Omgevingsvisie deelgebied Utrecht Science Park 2040

In de Omgevingsvisie Utrecht Science Park staan de ambities voor het Utrecht Science Park in 2040. Deze visie is gemaakt met verschillende partijen in de stad: de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, de stichting Utrecht Science Park (USP), vele gebruikers, bewoners en omwonenden. Vaak kwamen ambities van deze partijen mooi samen, soms waren die in strijd met elkaar en is er een afweging gemaakt.

Bekijk de Omgevingsvisie USP

Lees het raadsvoorstel met reactienota en omgevingsvisie

Lees de samenvatting van de Omgevingsvisie USP

Aanpassingen omgevingsvisie

Reageren op de Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 kon in de zomer van 2021 (inspraakperiode). Er kwamen 85 reacties binnen, van zowel personen als groepen mensen. Deze reacties leidden tot aanpassingen van de omgevingsvisie. Hieronder de belangrijkste aanpassingen.

  • Parkeerhubs voor het USP komen in het USP zelf; de zoeklocatie in de woonwijk Rijnsweerd staat er niet meer in.
  • Er komen alleen afsluitingen voor autoverkeer (‘knips’) op de Leuvenlaan en Cambridgelaan. Deze zijn nodig om meer ruimte voor de fietser en voetganger te maken én de bereikbaarheid van het USP te kunnen garanderen bij groei van de werkgelegenheid. De gevolgen op het verkeer in de woonwijk Rijnsweerd zijn minimaal. We beslissen later over een knip in de Weg tot de Wetenschap en inrichting als fietsstraat. De verkeerseffecten van die knip in de wijk Rijnsweerd zijn namelijk groter.
  • Voor het Ronald McDonald Huis is een voorkeurslocatie bekend: in de buurt van de huidige locatie. Uit te werken als onderdeel van het gewenste entreegebouw van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, op loopafstand van het Prinses Máxima Centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
  • In de omgevingsvisie staat een zoeklocatie voor 1 of 2 windmolens. Hier maakten mensen zich zorgen over. Nu staat duidelijker in de omgevingsvisie dat we onderzoek naar gezondheidseffecten en maatregelen om overlast tot een minimum te beperken meenemen bij de verdere uitwerking en besluitvorming.
  • Bij inpassing van zonnevelden in de weilanden rondom de bebouwing van het USP staat kleinschaligheid voorop. Het is de uitdaging om landschappelijke kwaliteiten te behouden en versterken.

Hoe nu verder?

Het college van B en W heeft de omgevingsvisie in december 2021 aan de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad gaat over de omgevingsvisie beslissen. Geïnteresseerden en iedereen die een reactie heeft gestuurd ontvangt een bericht.

De Omgevingsvisie USP 2040 is het kader voor alle nieuwe (bouw)plannen in USP die niet meer passen binnen het nu geldende bestemmingsplan. Om de plannen mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig (vanaf 1 juli 2022 heet dit omgevingsplan). Op toekomstige plannen kunt u nog reageren.

Video: Omgevingsvisie Utrecht Science Park

Dit filmpje is van zomer 2021. Het geeft een goed beeld wat er in de omgevingsvisie staat. De oproep om te reageren geldt niet meer.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Eerste helft 2022Besluit door de gemeenteraad over de omgevingsvisie

Wat is er al gebeurd?

Gemeente verwerkt reacties op de omgevingsvisie, college van B en W stelt de omgevingsvisie vast en stuurt deze naar de gemeenteraad om hierover te beslissen.

In de zomer van 2021 kon iedereen reageren op de voorlopige omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park. Deze inspraakperiode liep van 15 juni tot en met 26 juli, met een verlenging tot en met 30 augustus in verband met de zomervakantie. Reageren kon schriftelijk, op papier of online. Er kwamen 85 reacties binnen, zowel van individuen als van groepen. We zijn nu bezig om hier antwoorden op te schrijven. Op basis van de reacties kijken we of we de concept omgevingsvisie Utrecht Science Park op onderdelen moeten aanpassen. Vervolgens gaat de aangepaste omgevingsvisie naar het college en de raad voor een besluit.

 

Het tweede USP Lab was op 11 maart 2021 via Zoom. We presenteerden op het USP Lab 2 de tussenstand van de totale visie op de ontwikkeling van het Utrecht Science Park tot 2040. Er waren ongeveer 75 deelnemers: bewoners USP en Rijnsweerd, studenten, medewerkers Universiteit en Hogeschool, vertegenwoordigers van Olympos en sportraad, vertegenwoordigers van Buurtoverleg Rijnsweerd, vrienden van Amelisweerd, vertegenwoordigers van instellingen op het USP en het RIVM, ondernemers.

Verslag en presentatie kunt u opvragen via USPomgevingsvisie@utrecht.nl

 

Op basis van de verzamelde input uit het eerste USP Lab, werkte het projectteam een aantal modellen uit. Vervolgens organiseerden we deelsessies om over 4 verschillende thema’s door te praten. In november 2020 was er een online deelsessie over ‘autoluw en bereikbaar’. Er waren ongeveer 32 deelnemers: bewoners USP en Rijnsweerd, studenten, medewerkers Universiteit en Hogeschool, directie Olympos, vertegenwoordigers van Buurtoverleg Rijnsweerd, vrienden van Amelisweerd, voorzitter sportraad, medewerker RIVM.
Ook was er een online deelsessie over ‘zichtbaar duurzaam en gasloos’. Er waren ongeveer 25 deelnemers: bewoners USP en Rijnsweerd, studenten, medewerkers Universiteit en Hogeschool, directie Olympos, vertegenwoordigers van Buurtoverleg Rijnsweerd, vrienden van Amelisweerd, voorzitter sportraad, medewerker RIVM.

Verslagen en presentaties kunt u opvragen via USPomgevingsvisie@utrecht.nl

 

Op basis van de verzamelde informatie uit het eerste USP Lab, werkte het projectteam een aantal modellen uit. Vervolgens organiseerden we deelsessies om over 4 verschillende thema’s door te praten. In juli 2020 waren er deelsessies over de thema’s ‘groen en gezond landschap’ en ‘slimme mix van functies’. Deels op het Stadskantoor, deels online. Er waren ongeveer 42 deelnemers: bewoners USP en Rijnsweerd, studenten, medewerkers Universiteit en Hogeschool, vertegenwoordigers van Olympos en sportraad, vertegenwoordigers van Buurtoverleg Rijnsweerd, vrienden van Amelisweerd, vertegenwoordigers van instellingen op het USP en het RIVM, ondernemers.

Verslagen en presentaties kunt u opvragen via USPomgevingsvisie@utrecht.nl

 

Met de raadsbrief van juni 2020 informeerden we de gemeenteraad over de stand van zaken van het planproces en de participatie. Ook staat er in deze raadsbrief informatie over hoe de uitgangspuntennotitie is gemaakt.

Lees de raadsbrief

 

De uitgangspuntennotitie kunt u opvragen via USPomgevingsvisie@utrecht.nl

Op 13 januari 2020 was het eerste USP Lab met ongeveer 140 betrokkenen: bewoners USP en Rijnsweerd, studenten, medewerkers Universiteit en Hogeschool, vertegenwoordigers van Olympos en sportraad, vertegenwoordigers van Buurtoverleg Rijnsweerd, vrienden van Amelisweerd, vertegenwoordigers van instellingen op het USP en het RIVM, ondernemers. Doel van deze bijeenkomst was om met elkaar in gesprek te gaan over de waarden in het gebied en welke daarvan we willen behouden of versterken. Van belang was om hierbij ook het ‘waarom’ goed in beeld te krijgen. We presenteerden de uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast gingen we in gesprek over de moeilijke keuzes die we tegenkomen bij het maken van ruimtelijke keuzes bij de invulling van de omgevingsvisie. Daarbij stond centraal wat de verschillende deelnemers belangrijk vinden en welke wensen en ambities er zijn voor het functioneren van het Utrecht Science Park in de toekomst.

Verslagen en presentaties kunt u opvragen via USPomgevingsvisie@utrecht.nl

Tussen 14 oktober en 8 november 2019 kon iedereen een vragenlijst invullen om wensen en moeilijke keuzes te verzamelen. We kregen inzicht in welke doelen de verschillende betrokkenen met elkaar delen en waar deze juist van elkaar verschillen Waarover we in gesprek moesten en welke afwegingen we met elkaar moeten maken. Centraal stond de vraag welke waarden we in het Utrecht Science Park willen behouden en versterken en waar we meer of minder ruimte voor willen. In het gebied is nog beperkte ruimte voor ontwikkeling. Dat betekent dat we in de loop van het proces keuzes moeten maken.

In totaal hebben 3190 mensen de vragenlijst ingevuld: studenten, werknemers, bewoners van het USP en bewoners van wijken, buurten en gemeenten rondom het USP.

Het rapport kunt u opvragen vi a USPomgevingsvisie@utrecht.nl

Hulp en contact Utrecht Science Park en Rijnsweerd

Telefoon

14 030 

E-mail

uspenrijnsweerd@utrecht.nl