Veilig verplaatsen in een bereikbaar Vleuten-De Meern

Bewoners en bedrijven moeten op een makkelijke en comfortabele manier op de plek van hun bestemming kunnen komen.

Verplaatsen kan met de fiets, met het openbaar vervoer, met de auto of gewoon door te wandelen. We vinden daarom de volgende zaken belangrijk in Vleuten-De Meern:

  • veiligheid in het verkeer
  • bereikbaarheid per auto en voldoende parkeerruimte voor bewoners
  • toegankelijke fiets- en wandelroutes
  • goed openbaar vervoer

Veilig in het verkeer

Verkeersveiligheid staat natuurlijk voorop. Veel mensen In Vleuten-De Meern nemen vaak de auto, meer dan in andere wijken. Op een aantal wegen in de oude kernen wordt nog hard gereden, dit kan leiden tot onveilige situaties.

In de nieuwe wijken zijn de verkeersstromen gescheiden, bijvoorbeeld een fietspad gescheiden van de autoweg. Op kruispunten komen veel soorten verkeer bij elkaar, daar kunnen verkeersonveilige situaties ontstaan. Op een aantal van deze plekken zijn al projecten gestart om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zoals het aanleggen van vrijliggende fietspaden of 30-kilometerzones.

Lees meer over verkeersveiligheid

Auto

Veel mensen in Vleuten-De Meern hebben 1 of meerdere auto's. De wijk is met de auto ook heel goed bereikbaar. Vleuten-De Meern ligt midden in het land en langs de A12 en A2. Voor veel mensen was dit een belangrijke reden om hier te gaan wonen. Maar mensen pakken de auto niet alleen voor woon- werkverkeer. De auto wordt ook gebruikt voor boodschappen of om naar andere plekken in Utrecht te gaan. 

Lees meer over bereikbaarheid per auto

Fietsen, wandelen en openbaar vervoer

Over de fiets- en wandelverbindingen en het openbaar vervoer zijn mensen in de wijk tevreden. Er zijn nog mogelijkheden om de wandel- en fietsroutes voor bepaalde doelgroepen veiliger te maken. Voor ouderen of kinderen kunnen sommige kruispunten bijvoorbeeld nog onveilig aanvoelen.

Lees meer over fiets- en wandelverbindingen

Lees meer over openbaar vervoer

Parkeren

Bewoners willen graag meer parkeerplaatsen in de wijk, aangezien de parkeerdruk erg hoog is. De gemeente probeert hiervoor oplossingen te vinden. Bijvoorbeeld door het stimuleren van het gebruik van eigen parkeerruimte of het efficiƫnter indelen van parkeervakken.

Lees meer over parkeerplaatsen

Kaart met snelwegen, spoor en busbaan

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030