Máximapark

Het Máximapark is hét park van de wijk. Dé plek die de verschillende buurten met elkaar verbindt en waar bewoners elkaar ontmoeten. Het functioneert steeds meer als een echt stadspark. De verwachting is dat het gebruik van het Máximapark toeneemt.

Ambitie: koester het Máximapark en zorg voor eigentijdse recreatieve mogelijkheden.

Het Máximapark is 300 hectare groot, waarvan 100 hectare openbaar groen. Het Máximapark is rustig, maar tegelijk dynamisch en levendig. Dit is ook goed te zien aan wat er allemaal in het park is en te doen is:

 • het Lint
 • de Vlinderhof
 • de bosspeeltuin
 • de Buitenhof
 • het activiteitenterrein
 • het parkrestaurant
 • sportvelden en –accommodaties
 • fiets- en wandelroutes
 • plekken met natuur

"Het park moet een open uitstraling hebben en voor iedereen toegankelijk zijn"

"Het Máximapark is fantastisch!"

Behoud

Bescherming archeologie en natuur

Het Máximapark is een archeologische vindplaats, met resten uit de Romeinse tijd. We willen deze uiteraard behouden en dus goed beschermen. Ook is het Máximapark een belangrijke ecologische verbinding tussen de stad Utrecht, Leidsche Rijn en het Groene Hart. Dit betekent dat veel dieren en planten (zaden) zich via het Máximapark van plek naar plek kunnen verplaatsen.

Geen nieuwbouw

Nieuwbouw van extra woningen binnen het Lint is niet gewenst. Er worden nog een aantal projecten voor nieuwbouw rond het Máximapark afgerond. Na de bouw van deze woningen komen er geen nieuwe huizen meer bij.

Kansen

Het gebruik van het Máximapark neemt in de komende jaren toe, net als in andere parken. Ook bewoners uit wijken met minder groen zullen vaker naar het Máximapark gaan. We willen een mooi evenwicht tussen de volgende zaken:

 • voldoende rust en ruimte
 • gezelligheid en sfeer
 • groen en natuur
 • sportieve activiteiten

Evenementen in het Máximapark zijn door veel mensen gewenst. Het brengt mensen bij elkaar, zorgt voor levendigheid. Uitgangspunt hierbij is het gemeentelijk evenementenbeleid. Vanuit de wijk is aangegeven dat de evenementen die er nu zijn moeten blijven. Maar er zijn ook mensen die overlast hebben van de evenementen, bijvoorbeeld van geluid, verkeer en veel geparkeerde auto’s. Er is 1 activiteitenterrein in het park. Uitbreiding van het aantal evenementen kan, als die evenementen voldoen aan het volgende:

 • kleinschalig
 • uniek
 • betaalbaar en toegankelijk voor jong en oud
 • niet ten koste van natuur
 • geen geluidsoverlast

Wilt u meer weten over de gemeentelijke eisen voor het organiseren van een evenement in het Máximapark of elders in de stad? Kijk dan op de evenementenpagina.

Wilt u een evenement organiseren in het Máximapark? Neem dan contact met ons op via programmering@maximapark.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Sommige bewoners willen betere verlichting in bepaalde delen van het Máximapark. Maar er zijn ook bewoners die dit niet willen, bijvoorbeeld om vleermuizen niet te storen.

De gemeente kiest ervoor om de verlichting niet uit te breiden in de parken. Omdat veel dieren, zoals vleermuizen, nachtvlinders en uilen, last van licht hebben. Vleermuizen leven in parken en zoeken daar voedsel, ze raken verblind en de weg kwijt door felle verlichting.

We zorgen dat er veilige, goed verlichte alternatieve fietsroutes zijn. Het is bovendien veiliger als in de rustige uren meer mensen dezelfde fietsroute nemen, dan dat mensen in hun eentje over een goed verlicht fietspad in een verder donker park fietsen.
 

Al vanaf het schetsontwerp van het park in 1997 hebben bewoners en gebruikers  zich beziggehouden met het Máximapark. Bewoners hebben  altijd een belangrijke rol gespeeld en zijn nog steeds betrokken. De parkorganisatie Máximapark beheert het park. Ook toetsen en begeleiden zij initiatieven. Dit is een samenwerking tussen bewoners, organisaties en de gemeente Utrecht. Samen werken zij aan het beheer, de ontwikkeling, de programmering en de communicatie over het park.

De parkorganisatie staat open voor ideeën en initiatieven van bewoners. Bewoners kunnen aan de slag als vrijwilliger. Dat kan door het meehelpen bij het planten van bollen of door het helpen bij allerlei onderhoudswerk. Het kan ook door mee te praten in een van de werkgroepen van de parkorganisatie.

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030