Beleid voor bedrijventerreinen

Beleidsdocument

Het beleid voor bedrijventerreinen staat in de Bedrijventerreinenstrategie 2012 (pdf, 203 kB).

Wat wil de gemeente en waarom?

Utrecht heeft de ambitie om aantrekkelijk te zijn voor bedrijven om zich hier te vestigen. De gemeente wil voldoende arbeidsplaatsen in de stad creƫren en deze voor de toekomst behouden. De gemeente spreekt dan ook de ambitie uit om te beschikken over aantrekkelijke werkgebieden in de stad. Dit is ook van toepassing op de Utrechtse bedrijventerreinen.

De gemeente kiest ervoor om vooral bestaande bedrijventerreinen door te ontwikkelen en geen nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen.

In de Bedrijventerreinenstrategie 2012 (pdf, 203 kB) lichten we het beleid uitgebreid toe.

Wat doet de gemeente?

De gemeente draagt zorg voor bereikbare, schone en veilige bedrijventerreinen die aantrekkelijk zijn om als bedrijf gevestigd te blijven.

De gemeente heeft duidelijke profielen opgesteld voor de verschillende bedrijventerreinen in de stad. Deze vindt u in de Bedrijventerreinenstrategie 2012 (pdf, 203 kB). Als een bedrijf zich op een bedrijventerrein in Utrecht wil vestigen of wil uitbreiden dan kijkt de gemeente of dit past bij profiel van dit bedrijventerrein. Dit heeft als doel dat het juiste bedrijf op de juiste plaats in de gemeente terechtkomt.

Als een bedrijf in eerste instantie niet past binnen het profiel van het betreffende bedrijventerrein en het omgevingsplan dan moet het bedrijf daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen.

Relatie met ander beleid

Het beleid voor bedrijventerreinen heeft te maken met het beleid over:

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

14 030

E-mail

werkvooriedereen@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur