Kaders en ambities bij ontwikkelingen in Vleuten-De Meern

Een initiatiefnemer die iets wil ontwikkelen of veranderen in de wijk kan het best eerst de kaders en ambities bekijken. Kaders zijn de eisen die de gemeente stelt aan een ontwikkeling. Ambities zijn ontwikkelingen die de gemeente graag wil of het zijn doelen die de gemeente op langere termijn wil bereiken. Hieronder staan de kaders en ambities van de omgevingsvisie, deelgebied Vleuten – De Meern.

Bij een nieuwe ontwikkeling kijken we altijd aan de hand van de ambities en kaders of de ontwikkeling past bij de wijk. Een ontwikkeling moet binnen de kaders passen. Als daarbij ook nog een of meer ambities worden waargemaakt, is de kans groot dat de gemeente wil meewerken aan de ontwikkeling. Meer over de verschillende kaders en ambities leest u bij de gebiedsthema’s. Daar staat bij elk thema waarom deze kaders en ambities in de omgevingsvisie staan.

Groene wijk

Kaders

 • Koester het landschap rond Haarzuilens en draag bij aan de recreatievraag uit de wijk, de stad en de regio.
 • Benut kansen die de archeologie in het gebied bieden.
 • Laat ontwikkelingen bijdragen aan maatregelen tegen klimaatverandering

Ambities

 • Zorg voor een groene aankleding bij ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Koester het Máximapark en zorg voor eigentijdse recreatieve mogelijkheden.

Bewoners ontmoeten elkaar

Kaders

 • Bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden houden we rekening met de behoefte aan ontmoetingsplekken voor jongeren.

Ambities

 • Zorg voor goed bezochte winkelcentra met een goede mix van winkels, horeca en ander soort dienstverlening.
 • Maak ruimte voor ontmoetingen in de buurt, ook voor een mix van doelgroepen.

Fijn wonen en werken in de wijk

Kaders

 • Nieuwe woningen passen bij omgeving en houden rekening met de vraag uit de wijk.
 • Gebruik een dorpseigen bouwstijl.

Ambities

 • Zorg voor sfeer in de dorpskernen en draag bij aan dorpsgevoel in de nieuwe buurten.
 • Zorg dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen ook als ze ouder worden.
 • Stimuleer duurzame en energie neutrale woningen.

Veilig verplaatsen in bereikbare wijk

Ambities

 • Zorg dat iedereen zich veilig voelt in het verkeer. Met extra aandacht voor kinderen en ouderen.
 • Ontken het autogebruik niet, maar stimuleer andere vormen van vervoer.