Sociale cohesie in Vleuten-De Meern

Bewoners vinden het belangrijk om mensen in de buurt te kennen. Dat geeft een dorpsgevoel. Door gezamenlijke activiteiten leren mensen elkaar kennen, dit creëert sterke sociale banden tussen buurtbewoners (sterke sociale cohesie) in de wijk. De mensen in de wijk zelf zorgen voor sociale cohesie.

Hiervoor zijn de volgende zaken van belang:

 • samen iets opbouwen
 • samen tradities maken
 • een gezamenlijke geschiedenis

De gemeente zorgt niet voor sociale verbindingen in de wijk. De bewoners moeten daar zelf voor zorgen. De gemeente kan wel zorgen dat de mogelijkheden om samen dingen te doen en om elkaar te ontmoeten goed zijn. Bijvoorbeeld door:

 • te zorgen voor goede locaties waar mensen elkaar kunnen ontmoeten
 • te helpen bij het organiseren van evenementen
 • organisaties te steunen die activiteiten en sociale structuren in de wijk bevorderen

De gemeente gebruikt daarbij het Initiatievenfonds en werkt samen met Stichting Welzaam. Daarnaast zorgen we voor buurtcentra, speelvoorzieningen, sportaccommodatie en scholen. Dit alles kan helpen om de binding die buurtbewoners met elkaar hebben, de sociale cohesie in de wijk, te vergroten. 

Behoud

Buurtbewoners, met name in de oude dorpskernen, vinden de sociale contacten goed. In nieuwe buurten kan het beter. Uit de buurtmonitor (grote stadsbrede enquête in 2015) blijkt dat het rapportcijfer voor sociale cohesie weinig verschilt tussen de buurten:

 • Vleuten-Haarzuilens: 6,4
 • De Meern: 6,3
 • Veldhuizen-Vleuterweide: 6,1

Vergeleken met andere wijken in Utrecht zijn dit relatief hoge cijfers. De gemeente kan het behoud van sociale cohesie niet regelen in het bestemmingsplan, maar wel het behoud van plekken die de binding tussen buurtbewoners kunnen versterken, zoals buurtcentra, speelvoorzieningen, sportaccommodaties en scholen.

"Met mijn directe buren heb ik weinig gemeen, maar waar ontmoet ik de mensen waarmee ik wel een klik zou kunnen hebben?"

Kansen

De sociale cohesie in de wijk is goed, maar er is ook nog ruimte voor verbetering. Bewoners en maatschappelijke organisaties geven aan dat zij meer laagdrempelig contact tussen bewoners willen.

In de wijk hebben buren contact met elkaar, maar op verschillende plekken is dat minder vanzelfsprekend. Veel bewoners willen wel graag met hun buren in contact komen. Het liefst op een eenvoudige manier zoals bij een buurtfeest dat zij zelf organiseren. Daarnaast zijn er organisaties die werken aan sociale contacten tussen bewoners, bijvoorbeeld door:

 • activiteiten voor ouderen
 • ondersteuning van initiatieven
 • samenwerking met organisaties zoals Stichting Welzaam
 • subsidie voor activiteiten via het Initiatievenfonds

Voor ouderen is het moeilijker om contact met de buren te krijgen, dan voor jonge gezinnen met kinderen. Ouderen vinden het daarom belangrijk dat er activiteiten worden georganiseerd. Jonge gezinnen gezinnen komen elkaar vaak tegen op het schoolplein of op de sportclub en regelen ontmoetingen liever zelf.

Voor de sociale binding tussen mensen in de wijk, werkt de gemeente samen met organisaties die dit proberen te versterken (Sociaal Makel Organisaties). In Vleuten-De Meern is dat Stichting Welzaam. Deze stichting ondersteunt initiatieven en adviseert de gemeente. Ook is er het Initiatievenfonds. Het Initiatievenfonds geeft subsidie om activiteiten mee te financieren.

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030