Samenvatting omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040

Hieronder staat een samenvatting van de omgevingsvisie, met de belangrijkste onderwerpen. U de samenvatting ook als pdf downloaden (pdf, 8 MB).

Gezonde groei en groen

De stad en regio Utrecht groeien de komende jaren flink en het Utrecht Science Park (USP) groeit mee. Dat betekent meer woningen, kantoren, bedrijven en voorzieningen, ook in het USP. In de omgevingsvisie USP 2040 staat hoe het USP kan groeien. Maar groeien kan alleen als dat er ook voldoende ruimte is voor groen en water is. Daarom wordt het groen in en om het USP versterkt.  

Hoe ontstaat er dan ruimte voor nieuwe bebouwing? De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zijn van plan om hun gebouwen grootschalig te vernieuwen. Het UMC Utrecht gaat het ziekenhuis verbouwen. Daarbij wordt de ingang van het ziekenhuis verplaatst naar de noordzijde en een nieuwe parkeergarage gemaakt. De Universiteit Utrecht gaat ook verschillende gebouwen vernieuwen. Deels door nieuwbouw en deels door verbouw. Als die vernieuwing klaar is komen bestaande gebouwen vrij voor nieuwe ontwikkelingen. De plannen van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht zorgen dat er in de komende jaren ruimte ontstaat voor nieuwe bedrijven, woningen en voorzieningen. Ook ontstaat er ruimte door auto’s in parkeergarages aan de rand van het USP te parkeren.

Visiekaart Utrecht Science Park 2040

De omgevingsvisie USP 2040 gaat over verschillende thema’s zoals werken, onderwijs, wonen, groen, energie en verkeer. Over elk thema van deze visiekaart staat hieronder een uitleg.

Bebouwingsclusters

Slim omgaan met de ruimte is het uitgangspunt, zodat het groen in het USP kan worden behouden en versterkt. Nieuwe gebouwen komen dicht bij elkaar en gaan de hoogte in. Gebouwen komen in de bestaande bebouwingsclusters en in zones die op de kaart staan. Hier is ruimte voor nieuwe woningen, bedrijven, onderwijs en voorzieningen. Het gaat om 4.000 nieuwe woningen, voor studenten en andere gebruikers van het USP en 4.000 tot 8.000 nieuwe banen. Om de groei van werkgelegenheid mogelijk te maken, worden er extra mobiliteitsmaatregelen genomen. Alle bebouwing in het USP krijgt een hoogwaardige architectuur die past bij de campus.

Centrum- en Scienceboulevard

De Centrumboulevard (Padualaan-Heidelberglaan) en de Scienceboulevard (Universiteitsweg- Bolognalaan) lopen dwars door het USP. Hier is het in de toekomst fijn fietsen en lopen. De Scienceboulevard verbindt belangrijke science gebouwen. Doordat auto’s parkeren aan de randen is er op de Scienceboulevard minder ruimte nodig. De Centrumboulevard wordt het hart van het USP. Hier komen de meeste voorzieningen, zoals een grotere supermarkt in plaats van de huidige supermarkt, horeca en andere (culturele) voorzieningen. De hoeveelheid voorzieningen is afhankelijk van hoeveel extra bewoners er komen wonen in het USP. Aan de Centrumboulevard komt ook ruimte voor pleinen en andere plekken waar mensen kunnen verblijven.

Parkeerhubs aan de rand

Auto’s worden zoveel mogelijk aan de rand van het USP geparkeerd. Hiervoor komen er Parkeerhubs (parkeergarages). Er komen knips in de Leuvenlaan en de Cambridgelaan. Hierdoor is het oostelijke deel alleen bereikbaar via de A28 en het westelijke via de afslag bij Rijnsweerd en is er geen doorgaand verkeer meer. Daardoor rijden er in de rest van het USP veel minder auto’s. Natuurlijk kun je wel bij elk gebouw komen met de auto. Na 2030 is er een nieuwe weg mogelijk naar knooppunt Rijnsweerd. Ook kan dan worden onderzocht of de Weg tot de Wetenschap ook wordt geknipt, zodat er meer ruimte komt voor fietsers. Hoe en waar de Parkeerhubs worden gemaakt wordt nog onderzocht. In het USP wordt gestuurd op een maximale hoeveelheid parkeerplaatsen.

De tram als ruggengraat

De tram zorgt voor een goede verbinding met de omgeving. Ook bussen zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van het USP. Hoe bussen door het USP rijden en of in de toekomst uitbreiding van het openbaar vervoer mogelijk is (met de aanleg van een 2e OV-as), is nog onderwerp van studie.

Een aantrekkelijk netwerk voor fietsers en voetgangers

In het autoluwe USP is meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De Leuvenlaan en Cambridgelaan worden groene lanen voor langzaam verkeer. De fietsroutes sluiten goed aan op stedelijke en regionale routes. De voetgangersroutes sluiten aan op de Parkeerhubs, de ontmoetingsplekken en het groen.

Campuspark

Rond de gebouwen ligt het Campuspark. Dat verbindt bestaande groene gebieden zoals de Botanische Tuinen en weilanden met Landgoed Oostbroek en Amelisweerd. Een aantal weilanden in het USP (zoals een deel van de Schapenweide) verandert in een park. Hier is ruimte om te wandelen, spelen, sporten, zitten én voor bomen en natuur. Er komt zo’n 18 hectare parkruimte bij.

Rijk landschap met coulissen

Aan de zuid- en oostzijde wordt het landschap vooral gebruikt voor landbouw (voor Diergeneeskunde). In het landschap komt daarnaast meer ruimte voor natuur. Hiervoor worden coulissen gemaakt. Dit zijn lijnen tussen de weilanden met bomen, struiken, water en kleine wandelpaadjes. Hier leven dieren, maar kun je ook ommetjes maken. Er komt zo’n 14 km bij van deze lijnen.

Duurzame energieopwekking

Het gebruik van aardgas wordt minder. Ook worden gebouwen duurzamer. Op zoveel mogelijk daken komen zonnepanelen. De productie van duurzame energie kan daarnaast met windmolens, zonnevelden en warmte uit de bodem. Langs de A28 is een zoeklocatie voor één of twee windmolens. Voor de aanleg van zonnevelden is een zorgvuldige afweging nodig van de effecten op het landschap, natuur en recreatie.

Sportpark Olympos

Nieuwe sportvoorzieningen komen zoveel mogelijk rond het huidige Olympos. De inpassing van nieuwe sportvelden is o.a. afhankelijk van de plannen voor de vernieuwing van bestaande sporthal. Als bij de uitwerking blijkt dat er onvoldoende ruimte is, kan bijvoorbeeld de sporthal of een andere sport een andere plek krijgen in het USP. Daarbij wordt dan opnieuw gekeken naar het effect op andere waarden zoals groen, ecologie, cultuurhistorie enzovoort.

Hulp en contact Utrecht Science Park en Rijnsweerd

Telefoon

14 030 

E-mail

uspenrijnsweerd@utrecht.nl