Nieuw beleid voor grondwater

We werken aan nieuw beleid voor grondwater. De regels veranderen. Dat komt omdat binnenkort de Omgevingswet ingaat. U kunt uw mening over het beleid voor grondwater geven.

Waarom nieuw beleid voor grondwater?

Utrecht wil de kwaliteit van het grondwater goed houden. Zo houden we schone sloten, schone meertjes en zuiver drinkwater voor mensen en de natuur. Daarnaast wil de gemeente het gebruik van bodemenergie mogelijk maken en blijven ontwikkelen. Hoe doe je dat, als je ook rekening moet houden met vervuiling uit het verleden? Je wil niet dat vervuild grondwater zich verder kan verspreiden, bijvoorbeeld via het gat van een boring.

Om alles onder de grond goed te laten verlopen, heeft de gemeente regels. Die staan in het gebiedsplan gebiedsgericht grondwaterbeheer 2015 [link naar het huidige document Beleid voor bodem, grondwater en ondergrond | Gemeente Utrecht - Omgevingsvisie].
In het gebiedsplan staan afspraken over hoe we omgaan met vervuild grondwater. Ook staan er regels in voor mensen die grondwater willen gebruiken. Bijvoorbeeld om bodemenergie op te wekken. Of als iemand water wil wegpompen, bijvoorbeeld om een kelder aan te leggen. Hiermee draagt het gebiedsplan bij aan een veilige, gezonde en duurzame stad.

De landelijke overheid voert op 1 januari 2024 een nieuwe wet in. Dat is de Omgevingswet. Als de Omgevingswet er is, veranderen ook de regels voor het gebiedsplan. Daarom moet de gemeente dat plan aanpassen.

Wat verandert er?

Met het nieuwe gebiedsplan gaat de gemeente nog meer rekening houden met risico’s onder de grond. Waar stroomt grondwater naartoe, en wat is het effect op een gebied als er stroomopwaarts iets gebeurt? Wanneer moet de gemeente ingrijpen?

Daarnaast vindt de gemeente duurzaam gebruik van de ondergrond belangrijk. Naast het gebiedsplan voor grondwater werkt de gemeente daarom ook aan een visie op de ondergrond. Punten uit het huidige gebiedsplan die daar over gaan, komen in de Visie Ondergrond.

Hoe maken we een nieuw gebiedsplan?

Om te komen tot een nieuw gebiedsplan zet de gemeente een aantal stappen:

De gemeente kijkt welke punten uit het gebiedsplan 2015 moeten veranderen. Zo klopt alles straks weer met de nieuwe Omgevingswet.
De Omgevingswet zorgt voor veranderingen in de rollen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen. Die nieuwe afspraken over wat ze doen, komen ook in het gebiedsplan. Dat is bijvoorbeeld belangrijk als iemand een vergunning aan wil vragen.
Utrecht gaat meer onderzoek doen naar vervuilingen van het grondwater uit het verleden.  

Uw mening telt

Utrecht wil het Gebiedsplan op een zorgvuldige manier aanpassen. Daarom gaat de gemeente in gesprek met gebruikers, experts en ervaringsdeskundigen. De gemeente neemt zelf contact op met partijen die veel te maken hebben met grondwater. Hebt u ervaringen met of zorgen over grondwater? We horen graag van u. Of hebt u in het algemeen belangstelling en vindt u het prettig als de gemeente u op de hoogte houdt? Neem dan contact op via bodeminfo@utrecht.nl.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Najaar 2023Opstartfase afronden: participatieplan en strategie maken
2024-2025Onderzoeksfase: onderzoek en afstemming in deelprojecten
Juni-december 2025Inpraak
Zomer 2026Besluit over het nieuwe gebiedsplan
2027Regels opnemen in omgevingsplan

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl