Stappen voor uw plan

Bekijk het omgevingsplan (bestemmingsplan)

Heeft uw plan of initiatief iets te maken met:

  • het bouwen of veranderen van gebouwen, of
  • het veranderen van de functie van een gebouw of terrein (bijvoorbeeld een kantoor ombouwen tot woningen)?

Bekijk dan eerst het omgevingsplan (bestemmingsplan). Daarin staat wat de regels zijn.

Als uw plan niet past in het omgevingsplan

Past uw plan niet in het omgevingsplan? Dat hoeft geen probleem te zijn.

Lees wat u kunt doen als uw plan niet in het omgevingsplan past

Omgevingsvergunning

Misschien hebt u voor uw plan een omgevingsvergunning nodig.

Gaat u (ver)bouwen? Bekijk dan ook de informatie over bouwen en verbouwen.

Hulp voor initiatieven

Is uw plan een initiatief om de buurt of stad leuker te maken? Kijk welke hulp voor initiatieven er voor u is.

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030