Actieplannen verkeer en bereikbaarheid

De komende jaren werken we aan ingrijpende maatregelen om de stad en de regio gezond, bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Samen met rijk, provincie en buurgemeenten hebben wij afspraken gemaakt over hoe we werken aan een betere bereikbaarheid de komende jaren. Daarbij zetten we duurzame vormen van vervoer zoals lopen, fietsen en openbaar vervoer centraal.

Stad en regio beter bereikbaar

We nemen maatregelen om de bereikbaarheid van Utrecht Science Park (USP) te verbeteren, het centrum en station Utrecht Centraal te ontlasten en de plannen voor woon- en werklocaties zoals de Merwedekanaalzone mogelijk te maken. De gemeente heeft 15 miljoen euro vrijgemaakt voor deze maatregelen. Ook het Rijk en provincie Utrecht dragen ieder 15 miljoen euro bij aan de regionale bereikbaarheid. De gemeente Utrecht trekt binnen het totale pakket aan maatregelen in de regio de onderstaande projecten.

Wat gaan we doen en waar?

We hebben nu opgeschreven wat we willen doen en wat daarvoor nodig is. Samen met de bewoners gaan we hiervoor plannen uitwerken. Het om de volgende projecten:

Hoe ziet het vervolg eruit?

Van de verschillende projecten maken we als eerste stap een plan en globaal ontwerp: een Integraal Programma van Eisen (IPvE) en een Functioneel Ontwerp (FO). Dit doen we samen met bewoners en andere belanghebbenden. We informeren betrokkenen tegen die tijd bijvoorbeeld met wijkberichten. Wij verwachten dat dit medio 2022 is afgerond. Daarna gaan we het plan en het ontwerp verder uitwerken. Rond 2024 start dan de uitvoering.

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl