk voor ons drinkwater en onze gezondheid.

Nieuwe afspraken

Er zijn nu al regels rondom de ondergrond. Die gaan meestal over bepaalde onderwerpen. Zoals kabels en leidingen of boomwortels. Maar er zijn nog geen algemene regels. Regels waarin staat hoe we met onze plannen voor de stad rekening houden met de gevolgen onder de grond. Daarvoor moeten we eerst afspraken maken over het gebruik van de ondergrond. Die schrijven we op in een visie: de Visie Ondergrond.

Met de Visie Ondergrond willen we duidelijk maken wat er wel en niet onder de grond kan en mag. We zeggen hoe we de ondergrond beschermen, gebruiken, beheren en beter maken. Daarmee zorgen we dat Utrecht ook in de toekomst een aantrekkelijke stad blijft om in te wonen, te werken en te verblijven.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
November/december 2023Inspraak: u kunt de visie bekijken en uw mening geven
Februari/maart 2024College neemt een besluit over de visie
Zomer 2024Gemeenteraad neemt een besluit over de visie

Hulp en contact Visie ondergrond

Telefoon

14 030

E-mail

visieondergrond@utrecht.nl