Gebiedsbeleid wijk Vleuten-De Meern

In het gebiedsbeleid voor wijk Vleuten-De Meern leest u welk beleid speciaal voor gebieden in Vleuten-De Meern gemaakt is. Hierin staat welke afweging is gemaakt tussen verschillende belangen die hier spelen. 

De wijk Vleuten-De Meern bestaat uit het dorp Vleuten met de nieuwe buurt Vleuterweide, het Máximapark en de nieuwbouw daaromheen, het dorp De Meern met de nieuwe buurten Veldhuizen, De Balije en De Woerd, bedrijventerrein Oudenrijn, het Castellum, de polder Rijnenburg en het dorp Haarzuilens met het groene buitengebied, de Haarrijnseplas en het gebied eromheen.

Lees de beschrijving van de wijk

Wat wil de gemeente en waarom?

Vleuten, De Meern, Vleuterweide en Máximapark

De gemeente heeft met bewoners en andere belanghebbenden een visie opgesteld voor het deelgebied Vleuten – De Meern. Het deelgebied bestaat uit de hele wijk, met uitzondering van Rijnenburg.

Bewoners van Vleuten-De Meern zijn erg tevreden met de leefomgeving, meer dan in andere wijken in Utrecht. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, moeten nieuwe ontwikkelingen passen bij de wijk, bijvoorbeeld bij het dorpse karakter.  

Het beleid is erop gericht het bestaande dorpse woon- en leefklimaat te beschermen en verder te versterken. Dit doen we door te zorgen voor voldoende groen, levendige winkelcentra, voldoende voorzieningen en een goede bereikbaarheid per auto, te voet en met de fiets. Kleinschalige nieuwbouw is mogelijk.

Het beleid voor het deelgebied heeft geen invloed op ontwikkelplannen die al door de gemeenteraad zijn vastgesteld, zoals de gebiedsontwikkeling rond Haarzuilens, de bouwplannen in het masterplan Leidsche Rijn, en de plannen rond het centrum van De Meern. Deze plannen worden uitgevoerd.

De gemeenteraad heeft op 11 april 2019 de omgevingsvisie, deelgebied Vleuten-De Meern vastgesteld.

Rijnenburg

De plannen om een nieuwe woonwijk te bouwen in Rijnenburg liggen stil. Dat blijkt uit de provinciale structuurvisie (pdf provincie Utrecht, 2 MB) en uit de koers die in deze omgevingsvisie staat beschreven. Het bestemmingsplan (2015) gaat daarom uit van behoud van de agrarische bedrijven en van de woningen.

Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad de startnotitie Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop (pdf, 934 kB) vastgesteld. Zolang er geen woningen gebouwd worden, kan de polder gebruikt worden om op grote schaal duurzame energie op te wekken.

Haarzuilens

Het beleid voor Haarzuilens is beschreven in het bestemmingsplan Haarzuilens. Het beleid is gericht op het vergroten van de recreatiemogelijkheden, onder meer door het aanleggen van een bos, en het behoud van de waarden van het gebied, zoals het landgoed van het kasteel en het dorp. Dit beleid is onderdeel van het gebiedsbeleid voor deelgebied Vleuten-De Meern.

Waar toetst de gemeente op?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kijkt de gemeente in het omgevingsplan (bestemmingsplan).

Bekijk het omgevingsplan (bestemmingsplan)

Als uw plan niet past in het omgevingsplan, kan de gemeente toch een vergunning verlenen. De gemeente toetst de aanvraag dan in ieder geval aan het gebiedsbeleid.

Bekijk wat u doet als uw plan niet in het omgevingsplan past

Als u in Rijnenburg wilt afwijken van het bestemmingsplan, kunt u het best contact opnemen met de gemeente.

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030