Gebiedsbeleid wijk Binnenstad

In het gebiedsbeleid voor wijk Binnenstad leest u welk beleid speciaal voor gebieden in Binnenstad gemaakt is. Hierin staat welke afweging is gemaakt tussen verschillende belangen die hier spelen.

De wijk Binnenstad bestaat uit de buurten Oude Binnenstad, Vaartsebuurt, Hooch Boulandt en het stationsgebied. In het stationsgebied liggen Hoog Catharijne, het station Utrecht Centraal en de Jaarbeurs.

Lees de beschrijving van de wijk

Wat wil de gemeente en waarom?

Stationsgebied

Het aantal inwoners van de gemeente groeit al jaren hard. Steeds meer mensen reizen met de trein. Daarom is het station Utrecht Centraal fors uitgebreid en wordt de omgeving van het station, waaronder Hoog Catharijne, vernieuwd en verbouwd. De gemeente wil samen met de Nederlandse Spoorwegen, met de eigenaar van Hoog Catharijne en met de Jaarbeurs zorgen dat de bezoekers van de binnenstad meer winkel- en uitgaansmogelijkheden hebben, dat er woningen bijgebouwd worden en dat het vervoer naar en rond het station de vele reizigers goed aankan. De maatregelen moeten ook zorgen dat de historische binnenstad aantrekkelijk en leefbaar blijft. Het terugbrengen van het water in de Catharijnesingel is een van de maatregelen. De raad heeft het Masterplan Stationsgebied vastgesteld in op 11 december 2003 en aangepast op 4 november 2004. De gemeenteraad heeft op 14 december 2006 het Structuurplan Stationsgebied vastgesteld.

Volg de ontwikkelingen van de projecten in het stationsgebied op cu2030.nl.

Beurskwartier en Jaarbeurs

Het beleid is erop gericht om het centrum van Utrecht uit te breiden naar de westzijde en zo ‘voor- en achterzijde’ van het station te verbinden. Het nieuw te ontwikkelen deel van het centrum bestaat uit het Beurskwartier en het Lombokplein. Het Beurskwartier bestaat hierbij uit vier deelgebieden. De plannen voor Beurskwartier 1 (tussen Croeselaan en Jaarbeurshallen) en Lombokplein omvatten de bouw van circa 3.500 woningen, afgewisseld met werkplekken, cultuur, horeca, buurtwinkels en andere dagelijkse voorzieningen. Ook komen er parken en nieuwe wegen.

Lees meer over de plannen in de omgevingsvisie, deelgebied Beurskwartier en Lombokplein. De gemeenteraad heeft deze vastgesteld op 7 december 2017.

Volg de ontwikkelingen van project Beurskwartier.

Volg de ontwikkelingen van project Jaarbeurshallen en Jaarbeursterrein.

Oude binnenstad

Het beleid voor de oude binnenstad is erop gericht de bestaande kwaliteiten te behouden en te versterken. De binnenstad is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dit betekent dat het gebied zoveel mogelijk bewaard moet blijven.

Samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen werkten we aan een nieuwe omgevingsvisie voor deelgebied Binnenstad.

Domplein

We werken aan een toekomstplan voor het Domplein. Dit doen we samen met verschillende bewoners, ondernemers en organisaties aan het Domplein. Dit plan noemen we een gebiedsprofiel: een document waarin de ambities en afspraken voor een gebied staan.

Meer over het toekomstplan voor het Domplein

Waar toetst de gemeente op?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kijkt de gemeente in het omgevingsplan (bestemmingsplan).

Bekijk het omgevingsplan (bestemmingsplan)

Als uw plan niet past in het omgevingsplan, kan de gemeente toch een vergunning verlenen. De gemeente toetst de aanvraag dan in ieder geval aan het gebiedsbeleid.

Bekijk wat u doet als uw plan niet in het omgevingsplan past

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030