Ambitie park Lunetten

Lunetten wil de parken en het vele groen dat er van oudsher is in de wijk behouden en versterken. De wijk wil een goede balans tussen rust en levendigheid in de wijk. Het groen in de wijk moet prettig zijn voor mens en dier.

Voorstellen om het leven in park Lunetten nog plezieriger te maken

Verbeter het imago. Bijvoorbeeld door te zorgen dat bezoekers van de wijk niet meer verdwalen, spannender architectuur, samen zorgen voor mooiere en schonere openbare ruimte en wijknieuws beter te delen.

Meer mogelijkheden om elkaar in het groen te ontmoeten. Bijvoorbeeld door binnentuinen anders in te richten en fiets- en wandelverbindingen te maken tussen parken.

 • Langer wonen binnen de wijk mogelijk maken door het aanbod beter te laten aansluiten bij de woonwensen.
 • Meer nadruk leggen op (betaalbare)seniorenwoningen.
 • Het gevoel van een dorp in de stad behouden.
 • Meer spannende architectuur.
 • Meer groen in de tuinen van bewoners.
 • Het behouden en/of verbeteren van kwalitatief goede woningen.
 • Groen met waarde voor mens en dier, dus ook ecologisch groen waar de natuur zijn gang gaan en de mens te gast is.
 • Bestaande groen langs de snelwegen en aan de randen van de wijk beter benutten door ze te versterken.
 • Meer genieten van het water in de wijk door te zorgen dat het water schoner en de oevers mooier worden.
 • Omgeving die uitnodigt tot voldoende beweging voor bewoners.
 • Bijdragen aan betere luchtkwaliteit door aanpassing aan klimaat, duurzaamheid en gebruik van gezonde vormen van mobiliteit.

Voorstellen om het verkeer te reguleren en de mobiliteit te verbeteren

 • Niet meer verdwalen in de wijk door aanleg en betere herkenbaarheid van een hoofdfietsroute.
 • Een prettiger fiets- en wandelroute langs het Inundatiekanaal.
 • Voorrang voor de fiets- en voetganger ten opzicht van de auto op de rondweg.
 • Een autoluwe wijk en parkeren op afstand zodat woonerven nog groener kunnen worden ingericht.
 • Duurzame mobiliteitsoplossingen en minder autogebruik waardoor Utrecht en de regio bereikbaar blijven.

Opgaven en initiatieven

Om de ambitie park Lunetten voor elkaar te krijgen, hebben we een aantal opgaven opgesteld. U kunt uiteraard ook zelf met initatieven komen die bijdragen aan deze ambitie.

Bekijk alle opgaven en initiatieven

De andere ambities voor Lunetten

Duurzaamheid

Lunetten wil voorbeeld zijn op het vlak van duurzaamheid.

Levendigheid

Meer plekken voor levendigheid, verbinding en ontmoeting.

Hulp en contact Omgevingsvisie Lunetten

E-mail

omgevingsvisielunetten@utrecht.nl

Telefoon

14 030