Hoe is de omgevingsvisie Vleuten-De Meern tot stand gekomen

De omgevingsvisie is samen met de bewoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties in Vleuten-De Meern en omgeving tot stand gekomen. De gemeente heeft in 3 fases informatie opgehaald.

De aanpak en de opbrengst zijn in een logboek bijgehouden. De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie, deelgebied Vleuten-De Meern op 11 april 2019 vastgesteld.

Fase 1: kernwoorden

In kernwoorden gaven bewoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisatie in Vleuten-De Meern aan wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun leef- en woonomgeving. We deden dit via een online enquête en een bord waar bezoekers van het wijkbureau Vleuten-De Meern kernwoorden konden opschrijven. In totaal zijn er 94 reacties ontvangen.

De kernwoorden zijn ondergebracht in 4 thema’s:

  1. Groen
  2. Woonomgeving
  3. Ontmoeten
  4. Verplaatsen

Deze thema’s vormden de basis voor de volgende fases.

Fase 2: verdiepingsslag

Per thema is een verdiepingsslag gemaakt. Via straatinterviews, tafelgesprekken en een online vragenlijst zijn de volgende vragen gesteld:

Laat ons nu weten, per thema, wat ú in uw leef- en woonomgeving over 10 tot 25 jaar:

  • wilt behouden in uw wijk of buurt?
  • wilt veranderen in uw wijk of buurt?
  • Hebt u ideeën hoe we dit kunnen aanpakken in uw wijk of buurt?

In totaal zijn er 33 tafelgesprekken met (maatschappelijke) organisaties gevoerd. Ook zijn op 5 verschillende plekken in Vleuten-De Meern mensen op straat geïnterviewd. De online enquête is 137 keer ingevuld. Door een Facebook-campagne is de online enquête onder de aandacht gebracht.

Fase 3: wijkgesprekken

Er vonden 3 wijkgesprekken plaats in Castellum Hoge Woerd. Er is gekozen voor 3 wijkgesprekken: 1 keer 's,middags en 2 keer 's avonds om iedereen een kans te geven om mee te praten. De deelnemers gingen daar met elkaar in gesprek. Zij hadden het onder andere over tegengestelde standpunten die in de verdiepingsslag naar voren kwamen. Bijvoorbeeld meer evenementen in het Máximapark of juist meer rust in het park.

In totaal namen 57 mensen deel aan de wijkgesprekken.