Gebiedsthema's Vleuten-De Meern

Vleuten-De Meern is 'dorps', zeggen inwoners. De gemeente vroeg hun wat zij belangrijk vinden in de wijk. Naast het dorpse gevoel vonden zij de volgende thema's het belangrijkst:

 • voldoende groen
 • elkaar makkelijk ontmoeten
 • fijne woon- en werkomgeving
 • prettig kunnen verplaatsen (op de fiets, lopend, met het openbaar vervoer of met de auto)

Groene wijk

Belangrijke kenmerken van Vleuten-De Meern:

 • groene uitstraling van de wijk
 • het Máximapark
 • het water
 • het omliggende landschap

Het aantal inwoners in de stad groeit, en daarmee ook het gebruik van het groen. Bijvoorbeeld om te recreëren, te sporten en te bewegen. In Vleuten-De Meern is deze trend duidelijk zichtbaar. Het groen en het water zijn ook belangrijk voor de manier waarop we inspelen op veranderingen in het klimaat. We willen bijvoorbeeld hitteoverlast, verdroging en wateroverlast voorkomen.

Lees meer over thema groen

Bewoners ontmoeten elkaar

Contacten tussen mensen bepalen vaak of iemand zich thuis en welkom voelt in een wijk. Op een aantal plekken in de wijk gaan ontmoetingen (bijna) vanzelf, zoals in:

 • de dorpskernen
 • de winkelcentra
 • horeca
 • sportverenigingen
 • scholen
 • buurthuizen.

Deze plekken zijn vooral belangrijk voor de mensen uit de wijk. Maar zij vinden dat het nog beter kan. Bijvoorbeeld door winkelcentra gezelliger te maken, bijvoorbeeld met meer horeca.

Sommige groepen hebben speciale wensen of aandacht nodig: kinderen, jongeren en ouderen. Vooral omdat deze groepen in Vleuten-De Meern groter zijn dan in de rest van de stad. De groei van Utrecht brengt daar geen verandering in.

Er zijn ook plekken (bijvoorbeeld het kasteelpark) en activiteiten (zoals evenementen) waar ook mensen van buiten de wijk komen. De groei van Utrecht zal vooral daar te merken zijn, bijvoorbeeld omdat het drukker is.

Lees meer over thema ontmoeten

Fijn wonen en werken in de wijk

Wonen

In Vleuten-De Meern komen geen grote aantallen extra nieuwbouw nadat de huidige projecten zijn afgerond. Maar de groei van de stad is op een andere manier merkbaar. Bijvoorbeeld doordat de woningprijzen stijgen, wat het moeilijker maakt voor wijkbewoners om een woning te kopen. We willen daarom ook meer variatie in woningen. Dit kan bijvoorbeeld door:

 • beperkt en op kleine schaal nieuwbouw
 • functieverandering van gebouwen, bijvoorbeeld een kantoor veranderen in een wooncomplex

Werken

Verder is het voor ondernemers steeds makkelijker om een bedrijf aan huis te starten. Zij zijn dus meer in (woon)wijken te vinden. Dit zorgt voor:

 • werkgelegenheid in de wijk
 • levendigheid
 • ontmoetingen
 • voorzieningen voor bewoners
 • creatieve oplossingen voor werkplekken dicht bij huis, zoals werkplekverhuur aan zzp'ers

Leefomgeving

Naast wonen en werkgelegenheid is ook de omgeving belangrijk. We willen dat mensen die hier wonen en werken zich prettig voelen. Het gaat dan vooral om:

 • de dorpse uitstraling van de wijk
 • een functionele en mooie openbare ruimte die past bij het dorpse gevoel
 • energiezuinige gebouwen met bijvoorbeeld zonnepanelen
 • een gezonde leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, spelen en sporten

Lees meer over thema wonen en werken

Veilig verplaatsen in een bereikbare wijk

De stad groeit, dus de hoeveelheid verkeer gaat toenemen. Voor nieuwe wegen is geen ruimte. We stimuleren daarom vooral dat mensen gaan lopen, fietsen of het openbaar vervoer nemen. Deze vervoerswijzen nemen weinig ruimte in beslag en zijn bovendien duurzaam.

We vinden het belangrijk dat het verkeer veilig is voor iedereen en dat mensen zich makkelijk kunnen verplaatsen. Bijvoorbeeld door fietsroutes die gescheiden zijn van het autoverkeer, of door wandelroutes met voldoende zitbankjes onderweg voor ouderen.  

Het autogebruik in Vleuten-De Meern is hoog en daar is ruimte voor. Toch willen we stimuleren dat mensen de auto iets vaker laten staan. Wat hierbij helpt zijn:

 • goed openbaar vervoer
 • treinstation in de buurt
 • doorfietsroutes

Lees meer over thema verplaatsen