Actieplannen verkeer en bereikbaarheid

Wilt u weten welke thema's op het gebied van verkeer en de bereikbaarheid belangrijk zijn voor de stad? De gemeente heeft belangrijke thema's uitgewerkt in actieplannen voor de komende jaren.

De actieplannen zijn:


Actieplan De gebruiker centraal

De gemeenten Utrecht en Amersfoort werken samen aan een aantrekkelijke en bereikbare stad. We willen dat mensen meer gebruikmaken van schoon en duurzaam vervoer. Bijvoorbeeld door het aanmoedigen van:

  • gebruik van openbaar vervoer
  • meer fietsen
  • werken op andere tijden of thuiswerken
  • meer gebruik van P+R-terreinen
  • schoner vervoer, zoals elektrische auto's

Wilt u meer weten over deze plannen? Lees dan het Actieplan De gebruiker centraal (pdf, 2 MB). Dit maakt deel uit van het regionaal programma Goed op Weg.

Naar boven

Actieplan Goederenvervoer

Met het Actieplan Goederenvervoer Utrecht 2015-2020 blijft de gemeente Utrecht samen met het bedrijfsleven werken aan slim en schoon goederenvervoer in Utrecht.  Een nieuw thema krijgt speciale aandacht: de door e-commerce sterke groei van  levering van goederen direct aan de consument.
 
Samen met het bedrijfsleven heeft Utrecht al eerste resultaten geboekt: bevoorrading over water, P+R kaarten voor bouwvakkers en een afleverpunt voor winkeliers aan de rand van winkelcentrum Vleuterweide. De gemeente geeft hieraan een vervolg in het actieplan 2015-2020.

Het nieuwe vervoersplan gaat in op efficiënte bevoorrading van winkels, het optimaal functioneren van goederenknooppunt Lage Weide en het uiteindelijke doel is in 2025 de hele stad emissieloos te bevoorraden.

Naar boven

Actieplan Fiets

Hoe maken we van Utrecht een wereldfietsstad? Door fietsen gemakkelijker, veiliger en leuker te maken: met comfortabele en snelle fietsroutes, vaker groen bij verkeerslichten, handige en goed bereikbare stallingen, veilige omleidingen. En ook met slimme en innovatieve oplossingen die het fietsen nog leuker maken. Het uiteindelijk doel: nóg meer mensen (jong, oud, ervaren, beginner, toerist, werknemer, e-biker) op de fiets. Hoe we dit gaan doen, leest u in het Actieplan Utrecht fietst!

Naar boven

Actieplan Voetganger

Utrecht is de eerste stad in Nederland met een 'actieplan voetganger'. Met het actieplan Voetganger willen we het aantrekkelijker en veiliger maken voor voetgangers.

Naar boven

Actieplan Verkeersveiligheid

De komende 5 jaar zet de gemeente extra in op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Naast het verder verbeteren van de infrastructuur en de aanpak van knelpunten, besteden we veel aandacht aan de eigen verantwoordelijkheid die weggebruikers hebben.

Lees hier het complete Actieplan Verkeersveiligheid (pdf, 9 MB).

Naar boven

Actieplan Schoon vervoer

Utrecht laadt zich op voor de toekomst!

Om de gezondheid van onze burgers en bezoekers te verbeteren en een impuls aan de kwaliteit van de leefomgeving te geven, gaan wij door met onze inzet op schoon vervoer. Onze ambities zijn om de gezondheid en de luchtkwaliteit te verbeteren. Het actieplan Schoon Vervoer helpt mee deze ambities te realiseren.

De mobiliteit in onze stad is bij voorkeur gericht op het gebruik van fiets en openbaar vervoer. Als er dan toch met andere voertuigen wordt gereden, dan zo schoon mogelijk! Elektrisch, tenzij het echt niet anders kan. Ons speerpunt blijft het stimuleren van elektrisch vervoer: stil, schoon en zuinig.

Lees meer in het actieplan Schoon Vervoer.

Hulp en contact Verkeer en vervoer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl