Groen in de woonomgeving van Vleuten-De Meern

"Een rustige, groene wijk", dat is Vleuten-De Meern volgens bewoners. Niet alleen vanwege het Máximapark of door het landschap rondom Haarzuilens, maar vooral ook door het groen in de woonomgeving.

Wat bewoners hier fijn vinden en waarderen zijn:

 • groenstroken en bloemperkjes
 • historische dijken en lanen
 • de vele, oudere bomen in de wijk
 • de parken en plantsoenen

"Meer 'klein groen'. Bewoners willen niet alleen wat bomen, maar ook kleine stukjes met wat groenperkjes bijvoorbeeld langs huizen of om grote stukken bestrating te 'breken'"

De groei van de stad vraagt ook om ontwikkeling van nieuw groen en het verbeteren van bestaand groen. In het groenstructuurplan en in het bomenbeleid is dit uitgewerkt.

Ambitie: zorg voor een groene aankleding bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Behoud

Behoud en versterking van het groen is de basis voor de woonomgeving in de toekomst. Het groen in de stad moet voor iedereen bereikbaar zijn en we willen dat de kwaliteit van het groen goed blijft. Utrecht groeit en daarom leggen we vast welke plekken we groen willen houden. Deze staan in het groenstructuurplan. Op die manier kunnen we hier rekening mee houden bij ontwikkelingen en beschermen we het groen.

Grotere stukken groen worden apart bestemd in het bestemmingsplan, zodat bij een ontwikkeling zorgvuldig met het groen wordt omgegaan.

Kansen

Samen met bewoners is het Wijkgroenplan Vleuten-De Meern (Let op: zware pdf, 22,1 MB) opgesteld. Hierin zijn 29 groenprojecten aangewezen. Deze zijn nu klaar of worden in 2017 uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • bomen planten
 • groenstroken opnieuw inrichten
 • bloembollen planten
 • dorpstuin realiseren

Natuurlijk kan het altijd nog beter. Daarom hebben we veel gesproken met wijkbewoners, recreanten en mensen die werken in Vleuten-De Meern. Hieruit kwamen verbeterpunten naar voren die we hebben samengevat in 3 ambities:

 • meer bankjes om uit te rusten
 • meer picknickplaatsen om buiten te eten
 • meer speelplaatsen waar kinderen avontuurlijk kunnen spelen
 • avontuurlijke speeltoestellen
 • voetbalveldjes en speelveldjes
 • bouwplaatsen
 • avontuurlijke speelplekken
 • stukken verdwaalgroen

Dilemma

Bewoners hebben zeer uiteenlopende voorkeuren:

 • Er zijn bewoners die vinden dat de voorzieningen voor spelende kinderen in de woonwijken direct beschikbaar en toegankelijk moeten zijn.
 • Andere bewoners willen deze voorzieningen juist verder van de woonomgeving om overlast uit te sluiten.

We bekijken aanvragen voor speelplaatsen daarom per geval.

Bewoners willen meer variatie en meer kleur in de wijk. Bijvoorbeeld door:

 • rotondes op te fleuren
 • bloemenperkjes aan te leggen

Voor bomen, perken en plantsoenen is meer diversiteit 1 van de speerpunten van het Utrechtse beleid. Bijvoorbeeld door meer verschillende (inheemse) boomsoorten te planten. Daarnaast voeren we natuurprojecten uit voor natuur in de stad. Ook willen we groene plekken in de wijk met elkaar verbinden zodat dieren zich beter kunnen verplaatsen.

Onderhoud en beheer (uitvoering)

Onderhoud door de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het grootschalig groen in de wijk. Dit moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, dit is uitgewerkt in kwaliteitsbeelden. Op basis hiervan kijken we per locatie in de wijk hoe we het groen beheren. Bijvoorbeeld wanneer we moeten snoeien of onkruid verwijderen. Er zijn dus geen vaste afspraken over het onderhoud. Hoe vaak en wanneer is afhankelijk van de plek en het soort groen. Op dit moment voldoet het groen in de wijk ruimschoots aan de gemeentelijke norm voor onderhoud.

Een luxere uitstraling is mogelijk in overleg met bewoners. Zij moeten hier dan zelf actief aan meedoen. Sommige bewoners beheren al samen een stukje openbaar groen in de buurt. De gemeente staat hier altijd voor open en kan eventueel een deel van de kosten betalen via het initiatievenfonds.

Zelfbeheer door bewoners (uitvoering)

Sommige bewoners willen graag zelf delen van de openbare ruimte in de eigen straat beheren  De gemeente moet het basisonderhoud blijven doen, zoals het snoeien van (grote) struiken en bomen. Bij plekken zoals de Vlinderhof is te zien dat bewoners en de gemeente op deze manier samen iets unieks kunnen maken.

Er zijn 3 vormen van zelfbeheer:

De gemeente helpt bij elke vorm van zelfbeheer. Bijvoorbeeld door het aanleveren van planten en het beschikbaar stellen van gereedschap. Daarnaast stimuleren we stadslandbouw in bijvoorbeeld moestuinen of volkstuinen. Dit kan ook een vorm van zelfbeheer zijn waar bewoners gebruikmaken van openbare ruimte.

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030