Omgevingsvisie deelgebied Lunetten

In Utrecht geldt de stedelijke omgevingsvisie als richtlijn voor plannen en initiatieven in de stad. Voor een aantal deelgebieden wordt een aanvullende omgevingsvisie gemaakt. Dit is een samenvatting van de Omgevingsvisie deelgebied Lunetten.

Omgevingsvisie Lunetten vastgesteld

Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie voor deelgebied Lunetten vastgesteld. Vele samenwerkingspartners, bewoners, ondernemers en andere betrokkenen uit de wijk hebben aan de omgevingsvisie meegewerkt.

Lees hier de volledige omgevingsvisie Lunetten (pdf 6,43 MB)

Hoe is de omgevingsvisie tot stand gekomen?

Van januari tot en met mei 2018 heeft een grote groep betrokkenen uit de wijk Lunetten samen met de gemeente gewerkt aan een toekomstvisie voor Lunetten. Het ging om bewoners, mensen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, scouting etcetera. Ze namen deel aan een serie workshops.

De resultaten van De Burgertop Lunetten, een initiatief van betrokken inwoners, waren het uitgangspunt. Die workshops leverde enorm veel idee├źn op voor de toekomst van de wijk. Ook verzamelde we reacties van bewoners en andere belanghebbenden met 2 kunstprojecten: De Praatpaal en de expositie Buurtfotograaf. Daarnaast heeft de gemeente gesproken met bewoners tijdens de Wijkdag Lunetten 2018.

Ambities

Al deze inbreng is vertaald naar 3 ambities voor de wijk. Deze ambities zijn uitgewerkt in de omgevingsvisie deelgebied Lunetten als onderdeel van de omgevingsvisie Utrecht.

Duurzaamheid

Foto van parkeerplaats met erachter een begroeide groene wand

Lunetten wil een voorbeeld zijn in duurzaamheid.

Naar ambitie duurzaamheid

Park Lunetten

Foto van mensen die op een kleedje in een park zitten

Bewoners van Lunetten willen wonen in het park Lunetten.

Naar ambitie park Lunetten

Levendigheid

Foto van mensen op de markt in Lunetten.

Meer plekken voor levendigheid, verbinding en ontmoeting. Naar ambitie levendigheid

Opgaven en initiatieven

Om de ambities voor elkaar te krijgen, hebben we een aantal opgaven opgesteld. Ook allerlei andere opgaven en initiatieven zijn denkbaar en mogelijk. Het staat iedereen vrij om me met initiatieven te komen, zolang ze maar passen in de ambities en helpen om de ambities te realiseren.

Bekijk de opgaven voor Lunetten

Wilt u iets doen in de wijk?

De omgevingsvisie geeft de richting aan voor het maken van plannen en initiatieven en is een uitnodiging aan iedereen die iets wil doen in de wijk, zoals bewoners, ontwikkelaars en andere partijen. Wij vragen hen plannen te maken en initiatieven te nemen die een bijdrage leveren aan het waarmaken van de 3 ambities voor Lunetten. Als er daarbij een vergunning nodig is, zal de gemeente de omgevingsvisie gebruiken om een initiatief te toetsen. Als een initiatief past bij het toekomstbeeld, dan kan de gemeente besluiten mee te werken aan het initiatief. Hebt u een plan of initiatief?

Bekijk de stappen voor uw plan

Hulp en contact Omgevingsvisie Lunetten

E-mail

omgevingsvisielunetten@utrecht.nl

Telefoon

14 030