Ontmoetingsplekken voor jongeren in Vleuten-De Meern

In Vleuten-De Meern wonen veel jongeren en waarschijnlijk komen er steeds meer bij. Met name in de nieuwe wijken (Veldhuizen en Vleuterweide) neemt het aantal jongeren tussen de 12- 23 jaar de komende jaren toe. Ontmoetingsplekken voor jongeren zijn dus juist in deze wijk van belang.

Er zijn 2 soorten ontmoetingsplekken:

  • plekken die speciaal zijn gemaakt voor jongeren, zoals een halfpipe (skateboardplek)
  • plekken waar jongeren zelf samenkomen, zonder dat dit gestuurd wordt

Behoud

Jongeren kunnen elkaar op verschillende plekken ontmoeten. Dit kan bijvoorbeeld bij sportclubs of verenigingen, maar jongeren willen ook gewoon ergens met elkaar afspreken. Er zijn nu al een aantal Jops (jongeren ontmoetingsplekken) in de wijk, die hiervoor speciaal zijn aangelegd. Voor jongeren is het belangrijk dat er genoeg verschillende plekken zijn waar zij kunnen afspreken.

Op dit moment zijn jongeren over het algemeen tevreden over de voorzieningen in de buurt. Al blijven er altijd wensen, bijvoorbeeld voor een andere plek, een leuker winkelcentrum of een uitgaansgelegenheid.

"Kinderen in de wijk worden groter. Een jeugdplek waar je bijvoorbeeld kunt gamen of elkaar onder de 18, zonder drank, kunt ontmoeten"

Kansen

Er is aandacht nodig voor het toenemend aantal jongeren en voor hun mogelijkheden elkaar te ontmoeten. Over mogelijke oplossingen zijn de meningen verdeeld. De gemeente heeft voor Vleuten-De Meern specifiek een aantal plekken aangewezen voor jongeren. De effectiviteit daarvan wordt betwist.

De gemeente wil graag in gesprek met jongeren. Dit blijkt vaak lastig omdat jongeren hier geen tijd voor of interesse in hebben. Daarom werkt de gemeente samen met stichting Jongerenwerk Utrecht om jongeren toch indirect te betrekken.

Iedere wijk heeft te maken met ‘hangjongeren’. Verveling en ontspannen hoort bij het volwassen worden. Jongeren zelf hebben verschillende meningen over hoe ze elkaar willen ontmoeten. Daarom moet de wijk verschillende mogelijkheden bieden. In het Wijkspeelruimteplan Vleuten-De Meern (pdf, 7,7 MB) is de ruimte voor jongeren onderzocht. Hieruit blijkt dat er te weinig (goede) plekken voor jongeren in de openbare ruimte zijn.

De gemeente start verschillende projecten om het tekort aan ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren op te vullen, zoals:

  • realiseren van sport- en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte
  • het opknappen van sport en schoolpleinen en ontmoetingsplekken
  • contact met jongeren over de wensen en mogelijkheden, via jongerenwerk in de wijk (stichting JoU)

Iedereen is het erover eens dat we moeten accepteren dat jongeren willen 'hangen'. Een plek aanwijzen om jongeren ‘weg te stoppen’ werkt niet. Ontmoetingsplekken voor jongeren horen ook gewoon bij de wijk, maar bewoners zijn vaak niet blij met een jongerenontmoetingsplek naast hun huis. Uiteraard is overlast niet acceptabel. Daarom is het soms lastig om een nieuwe plek voor jongeren te maken in de bewoonde omgeving.

Bij de ontwikkeling van een nieuw gebied houden we hier zoveel mogelijk rekening mee en stellen we kaders. Het is belangrijk om voldoende formele en informele ontmoetingsplekken voor jongeren aan te leggen. We willen een goede spreiding en voldoende variatie in ontmoetingsmogelijkheden voor de verschillende groepen jongeren.

Kader: bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden houden we rekening met de behoefte aan ontmoetingsplekken voor jongeren.

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030