Ontmoeting voor ouderen in Vleuten-De Meern

In de oudere buurten van Vleuten en De Meern wonen relatief veel ouderen. Op 1 januari 2017 waren 11,8 % van de bewoners van Vleuten-De Meern ouder dan 65 jaar. Dit is na Overvecht het hoogste percentage in Utrecht. De verschillen binnen de wijk zijn groot: 

  • de oude dorpen Vleuten, Haarzuilens en De Meern: rond de 12,5 %
  • Veldhuizen en Vleuterweide: ruim 6 %

De komende jaren zal het aandeel ouderen binnen de wijk toenemen.

Bewoners willen graag oud worden in hun eigen buurt en zelfstandig blijven wonen. Voor ouderen zijn winkels, zorgvoorzieningen en voorzieningen in de buurt belangrijk. Deze ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen moeten makkelijk bereikbaar zijn.

We willen dat mensen die extra zorg nodig hebben of ouder worden, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Bijvoorbeeld door:

  • samen te kijken naar het aanbod van geschikte woningen
  • mogelijkheden te bekijken voor ondersteuning in de eigen woning
  • voorzieningen toegankelijk te maken voor iedereen
  • openbare ruimte zo in te richten dat het maken van een ommetje gemakkelijk is

Daarnaast stimuleren we activiteiten gericht op speciale doelgroepen. De wijk is te spreken over het huidige aanbod. Er moet aandacht blijven voor ontmoetingsmogelijkheden voor senioren.

Behoud

Op verschillende plekken in de wijk zijn er activiteiten en bijeenkomsten voor en door senioren. Bijvoorbeeld bij dienstencentrum de Roef of de ‘huiskamers van de wijk’ van Stichting Welzaam en Rijnhoven. In De Parkhof van De Rijnhoven zijn ook activiteiten voor wijkbewoners. Stichting Welzaam heeft ook een informatiepunt voor informatie over verschillende onderwerpen, vragen of bijvoorbeeld hulp met computers.

De locaties van de maatschappelijke voorzieningen zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Het beheer en organisatie van activiteiten gebeurt door organisaties als Stichting Welzaam, Rijnhoven of in zelfbeheer (bij de Roef en De Schalm).

"Een fontein bij de jeu-de-boulesbaan zou gezellig zijn, met bankjes, als ontmoetingsplaats voor ouderen"

Kansen

Bewoners willen betere ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen. Het bestaande aanbod moet blijven, maar bewoners vinden dat er ruimte is voor verbetering.

Ouderen en jongeren ontmoeten elkaar weinig in de wijk. Het heeft voordelen als dit wel zo is. Bijvoorbeeld voor het tegengaan van eenzaamheid en de binding tussen mensen in de wijk.

Bewoners opperden bijvoorbeeld de volgende oplossingen:

  • plaatsen van bankjes bij speelplekken voor kinderen
  • speelplekken toegankelijk maken voor ouderen, bijvoorbeeld door ze rolstoelvriendelijk te maken
  • avondvierdaagse langs dienstencentrum de Roef, waar veel ouderen komen
  • ruilen van diensten, bijvoorbeeld breien van een trui in ruil voor een lift met de auto

De gemeente is niet voor alles verantwoordelijk. Sommige dingen moeten bewoners zelf organiseren. Wel wil de gemeente graag helpen. Bijvoorbeeld met financiële hulp via het Initiatievenfonds of hulp en informatie via de Sociaal Makel Organisatie.

In Utrecht is er een Adviescommissie voor het Ouderenbeleid (ACO). ACO adviseert de gemeente over ouderen, zoals wat hun wensen zijn en wat ze nodig hebben. Ouderen kunnen met hun wensen bij de ACO terecht. Op die manier levert de ACO een bijdrage aan de kwaliteit van het ouderenbeleid.

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030