Stappen voor uw plan

Stap 1: bekijk het bestemmingsplan

Heeft uw plan of initiatief iets te maken met:

 • het bouwen of veranderen van gebouwen, of
 • het veranderen van de functie van een gebouw of terrein (bijvoorbeeld een kantoor ombouwen tot woningen)?

Bekijk dan eerst het bestemmingsplan. Daarin staat wat de regels zijn.

Uw plan past wel in het bestemmingsplan

Als uw plan in het bestemmingsplan past, kunt u het plan uitvoeren. U moet misschien wel een omgevingsvergunning hebben. Is uw plan een initiatief om de buurt of stad leuker te maken? Kijk welke hulp voor initiatieven er voor u is. 

Uw plan past niet in het bestemmingsplan

Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. Ga verder met stap 2.

Stap 2: gebruik de omgevingsvisie

De gemeente mag met een omgevingsvergunning toestemming geven om af te wijken van een bestemmingsplan, maar moet dat wel goed kunnen uitleggen. Daarom moet u eerst de gemeente overtuigen dat het afwijken van het bestemmingsplan nodig is.

De omgevingsvisie kan daarbij helpen. U en de gemeente kunnen uit deze omgevingsvisie argumenten halen waarom een plan toch past in de buurt.

Bekijk daarom of uw plan aansluit bij de wensen en ambities die staan in de omgevingsvisie.

Stap 3: overleg met de gemeente

U kunt uw plan met de gemeente bespreken. Hoe beter het plan aansluit bij de wensen en ambities, hoe meer de gemeente kan meewerken met uw plan.

 

Is het een kleine ontwikkeling die naadloos aansluit bij de kaders en ambities voor ontwikkelingen in de wijk?

 • De gemeente kan dan waarschijnlijk meewerken aan uw plan. Omwonenden krijgen vaak wel de mogelijkheid om hun mening over uw plan te geven, voordat de gemeente groen licht kan geven.

 

Is uw plan een grote ontwikkeling of sluit uw plan gedeeltelijk aan bij de kaders en ambities?

 • We bespreken dan samen wat er nog nodig is om uw plan uit te voeren.
 • We bespreken samen wat er aan participatie met de buurt moet gebeuren en wie daarbij de trekker is.
 • Het kan zijn dat uw plan of de omgevingsvisie moet worden bijgesteld.

   

  Past uw plan niet bij de wensen en ambities in de omgevingsvisie?

  • Uw plan is waarschijnlijk niet gewenst op deze plek.
  • Als u denkt dat uw plan toch een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de wijk of aan de gemeente, dan kunt u met de gemeente bekijken of er toch mogelijkheden zijn voor het plan. Een belangrijk onderwerp van het gesprek is of uw plan kan rekenen op draagvlak van de bewoners en andere belanghebbenden en hoe dat onderzocht wordt.

  Stap 4: vraag een omgevingsvergunning aan

  U kunt een omgevingsvergunning aanvragen om te mogen afwijken van het bestemmingsplan.

  Voor het verlenen van de omgevingsvergunning toetst de gemeente uw plan op de volgende punten:

  • het draagt bij aan de koers
  • het sluit aan op de wensen en ambities in de omgevingsvisie
  • de voordelen voor de buurt of gemeente zijn groter dan de wens om de plek te houden zoals die is
  • het voldoet aan gemeentelijk beleid
  • het voldoet het aan de eisen van de wet
  • bewoners en andere belanghebbenden zijn betrokken
  • er is draagvlak bij bewoners en andere belanghebbenden

  Het kan zijn dat u onderzoek moet (laten) doen, voordat de gemeente een vergunning verleent. Hoe meer uw plan afwijkt van het bestemmingsplan, hoe meer onderzoek er nodig is. De gemeente kan u vertellen welk onderzoek nodig is.

  Misschien zijn er ook nog andere vergunningen nodig om uw plan uit te voeren. Dat hangt af van wat u van plan bent.

  Gaat u (ver)bouwen? Bekijk dan ook het stappenplan bouwen of verbouwen.

  Hulp en contact Omgevingsvisie

  E-mail

  omgevingswet@utrecht.nl

  Telefoon

  14 030