Samenvatting omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

In de Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk staat hoe bewoners, ondernemers, organisaties en gemeente de toekomst van Kanaleneiland en Transwijk zien. Daarbij gaat het om zaken als wonen, groen, voorzieningen en verkeer. Bij elk plan in de toekomst zijn er gesprekken met omwonenden.

De belangrijkste punten uit de omgevingsvisie:

  • Kanaleneiland en Transwijk zijn in 2040 groener, beter bereikbaar voor langzaam verkeer en goed verbonden met de rest van Utrecht
  • er blijft een groot deel sociale huurwoningen en er komen meer verschillende soorten woningen, onder andere door nieuwbouw
  • ook zijn Kanaleneiland en Transwijk in 2040 klimaatbestendig, dat zie je  terug buiten op straat en in opgeknapte flats en duurzame nieuwe gebouwen
  • de openbare ruimte richten we in 2040 minder in voor auto’s en parkeren en meer voor groen, wandelen, fietsen en ontmoeten, en het ziet er mooi uit

Wonen in de wijk van jong tot oud

In 2040 zijn er meer verschillende soorten woningen in Kanaleneiland en Transwijk. Zo kunnen mensen in hun eigen buurt een woning vinden als hun leefsituatie verandert. Denk aan op jezelf gaan wonen, samenwonen, kinderen krijgen en ouder worden. Sommige bewoners maken zich zorgen of ze in de wijk kunnen blijven wonen. De omgevingsvisie kan deze zorgen niet direct wegnemen. Maar we willen deze wijken wel betaalbaar houden voor mensen met een laag inkomen of een middeninkomen. We willen het aandeel sociale huurwoningen houden zoals het nu is.

Verkeer: rustiger en veiliger

Om het verkeer in woonbuurten veiliger te maken, komen er afsluitingen voor auto’s op sommige doorgaande wegen. Ook ontstaat er zo meer ruimte voor groen. Doorgaande wegen worden ook groener, met meer bomen. Fietsen en lopen worden veiliger en gemakkelijker en het openbaar vervoer wordt beter. Er komt betaald parkeren met parkeervergunningen voor bewoners. De komende jaren gaan we met de inwoners in gesprek over de invulling hiervan. De auto is belangrijk voor veel mensen, bijvoorbeeld voor hun werk.

'Cool' groen: mooi en verkoelend

Er is behoefte aan meer natuur in de wijken. Daar werken we aan. Stukken groen zoals het Marco Poloplantsoen, Park Transwijk en de Kanaalzone worden met elkaar verbonden. Het groen wordt mooier, met meer verschillende planten en bomen en ruimte voor insecten en andere dieren. Er komen wandel- en hardlooprondjes. Het vervangen van de riolering de komende jaren biedt ook een mooie kans om te zorgen voor meer groen. Waar verharding weg kan, komt groen.

Duurzame toekomst: voorbereid op verandering van klimaat en energie

Soms liggen er grote plassen water op straat en in de zomer is het in de wijk veel warmer dan in het park. Doordat het klimaat verandert, wordt dat erger. Daar moeten we Kanaleneiland en Transwijk op voorbereiden. Bijvoorbeeld door het vervangen van verharding door extra bomen en planten. Ook voeren we water op een goede manier af of we houden het juist vast om uitdroging te voorkomen. Er komt meer schaduw door extra aanplant van bomen. Op platte daken zorgen we voor wateropvang, groen en/of energie. Het is de bedoeling dat flats (bijna) energieneutraal worden bij het opknappen. We gaan onderzoeken of warmtenetten met lage temperatuur het beste vervanger zijn voor verwarming met aardgas.

Nieuwe gebouwen

Het ontwerp van de wijken uit de jaren ’60 van de vorige eeuw geeft Kanaleneiland en Transwijk een bijzonder karakter. Daar houden we aan vast. Nieuwe woningen komen langs de hoofdwegen of in plaats van gebouwen waar nu voorzieningen in zitten. Hoge flats (maximaal 70 meter hoog) mogen alleen bij kruisingen van de hoofdwegen of bij winkelcentrum Nova. Op de begane grond van zo’n flat komen voorzieningen of bijvoorbeeld een restaurant. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid op straat. Het is de bedoeling dat alle nieuwbouw in de wijken mooi ontworpen wordt, met aandacht voor details en voor de omgeving. Parkeerplaatsen komen in of onder het gebouw, zodat de buurt er geen last van heeft en er in de omgeving ruimte is voor groen.

Werken, leren en ontspannen

Kanaleneiland en Transwijk zijn in 2040 wijken met goede voorzieningen voor veel verschillende behoeftes, zoals gezondheidszorg, winkels, sport, bedrijfsruimte en horeca. De meeste voorzieningen zitten bij elkaar, zoals bij winkelcentrum Nova, Vasco da Gamalaan, Rijnbaan en Marco Pololaan. Ook voor jongeren moeten Kanaleneiland en Transwijk in 2040 fijne plekken zijn, met ruimte voor talent en ontmoeting, voor ondernemen en werk. Scholen hebben goede gebouwen. De gemeente onderzoekt waar een nieuwe jongerenhuiskamer kan komen.

Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

Hulp en contact Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwestruimte@utrecht.nl