Gebiedsbeleid wijk Oost

In het gebiedsbeleid voor wijk Oost leest u welk beleid speciaal voor gebieden in Oost gemaakt is. Hierin staat welke afweging is gemaakt tussen verschillende belangen die hier spelen.

We werken aan nieuw beleid voor Utrecht Science Park Praat en denk mee over de toekomst

We werken aan nieuw beleid voor Maarschalkerweerd (en de 4 lunetten) Praat en denk mee over de toekomst

De wijk Oost bestaat uit de buurten Buiten Wittevrouwen, Oudwijk, Abstede, Sterrenwijk, Watervogelbuurt, Schildersbuurt, Lodewijk Napoleonplantsoen, Rijnsweerd en de omgeving van Wilhelminapark en Rubenslaan. Ook Utrecht Science Park (De Uithof), Galgenwaard en Maarschalkerweerd horen bij de wijk.

Lees de beschrijving van de wijk

Wat wil de gemeente en waarom?

De 4 lunetten

De gemeente wil de 4 lunetten meer betekenis geven voor de inwoners van de stad. Belangrijk is daarbij dat de lunetten zichtbaar worden, dat bewoners er kunnen komen en er wat te beleven is. Het motto ‘behoud door ontwikkeling’ staat daarbij centraal: ontwikkelen met respect voor cultuurhistorie. Het is een bijzonder gebied van de Hollandse Waterlinie, waar in het verleden een uniek historisch verdedigingswerk is gebouwd om de stad te verdedigen. De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie De 4 lunetten op de Houtense vlakte (let op: zware pdf, 21,6 MB) vastgesteld op 7 juli 2009.

We bekijken deze visie opnieuw bij het maken van nieuw beleid voor Maarschalkerweerd.

Utrecht Science Park (vroeger De Uithof)

Het beleid voor Utrecht Science Park (USP) is erop gericht de groei als campus, en universiteit te versterken door onderzoek en zorg in het hele gebied mogelijk te maken. En door de kwaliteit van het groen en de openbare ruimte te verbeteren. Dit staat in de toelichting van het bestemmingsplan De Uithof. Utrecht Science Park (USP) is een van de belangrijkste gebieden waar Utrecht de groei van de economie en het aantal inwoners op een gezonde duurzame manier mogelijk wil maken. De gemeente werkt hierbij nauw samen met ontwikkelaars, gebruikers, eigenaren en anderen in het gebied. 

De gemeente werkt aan nieuw beleid voor Utrecht Science Park. Er komt een Omgevingsvisie, deelgebied Utrecht Science Park.

Maarschalkerweerd

De gemeente wil Maarschalkerweerd ontwikkelen tot een aantrekkelijk en goed bereikbaar gebied. Een gebied waar Utrechters en bezoekers kunnen sporten en ontspannen in een parklandschap.

De gemeente werkt aan nieuw beleid voor Maarschalkerweerd. Daarbij kijken we ook opnieuw naar ‘de 4 lunetten op de Houtense vlakte’.

Waar toetst de gemeente op?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kijkt de gemeente in het bestemmingsplan.

Bekijk bestemmingsplannen

Als uw plan niet past in het bestemmingsplan, kan de gemeente toch een vergunning verlenen. De gemeente toetst de aanvraag dan in ieder geval aan het gebiedsbeleid.

Bekijk wat u doet als uw plan niet in het bestemmingsplan past

Hulp en contact Omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030