Gebiedsbeleid wijk Oost

In het gebiedsbeleid voor wijk Oost leest u welk beleid speciaal voor gebieden in Oost gemaakt is. Hierin staat welke afweging is gemaakt tussen verschillende belangen die hier spelen.

De wijk Oost bestaat uit de buurten Buiten Wittevrouwen, Oudwijk, Abstede, Sterrenwijk, Watervogelbuurt, Schildersbuurt, Lodewijk Napoleonplantsoen, Rijnsweerd en de omgeving van Wilhelminapark en Rubenslaan. Ook Utrecht Science Park (De Uithof), Galgenwaard en Maarschalkerweerd horen bij de wijk.

Lees de beschrijving van de wijk

Wat wil de gemeente en waarom?

Maarschalkerweerd en de 4 lunetten

De gemeente wil Maarschalkerweerd ontwikkelen tot een aantrekkelijk en goed bereikbaar gebied. Een gebied waar Utrechters en bezoekers kunnen sporten en ontspannen in een parklandschap. We kijken ook naar de Houtense vlakte die bij Maarschalkerweerd ligt. Hier willen we ontwikkelen met respect voor de geschiedenis van het gebied. Het gebied is onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Deze hoger gelegen vlakte kon niet onder water gezet worden om de stad te verdedigen. Daarom zijn hier 4 forten gebouwd. Deze forten heten ‘lunetten’.

We willen:

  • een parklandschap maken met meer groen en meer mogelijkheden om te wandelen en zelf te sporten
  • de 4 lunetten (forten) beter zichtbaar maken en zorgen dat er wat te beleven is
  • de bouw van woningen, kantoren en andere voorzieningen mogelijk maken rond stadion Galgenwaard en bij station Lunetten
  • de openbare ruimte aantrekkelijker maken
  • Maarschalkerweerd beter bereikbaar maken voor fietsers en voetgangers.
  • openbaar vervoer verbeteren

Dit hebben we vastgelegd in het ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd (pdf, 8,1 MB).

Utrecht Science Park (vroeger De Uithof)

Het beleid voor Utrecht Science Park (USP) is erop gericht de groei als campus, en universiteit te versterken door onderzoek en zorg in het hele gebied mogelijk te maken. En door de kwaliteit van het groen en de openbare ruimte te verbeteren. Dit staat in de toelichting van het bestemmingsplan De Uithof. Utrecht Science Park (USP) is een van de belangrijkste gebieden waar Utrecht de groei van de economie en het aantal inwoners op een gezonde duurzame manier mogelijk wil maken. De gemeente werkt hierbij nauw samen met ontwikkelaars, gebruikers, eigenaren en anderen in het gebied. 

Het beleid voor Utrecht Science Park staat in de Omgevingsvisie, deelgebied Utrecht Science Park.

Waar toetst de gemeente op?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kijkt de gemeente in het omgevingsplan (bestemmingsplan).

Bekijk het omgevingsplan (bestemmingsplan)

Als uw plan niet past in het omgevingsplan, kan de gemeente toch een vergunning verlenen. De gemeente toetst de aanvraag dan in ieder geval aan het gebiedsbeleid.

Bekijk wat u doet als uw plan niet in het omgevingsplan past

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030