Nieuw beleid voor plekken voor werk

We werken aan nieuw beleid voor plekken voor werk (werklocaties) in Utrecht. Zodat er in de toekomst genoeg banen zijn voor Utrechters.

Waarom nieuw beleid?

We willen dat Utrecht gezond groeit tot het jaar 2040. Daarvoor moeten er genoeg banen en voorzieningen zijn voor iedereen. We verwachten ongeveer 100.000 nieuwe inwoners. Daarom willen we dat er 70.000 nieuwe duurzame banen komen. Deze plannen zijn vastgelegd in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU). Om deze plannen verder uit te werken, maken we nu nieuw beleid voor plekken om te werken (werklocaties).

Wat komt er in het nieuwe beleid?

Het nieuwe beleid gaat over 4 belangrijke dingen.

  1. Beter gebruik maken van plekken om te werken.
  2. Werken in de wijken versterken.
  3. Zorgen voor aantrekkelijke winkelgebieden.
  4. Vernieuwing van plekken om te werken.

De eerste 3 dingen passen bij de plannen van de RSU. Het vierde is een extra onderdeel daarvan.

Het nieuwe beleid heeft 3 belangrijke onderdelen.

  1. Beleidskader: dit zijn de belangrijkste voorwaarden van het nieuwe beleid. Nieuwe plannen moeten voldoen aan deze voorwaarden.
  2. Kenmerken per plek: bij elke plek om te werken kijken we naar hoe het er nu uitziet (nul-situatie), hoe het in de toekomst moet zijn, en welke plannen er zijn. Hierbij kijken we ook naar welke soorten banen er het beste passen en welke plannen er nodig zijn. Bestaande plannen van gebieden nemen we mee in dit nieuwe beleid.
  3. Hulpmiddelen: dit zijn de hulpmiddelen die we kunnen gebruiken om de plannen uit te voeren. Denk aan grondbeleid, grond en gebouwen kopen (mogelijk in samenwerking met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht), lobbyen (met de regio) richting de provincie Utrecht, bedrijventerreinen ontwikkelen, en samenwerken met de wijkontwikkelingsmaatschappijen (WOM).

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

14 030

E-mail

werkvooriedereen@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur