Ambitie duurzaamheid

Lunetten wil een voorbeeldwijk zijn op het gebied van duurzaamheid in Utrecht. De ligging van Lunetten tussen drukke wegen is nog eens extra reden waarom Lunettenaren zich inzetten voor een gezondere toekomst. Bij hevige regenbuien, die steeds door klimaatveranderingen vaker voorkomen, kan het gebeuren dat delen van Lunetten onder water lopen. Ook daarop moet de wijk zich voorbereiden.

De bewoners willen, samen met de corporaties, het waterschap en de energieleveranciers op zoek naar alternatieven. Ook de gemeente wil zuinig omgaan met energie en grondstoffen, spullen hergebruiken en schone energie opwekken. We kunnen hierbij goed samenwerken en overgaan naar een meer circulaire economie. Dat betekent bewust omgaan met alle grondstoffen, besparen, delen, hergebruiken, repareren en recycling van grondstoffen, bouwmaterialen en goederen. Dit kan ook voor zorgen voor meer binding tussen mensen in de wijk en voor ontmoetingen: sharing is caring! De ambitie is energiebesparing als eerste stap naar een energieneutrale wijk die aardgasvrij is en waar schone energie wordt opgewekt.

Voorstellen om een wijk te zijn die zich aanpast aan het klimaat

  • Minder wateroverlast door minder verharding. Het water wordt in de wijk opgevangen en vasthouden.
  • Zoveel mogelijk voorkomen van effecten van droogte. Het regenwater loopt niet direct in het riool en het waterpeil kan worden aangepast.
  • Verbeteren van waterkwaliteit en water om in te varen.
  • Bewoners gaan zelf aan de slag. Planten meer groen in de tuinen en zorgen voor groene daken.

Voorstellen voor een circulair Lunetten

  • Ruimten beter benutten. Bijvoorbeeld lege panden ombouwen naar seniorenwoningen of de gebruiksregels voor woningen verruimen.
  • Materialen hergebruiken. Bijvoorbeeld beton recyclen of sloopmateriaal gebruiken in de bouw.
  • Lokale deeleconomie bevorderen via een nieuw digitaal platform of aansluiten bij bestaande platforms.

Opgaven en initiatieven

Om de ambitie duurzaamheid voor elkaar te krijgen, hebben we een aantal opgaven opgesteld. U kunt uiteraard ook zelf met initatieven komen die bijdragen aan deze ambitie.

Bekijk alle opgaven en initiatieven

De andere ambities voor Lunetten

Park Lunetten

Bewoners van Lunetten willen wonen in het park Lunetten.

Levendigheid

Meer plekken voor levendigheid, verbinding en ontmoeting.

Hulp en contact Omgevingsvisie Lunetten

E-mail

omgevingsvisielunetten@utrecht.nl

Telefoon

14 030