Gebiedsbeleid wijk Zuid

In het gebiedsbeleid voor wijk Zuid leest u welk beleid speciaal voor gebieden in Zuid gemaakt is. Hierin staat welke afweging is gemaakt tussen verschillende belangen die hier spelen.

We werken aan nieuw beleid voor de 4 lunetten Als onderdeel van het nieuwe beleid voor Maarschalkerweerd

De wijk Zuid bestaat uit de buurten Lunetten, Hoograven, Tolsteeg, Bokkenbuurt en Rotsoord.

Lees de beschrijving van de wijk

Wat wil de gemeente en waarom?

Lunetten

Samen met bewoners, ondernemers, verenigingen en andere betrokkenen hebben we gewerkt aan de omgevingsvisie, deelgebied Lunetten.

Maarschalkerweerd en de 4 lunetten

De gemeente wil Maarschalkerweerd ontwikkelen tot een aantrekkelijk en goed bereikbaar gebied. Een gebied waar Utrechters en bezoekers kunnen sporten en ontspannen in een parklandschap. We kijken ook naar de Houtense vlakte die bij Maarschalkerweerd ligt. Hier willen we ontwikkelen met respect voor de geschiedenis van het gebied. Het gebied is onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Deze hoger gelegen vlakte kon niet onder water gezet worden om de stad te verdedigen. Daarom zijn hier 4 forten gebouwd. Deze forten heten ‘lunetten’.

We willen:

  • een parklandschap maken met meer groen en meer mogelijkheden om te wandelen en zelf te sporten
  • de 4 lunetten (forten) beter zichtbaar maken en zorgen dat er wat te beleven is
  • de bouw van woningen, kantoren en andere voorzieningen mogelijk maken rond stadion Galgenwaard en bij station Lunetten
  • de openbare ruimte aantrekkelijker maken
  • Maarschalkerweerd beter bereikbaar maken voor fietsers en voetgangers.
  • openbaar vervoer verbeteren

Dit hebben we vastgelegd in het ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd (pdf, 8,1 MB).

Vaartsche Rijnstrook en Rotsoord

De gemeente wil het oude industriegebied langs de Vaartsche Rijn veranderen in een ‘culturele/ creatieve hotspot’. Daarnaast is Rotsoord in beeld als het gaat om de stedelijke behoefte aan woningen en voorzieningen. We willen Rotsoord een verlengstuk van de binnenstad laten worden, door meer ruimte voor verblijf te maken en functiemenging te stimuleren. Hierbij zoeken we aansluiting met het rijke industriële verleden van het gebied.

Het beleid is erop gericht de historische structuren en beeldbepalende elementen, zoals de watertoren, te behouden. Ook het water en groen willen we behouden. De gemeente wil ervoor zorgen dat voetgangers zoveel mogelijk langs de Vaartsche Rijn kunnen wandelen. U leest meer in de ruimtelijke visie Rotsoord (pdf, 4,2 MB), die de gemeenteraad op 9 februari 2006 heeft vastgesteld.

Waar toetst de gemeente op?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kijkt de gemeente in het omgevingsplan (bestemmingsplan).

Bekijk het omgevingsplan (bestemmingsplan)

Als uw plan niet past in het omgevingsplan, kan de gemeente toch een vergunning verlenen. De gemeente toetst de aanvraag dan in ieder geval aan het gebiedsbeleid.

Bekijk wat u doet als uw plan niet in het omgevingsplan past

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030