Gebiedsbeleid wijk Overvecht

In het gebiedsbeleid voor wijk Overvecht leest u welk beleid speciaal voor gebieden in Overvecht gemaakt is. Hierin staat welke afweging is gemaakt tussen verschillende belangen die hier spelen.

De wijk Overvecht bestaat uit de buurten Taagdreef-Wolgadreef, Zamenhofdreef-Neckardreef, Vechtzoom-Klopvaart en Zambesidreef-Tigrisdreef.

Lees de beschrijving van de wijk

We werken aan een nieuwe omgevingsvisie voor Overvecht Praat mee en denk mee over de toekomst

We werken aan nieuw beleid voor natuurgebied Zuilen

Wat wil de gemeente en waarom?

Het beleid is erop gericht meer woningen te bouwen en meer variatie in soorten woningen te bouwen. Bijvoorbeeld op terreinen van verouderde instellingen of organisaties. Het behoud van de ‘stedenbouwkundige’ structuur staat hierbij voorop. De gemeente wil de bestaande kwaliteiten van de wijk behouden en versterken. Daarvoor willen we de openbare ruimte verbeteren. Dit staat in de ruimtelijke visie Overvecht 2004-2020, 1 september 2005 (pdf, 3 MB).

Volg de ontwikkelingen van projecten in Overvecht.

Waar toetst de gemeente op?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kijkt de gemeente in het omgevingsplan (bestemmingsplan).

Bekijk het omgevingsplan (bestemmingsplan)

Als uw plan niet past in het omgevingsplan, kan de gemeente toch een vergunning verlenen. De gemeente toetst de aanvraag dan in ieder geval aan het gebiedsbeleid.

Bekijk wat u doet als uw plan niet in het omgevingsplan past

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030