Omgevingsprogramma Kanaleneiland en Transwijk

We zijn aan de slag gegaan met een omgevingsprogramma Kanaleneiland en Transwijk. In het omgevingsprogramma staat hoe we bepaalde doelen en ambities uit de Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk bereiken. Denk hierbij aan een groenere en veilige leefomgeving.

Projecten

De doelen uit de omgevingsvisie willen we bereiken via verschillende projecten. Sommige projecten zijn al gestart en sommige projecten zijn nog toekomstplannen.

Bekijk de verkeersprojecten in de wijk

Bekijk de bouwprojecten in de wijk

Doelen uit de omgevingsvisie

De 6 doelen uit de omgevingsvisie zijn:

  1. Mobiliteit: langzaam verkeer en openbaar vervoer zijn belangrijker dan de auto. We maken van lopen, fietsen en openbaar vervoer aantrekkelijker en veiliger.
  2. Groen en openbare ruimte: de openbare ruimte is groener en heeft een hogere kwaliteit en gebruikswaarde. Het groen is cooler, duurzamer en kent meer biodiversiteit.
  3. Ruimtelijke opbouw en bebouwing: Meer vernieuwing en verdichting, met bestaande ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten als duidelijk herkenbare basis voor de toekomst.
  4. Wonen: wijken zijn in 2040 sterk, met kansen voor iedereen omdat er een gevarieerd woningaanbod is. De wijken blijven betaalbaar voor lage en middeninkomens.
  5. Werken en voorzieningen: voorzieningen die er nu zijn, blijven en groeien waar nodig mee met de bevolkingsgroei. Een combinatie van algemene voorzieningen en maatwerk maakt het aanbod passend.
  6. Duurzame toekomst. De wijken zijn duurzamer.

Lees meer over de doelen in de omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

Hoe is het omgevingsprogramma gemaakt?

Eerst hebben we gekeken naar de ambities, doelen en opgaves voor Kanaleneiland, Transwijk en de stad. Daarna hebben we de projecten op een rij gezet en gekeken naar welke projecten met elkaar te maken hebben. En wanneer welk project wordt uitgevoerd. Zo kunnen we het werk buiten in één keer goed doen. Dit is een van de uitgangspunten uit het coalitieakkoord.

Voor de projecten, die in het omgevingsprogramma staan, werken we volgens het Utrechts Plan Proces (UPP) en de Utrechtse participatieleidraad.

Hulp en contact Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwestruimte@utrecht.nl