Beschrijving van wijk Overvecht

De wijk Overvecht bestaat uit de buurten Zamenhofdreef, Taagdreef, Donaudreef, Neckardreef, Zambesidreef e.o., Tigrisdreef e.o.  Ook Vechtzoom-Zuid, Vechtzoom-Noord, Bedrijvengebied Overvecht en Poldergebied Overvecht horen bij de wijk.

De grenzen van de wijk zijn: de Vecht, de gemeentegrenzen met Maarssen en De Bilt en de spoorlijn. De Einsteindreef deel de wijk in noord en zuid.

Bekijk de plattegrond met buurtindeling van wijk Overvecht

Overvecht-Zuid

Overvecht-Zuid is anders opgezet dan Overvecht-Noord. De buurten in Overvecht Zuid dateren uit het begin van de jaren 60 en zijn allemaal gelegen in een groen raamwerk. Er zijn van oorsprong 8 verschillende woonbuurten, met een variatie aan typen woningen: laagbouw (grondgebonden) met koopwoningen of sociale woningbouw, middelhoogbouw met vooral koop en vrije sector huur en hoogbouw met vooral sociale woningbouw.

De grenzen van Overvecht-Zuid zijn: de Einsteindreef, de noordelijke randweg en het spoor. We kunnen Overvecht-Zuid indelen in de volgende 4 buurten.

Taagdreef/Rubicondreef

De buurt Taagdreef/ Rubicondreef heeft een bijna gelijke verhouding van sociale huur, particuliere huur en koopwoningen.  De buurt heeft een aanzienlijk deel eengezinswoningen. De corporatieflats (sociale woningbouw) worden of zijn recentelijk gerenoveerd (inclusief verduurzaming). Rondom het station Overvecht is een concentratie van kantoor- en appartementencomplexen (koopappartementen).

Belangrijke groenstructuren in dit deel zijn de groen singelstructuur, het zuidelijk deel van het park de Watertoren, park Spoorzone en het groene lint van de Keggedreef, Oberondreef- Nabuccodreef.

Zamenhofdreef en omgeving

De buurt Zamenhofdreef bestaat voor een belangrijk deel uit het centrale winkelcentrum (Shoppingcenter Overvecht). De grenzen van deze buurt zijn de Vecht, de Einsteindreef en Het winkelcentrum had een aantrekkingskracht op mensen van binnen en buiten de wijk, maar heeft tegenwoordig last van leegstand.  Aan de rand van het winkelcentrum vindt grootschalige nieuwbouw plaats. Dit worden woningen voor studenten en starters.  Ten noorden van het winkelcentrum ligt een woongebied met een mix van koop- en huurwoningen. In dit deel van de buurt ligt ook het belangrijkste groen met de groene singel en een deel van het park de Watertoren.

Het terrein van de rioolwaterzuivering hoort ook bij de buurt. Deze ligt aan de overzijde van de Brailledreef. Het terrein van de rioolwaterzuivering aan de Vecht is vernieuwd, waarbij een deel van het terrein is vrijgekomen. Het gebruik van het vrijgekomen terrein is nog niet bekend.

Donaudreef/Wolgadreef

De buurt Donaudreef/Wolgadreef heeft in verhouding met de andere buurten in Overvecht-Zuid veel sociale woningbouw. Deze bestaat zowel uit hoogbouw als een groot complex laagbouw. Op diverse plekken is nieuwbouw gekomen, zoals bij het Mariakwartier (Donaudreef), met een mix van koop- , vrije sector huur en sociale woningbouw. De meeste nieuwbouw van de laatste jaren is in de koopsector. Het in 2008 vernieuwde winkelcentrum Overkapel is een van de grotere winkelvoorziening in Overvecht- Zuid.

De grote groenstructuren bestaan uit de parken de Watertoren en de Spoorzone en de groene singelstructuur.  

De aanpak van de Noordelijke randweg is de belangrijkste ontwikkeling die direct raakt aan de noordrand van Overvecht.

Neckardreef en omgeving

In de buurt rond de Neckardreef staat de watertoren. Dit is een rijksmonument, en is een herkenbaar gebouw voor heel Overvecht.

Overvecht-Noord

Vechtzoom-Zuid, Zambesidreef en omgeving, Tigrisdreef en omgeving, Vechtzoom-Noord

Dit deel van de wijk dateert grotendeels uit de tweede helft van de jaren 60 en bestaat uit een aantal grote woonbuurten in een groen raamwerk. Er zijn van oorsprong 4 grote woonbuurten: Vechtzoom-Zuid, Zambesidreef en omgeving, Tigrisdreef en omgeving, Vechtzoom-Noord. Deze buurten liggen rondom het centrale park de Gagel met zijn groene uitlopers, onder andere naar de noordelijke rondweg. Een fietsbrug verbindt de wijk met het Noorderpark.

Er zijn buurten met relatief veel middelhoogbouw (Vechtzoom-Zuid), de hoogbouw bevindt zich vooral langs de grote infrastructuur, daarachter liggen buurten met laagbouw. Een groot deel van de middelhoogbouw, evenals de hoogbouw is sociale woningbouw. In Noord ligt ook het belangrijkste winkelcentrum met voorzieningen op wijkniveau. Er zijn ook enkele buurtwinkelcentra. Zwembad de Kwakel is 1 van 4 Utrechtse zwembaden.

De belangrijkste groenstructuren zijn het park de Gagel met zijn uitlopers, park Vechtzoom en het Sjanghaipark. Op diverse plekken is nieuwbouw gerealiseerd, zoals op de plek van het voormalige ziekenhuis Overvecht waar een buurt met koopwoningen is gebouwd. Bij het Winkelcentrum wordt een groot nieuwbouwcomplex gebouwd met studenten- en starterswoningen.

Fort de Klop is rijksmonument en maakt samen met de Klopvaart deel uit van de Nieuw Hollandse Waterlinie. De experimentele flats zijn als voorbeeld van bijzondere woonvorm een gemeentelijk monument.
De aanpak van de Noordelijke randweg is de belangrijkste ontwikkeling die direct raakt aan de noordrand van Overvecht.  

Klopvaartbuurt

De Klopvaartbuurt is gebouwd in de jaren 80 van de twintigste eeuw, ten westen van de Klopvaart. Het bestaat deels uit grondgebonden woningen in de particuliere sector en deels uit sociale woningbouw.

Bedrijventerrein Overvecht

Het bedrijventerrein is tot stand gekomen in de jaren 60/70 en een uitbreiding in de jaren 90 en bestaat voor het overgrote deel uit bedrijfshallen met showroom en kantoor. De buurt wordt begrensd door de Franciscusdreef, de gemeentegrens met Maarsen en de Vecht. Het bedrijventerrein wordt omgeven door sportvelden, de ijsbaan/ atletiekbaan, begraafplaats Daelwijck en een groot groen gebied aan de Vecht waar ook het rijksmonument Toernooiveld Zuilen deel van uit maakt.

Poldergebied en Blauwkapel

Het poldergebied vormt onderdeel van het Noorderpark en vormt een groot recreatiegebied grenzend aan Overvecht. Het wordt begrensd door de noordelijke rondweg/ Gageldijk, de gemeentegrenzen met Maarssen en de Bilt en het spoor.

Karakteristiek voor dit gebied is de middeleeuwse strokenverkaveling die nog overal zichtbaar is. Aan de Gageldijk staat bebouwing, waaronder een aantal boerderijen uit het begin van de twintigste eeuw, waarvan enkele gemeentelijk monument zijn. Een fietsbrug verbindt het Noorderpark met Overvecht-Noord.
Het dorp Blauwkapel heeft een geheel eigen dorpskarakter met oude bebouwing langs de Kapelweg en het kerkplein. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw is er een bescheiden hoeveelheid nieuwbouw toegevoegd. Fort de Gagel en Fort Blauwkapel maken samen met de Gageldijk deel uit van de Nieuw Hollandse Waterlinie, de forten zijn rijksmonument. Enkele huizen en het kerkje zijn ook rijksmonument. Blauwkapel als geheel is een rijks beschermd dorpsgezicht.

De aanpak van de Noordelijke randweg is de belangrijkste ontwikkeling die direct raakt aan dit gebied.

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030