Voorzieningen en activiteiten in Vleuten-De Meern

Maatschappelijke voorzieningen zoals sportfaciliteiten, scholen, zorgvoorzieningen, parken en buurtcentra zijn belangrijke ontmoetingsplekken. Net als evenementen, bijvoorbeeld de kerstmarkt, de braderie, viering van Koningsdag en de markt in Vleuten. Daarnaast zijn er voorzieningen waar meer mensen op afkomen dan alleen de wijkbewoners, zoals het Castellum Hoge Woerd, Kasteel De Haar en het Maximapark.

Ambitie: maak ruimte voor ontmoetingen in de buurt, ook voor een mix van doelgroepen.

Behoud

Bewoners zijn tevreden over het aanbod in de wijk.

Tevredenheid over voorzieningen in 2015
Voorziening        percentage tevreden wijkbewoners
basisonderwijs78 %

sport

78 %
cultuur52 %

Dit zijn hoge percentages vergeleken met de rest van Utrecht. Voor sport en het basisonderwijs zijn dit zelfs de hoogste tevredenheidscijfers in Utrecht. Op gebied van cultuuractiviteiten scoren alleen Binnenstad en Oost hoger.  

In 2015 was 40% van de bewoners actief in de buurt. Dat is gemiddeld in vergelijking met andere wijken in Utrecht. Daarvan deden de meeste mensen vrijwilligerswerk bij een sportvereniging of bij een school of crèche.

Bewoners en partijen uit de wijk hebben benadrukt dat buurthuizen belangrijk zijn voor verschillende doelgroepen en dat ze de buurthuizen graag willen behouden.

"Meer evenementen in het oude dorp. Een dag en avond vol met braderie, muziek en gezelligheid in het dorp."

Kansen

De gemeente faciliteert zoveel mogelijk de voorzieningen en activiteiten in de wijk. Bijvoorbeeld door:

 • aanbod van sport-, onderwijs- en buurtaccommodaties
 • sportstimulatie
 • ruimte te geven aan evenementen
 • ondersteunen van organisaties die de sociale binding versterken, zoals beheerders van buurtcentra
 • subsidie via het Initiatievenfonds

Het is aan bewoners zelf om met eigen initiatieven te komen of zich in te zetten voor verenigingen. Zij kunnen de activiteiten in de buurtcentra organiseren of informele sportactiviteiten opzetten.

Er is behoefte aan kleinschalige evenementen in de wijk. Zoals de buurtfeesten, de braderieën en de avondvierdaagse; nieuwe evenementen zijn welkom. Op een aantal locaties kunnen ook grotere evenementen worden georganiseerd. Die moeten wel voldoen aan het evenementenbeleid, waarbij de gemeente let op overlast en een goede organisatie van het evenement. In Vleuten-De Meern zijn evenementen op aantal locaties mogelijk, namelijk:

 • Maximapark (activiteitenterrein)
 • Castellum Hoge Woerd (omvang en aantal staat in het bestemmingsplan)
 • Het Lint
 • Kasteel de Haar
 • Haarrijnse plas
 • Strijkviertel
 • dorpsplein in Vleuten (voor kleinschalige buurtevenementen).

Voor het organiseren van een evenement kunnen een of meer vergunningen nodig zijn. In een aantal bestemmingsplannen, zoals het bestemmingsplan Hoge Woerd (Castellum), zijn regels opgenomen. Die regels moeten ervoor zorgen dat de omwonenden niet teveel last hebben van de evenementen. 

Vleuten-De Meern heeft vijftien binnensportaccommodaties: 5 sporthallen, 3 sportzalen, 7 gymzalen. Dit is veel, alleen de wijk Oost heeft er meer. Vleuten-De Meern heeft ook de grootste variatie aan binnensporten. Daarnaast is er een zwembad.

Het lint in het Maximapark is zeer populair om te sporten.

Sport is belangrijk voor mensen en voor de buurt. Sport brengt plezier, is gezond, helpt talenten te ontwikkelen, leert omgaan met tegenslagen en biedt veel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Bewoners hebben aangeven dat niet iedereen die wil sporten dat ook kan doen. Mensen met een laag inkomen vinden de grote sportverenigingen duur. Ook zijn er mensen die zich niet altijd welkom voelen bij de grotere sportverenigingen.

Het sportbeleid van de gemeente richt zicht op:

 • Sportstimulering in samenwerking met sportverenigingen en vrijwilligers
 • Voldoende sportaccommodaties
 • Ruimte bieden voor talent
 • Sportevenementen

We willen dit willen we bereiken door:

 • wachtlijsten voor de hockey- en voetbalverenigingen te verminderen, het efficiënter gebruiken van velden, en het uitbreiden van het aantal hockeyvelden bij Rijnvliet
 • vergoeding aan te bieden via U-pas voor mensen met een laag inkomen
 • meer sportmogelijkheden in de openbare ruimte aan te leggen, uitdagende speelveldjes- en toestellen, sportveldjes en sporttoestellen
 • meer lokale sportactiviteiten door bewoners zelf, zoals een hardloopgroepje

De gemeente kan eventueel ondersteuning bieden voor bewonersinitiatieven via het Initiatievenfonds.

In de wijk zijn 3 gemeentelijke buurthuizen: De Schakel, de Pijler, Weide Wereld en 2 buurthuizen in zelfbeheer: De Roef en De Schalm. Ook zijn er 2 buurtspeeltuinen, de Albatros en de Balije. Stichting Welzaam beheert deze.

Alle buurtcentra en maatschappelijke organisaties willen jong en oud meer bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld door activiteiten voor jong en oud aan te bieden. De Roef en De Schalm willen het aantal activiteiten graag uitbreiden.

 • Dienstencentrum De Roef
  Dit is een belangrijke ontmoetingsplek voor senioren. De Roef organiseert voor ongeveer 90 uur per week activiteiten, voornamelijk voor senioren.
 • Buurtcentrum De Schalm
  Dit buurtcentrum heeft een brede doelgroep en richt zich op alle leeftijden. Dit buurtcentrum vindt het belangrijk om ook jongeren van 13-17 te betrekken.

De buurtcentra spelen een minder prominente rol dan vroeger. Er zijn minder vrijwilligers, financieel is het moeilijker. Bewoners vinden ook het activiteitenaanbod te onbekend.

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030