Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern

Inwoners van Vleuten-De Meern zijn erg tevreden met de leefomgeving, meer dan in andere wijken in Utrecht. We willen ervoor zorgen dat Vleuten-De Meern ook op lange termijn leefbaar is en zo'n prettige wijk blijft. In deze omgevingsvisie staat wat we kunnen doen om daarvoor te zorgen. Want Utrecht verandert en daar willen we op inspelen.

Utrecht groeit hard en gaat richting 400.000 inwoners. Dit heeft ook gevolgen voor Vleuten-De Meern. Groei van de stad brengt kansen met zich mee, maar de ontwikkeling moet wel passen bij de wijk en bij de wensen en waarden van de inwoners.

Vleuten-De Meern is 'dorps', zeggen inwoners. De gemeente vroeg hun wat zij belangrijk vinden in de wijk. Naast het dorpse gevoel vonden zij de volgende onderwerpen het belangrijkst:

  • voldoende groen
  • elkaar makkelijk ontmoeten
  • fijne woon- en werkomgeving
  • prettig kunnen verplaatsen (op de fiets, lopend, met het openbaar vervoer of met de auto)

Deze onderwerpen, die we gebiedsthema’s noemen, worden in de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern uitgebreid besproken.

Veel buurten in Vleuten-De Meern voelen als een dorp in de stad. Het dorpse karakter van die delen is een belangrijke, unieke waarde voor de wijk. Vleuten, De Meern en Haarzuilens zijn de oude dorpen van de wijk. In de loop van de tijd is hier steeds meer nieuwbouw omheen gekomen. De oude dorpskernen vormen natuurlijke centra en hebben hun dorpse karakter behouden. De nieuwbouw heeft door de ruime opzet een kindvriendelijk en groen karakter.

Er is behoefte aan een saamhorigheidsgevoel. Mensen willen weten wie hun buren zijn en elkaar helpen. Het dorpse karakter is niet alleen iets sociaals. Het heeft ook te maken met de voorzieningen, het groen en de opzet van de bebouwing. De bebouwing in de oude kernen is kleinschalig, dat wil zeggen niet te hoge gebouwen en met veel ruimte ertussen.

In het gebied is dus een mix van oude en nieuwe bebouwing. Dit geeft charme aan het gebied. Er is veel groen in de wijk. In de directe woonomgeving zijn dat de tuinen, plantsoenen en parken. Grotere groene gebieden en het omliggende landschap, zoals het Máximapark en Haarzuilens zijn makkelijk te bereiken. Dit zijn belangrijke recreatiegebieden voor de wijk en voor bewoners uit de rest van de stad. Dit zijn belangrijke recreatiegebieden voor de wijk en voor bewoners uit de rest van de stad.

De omgevingsvisie heeft geen invloed op ontwikkelplannen die al door de gemeenteraad zijn vastgesteld, zoals bijvoorbeeld de gebiedsontwikkeling rond Haarzicht en Haarrijn. Deze plannen worden uitgevoerd.

De polder Rijnenburg hoort ook bij de wijk Vleuten – De Meern. De omgevingsvisie, deelgebied Vleuten – De Meern gaat niet over Rijnenburg. Het beleid voor Rijnenburg is vastgelegd in het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft op 5 maart 2015 het bestemmingsplan vastgesteld. Een eventuele ontwikkeling van Rijnenburg, bijvoorbeeld als energielandschap, wordt in een aparte procedure bekeken.

Schets van de wijk

De wijk bestaat uit een aantal duidelijk te onderscheiden buurten en gebieden.

Bekijk een korte schets van de buurten en gebieden

De koers voor de wijk: ontwikkelen met dorps karakter

De huidige leefomgeving is al erg goed, en geeft een sterke basis. Bewoners hebben input gegeven aan de gemeente over wat zij belangrijk vinden. Zij noemen Vleuten-De Meern vaak ‘dorps’, en vonden de volgende thema's het belangrijkst:

  • voldoende groen
  • elkaar makkelijk ontmoeten
  • fijne woon- en werkomgeving
  • prettig kunnen verplaatsen (op de fiets, lopend, met het openbaar vervoer of met de auto)

Nieuwe ontwikkelingen en trends, bijvoorbeeld de groei van de stad, kunnen bijdragen aan het goed houden, verbeteren van deze thema’s.

Gebiedsthema’s

De visie over de wijk Vleuten – De Meern wordt aan de hand van gebiedsthema’s verteld.

Bekijk de gebiedsthema's

De gebiedsthema’s zijn ook een hulpmiddel om de wijk vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en de gemeentelijke thema's van de omgevingsvisie in elkaar te verweven of met elkaar te verbinden.

Gebiedsgrenzen

Omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern downloaden

Download de omgevingsvisie deelgebied Vleuten-De Meern (pdf, 11,9 MB)

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030