Gebiedsbeleid wijk Leidsche Rijn

In het gebiedsbeleid voor wijk Leidsche Rijn leest u welk beleid speciaal voor gebieden in Leidsche Rijn gemaakt is. Hierin staat welke afweging is gemaakt tussen verschillende belangen die hier spelen.

De wijk Leidsche Rijn bestaat uit de buurten Leidsche Rijn Centrum, Leeuwesteyn, Grauwaart, Parkwijk, Het Zand, Hoge Weide, Terwijde, Langerak en Rijnvliet. Ook bedrijventerrein De Wetering en kantorenpark Papendorp horen bij de wijk.

Lees de beschrijving van de wijk

Wat wil de gemeente en waarom?

Projectgebied Leidsche Rijn

Het beleid voor het bouwen van de grote nieuwe wijk Leidsche Rijn is beschreven in het masterplan Leidsche Rijn (let op, zware pdf, 21,1 MB; de pdf is slecht toegankelijk, omdat het een oud document is). Op 29 juni 1995 heeft de gemeente het masterplan vastgesteld. Dit was de start van de grootste VINEX-bouwlocatie in Nederland met meer dan 30.000 woningen. De bouwlocatie Leidsche Rijn lag toen nog tussen de gemeenten Utrecht en de voormalige gemeente Vleuten-De Meern. Het masterplan is door de beide gemeenten samen gemaakt. Het masterplan beschrijft in grote lijn hoe de wijk tot stand moet komen en hoeveel woningen, bedrijven en andere functies er moeten komen. Het doel is minder woningnood in de regio Utrecht. De begrippen ‘compactheid, duurzaamheid en identiteit’ spelen een hoofdrol.

De bouw in Vleuten-De Meern is grotendeels afgerond. De bouwopgave die er nog is in Vleuten-De Meern is beschreven bij het gebiedsbeleid voor de wijk Vleuten-De Meern.

De gemeente Utrecht heeft het masterplan in 1997 vertaald in de ontwikkelingsvisie Leidsche Rijn (pdf, 17,8 kB; de pdf is slecht toegankelijk, omdat het een oud document is). In 1999 kwam het bestemmingsplan Leidsche Rijn Utrecht. Dat bestemmingsplan is in fasen vertaald in concrete bouwprojecten. De bouwfasen lopen grofweg van West naar Oost. De buurten Terwijde, Het Zand, Parkwijk, Langerak en Hoge Weide zijn klaar, net als het bedrijventerrein De Wetering en kantoorlocatie Papendorp. Aan de oostkant worden de buurten Leidsche Rijn Centrum, Leeuwesteyn en Rijnvliet gebouwd.

Volg de ontwikkelingen van de projecten op leidscherijn.nl.

Leidsche Rijn Centrum

De gemeente wil van Leidsche Rijn Centrum een levendig centrum maken, waar het ook buiten prettig is om te zijn. We willen dat in de plannen veel aandacht wordt besteed aan de buitenruimte met een goede balans tussen drukke (winkel)straten en gezellige pleinen en rustgevende parken en besloten hofjes. De raad heeft de visie Leidsche Rijn centrum (pdf, 8,2 MB) op 12 januari 2006 vastgesteld, samen met het masterplan Leidsche Rijn centrum.

Volg de ontwikkelingen van project Leidsche Rijn Centrum.

Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal (ARK)

De gemeente wil langs de oevers een parkachtige omgeving aanleggen. Ons doel is om stapsgewijs een aantrekkelijke recreatieve, ecologische en groene parkzone te maken. Deze zone kan een belangrijke bijdrage leveren aan een gezond en klimaatbestendig Utrecht. Het wordt gemakkelijker en prettiger om langs het kanaal naar de omliggende gemeenten te fietsen en te wandelen. De gemeenteraad heeft het ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam Rijnkanaal (pdf, 8,6 MB) op 11 februari 2016 vastgesteld.

Volg de ontwikkelingen van project Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal.

Rijnvliet

De gemeente wil dat een groen, maar stedelijk woongebied gebouwd wordt in Rijnvliet. Voor de voorzieningen kunnen de toekomstige bewoners gebruikmaken van het aanbod in de rest van Leidsche Rijn of in Kanaleneiland. Het woongebied Rijnvliet zal samen met de buurt Langerak een aangesloten gebied vormen. Daarbij willen we dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de bestaande belangrijke groenstructuren en water. De gemeenteraad heeft het structuurplan Rijnvliet (pdf, 664 kB) op 7 februari 2008 vastgesteld.

Volg de ontwikkelingen van project Rijnvliet.

Waar toetst de gemeente op?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kijkt de gemeente in het omgevingsplan (bestemmingsplan).

Bekijk het omgevingsplan (bestemmingsplan)

Als uw plan niet past in het omgevingsplan, kan de gemeente toch een vergunning verlenen. De gemeente toetst de aanvraag dan in ieder geval aan het gebiedsbeleid.

Bekijk wat u doet als uw plan niet in het omgevingsplan past

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030