Parkeren in Vleuten-De Meern

Veel bewoners in Vleuten-De Meern hebben 1 of 2 auto's. Parkeren in de buurt van hun huis vinden zij daarom belangrijk. Iets meer dan de helft van de inwoners van Vleuten-De Meern was in 2015 tevreden over de parkeerplekken in de buurt; 27% was ontevreden. Daarbij was binnen de wijk geen onderscheid te zien tussen de buurten.

Behoud

In Vleuten-De Meern hebben veel bewoners een auto. Het autogebruik en parkeerplaatsen vindt men belangrijk. Bij zowel voorzieningen als woningen willen bewoners daarom graag in ieder geval de hoeveelheid parkeerplaatsen behouden.

"Het gaat niet alleen om meer parkeerplaatsen, maar ook om het efficiënter indelen van parkeerplaatsen"

Kansen

Veel mensen vinden dat er in sommige buurten extra parkeerplaatsen nodig zijn. De indeling moet ook efficiënter.

In sommige buurten worden parkeerproblemen ervaren en zijn er volgens de bewoners meer auto’s dan parkeerplaatsen beschikbaar. Dit komt bijvoorbeeld doordat:

  • mensen meerdere auto’s hebben
  • eigen parkeerplaatsen (garages, carports of opstelplekken) niet worden gebruikt voor de auto

Mogelijke oplossingen vanuit de wijk:

  • parkeren op eigen terrein (in tuin of garage)
  • efficiënter indelen van parkeerplaatsen in de openbare ruimte

Vraagt de buurt om extra parkeerplaatsen? Dan kan een parkeerdrukonderzoek worden uitgevoerd. Dit betekent niet automatisch dat er extra parkeerplaatsen komen, zelfs niet als vastgesteld wordt dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Bewoners en gemeente willen namelijk geen grootschalig groen, zoals de parken en plantsoenen opofferen voor parkeerplaatsen. En speelruimte voor kinderen weegt ook mee bij de indeling van de ruimte.

In het parkeerbeleid is Utrecht verdeeld in 5 zones. Per zone worden er andere fiets- en autoparkeernormen gehanteerd. Over het algemeen wordt vastgehouden aan de parkeernormen die zijn vastgesteld voor deze zones.

Utrecht speelt zoveel mogelijk in op nieuwe technologie met elektrische auto's, e-bikes of e-scooters. Bezitters van e-bikes of e-scooters pakken mogelijk minder vaak de auto. Deze vervoersmiddelen zijn namelijk ook geschikt voor wat langere afstanden en ze nemen minder parkeerruimte in beslag.
We zetten nieuwe technologie bijvoorbeeld in door:

  • emissieloos verkeer te stimuleren, zoals e-scooters en e-bikes
  • oplaadvoorziening voor elektrische auto op eigen terrein makkelijker te maken door ondersteuning van de gemeente, waardoor is het niet nodig om een aparte oplaadvoorziening aan te leggen op een openbare parkeerplaats

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030