Omgevingsvisie deelgebied Utrecht Science Park 2040

In de omgevingsvisie Utrecht Science Park staan de wensen voor het Utrecht Science Park (USP) in 2040. Deze visie is gemaakt met verschillende partijen in de stad: de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, de stichting Utrecht Science Park, vele gebruikers, bewoners en omwonenden. De visie is nu definitief vastgesteld door de gemeenteraad.

Bekijk de omgevingsvisie Utrecht Science Park

Lees het raadsvoorstel met reactienota en omgevingsvisie (agendapunt 19)

Lees de samenvatting van de omgevingsvisie Utrecht Science Park

  Doel van de omgevingsvisie

  De omgevingsvisie USP geeft aan wat de voorwaarden zijn voor alle nieuwe (bouw)plannen in USP. Deze voorwaarden gebruiken we als er plannen zijn die volgens het omgevingsplan (bestemmingsplan) niet mogen. Als de plannen wel passen bij wat er in de omgevingsvisie staat, dan kunnen we het omgevingsplan of bestemmingsplan veranderen. Als we dat doen, kunt u daarop reageren.

  Video: Omgevingsvisie Utrecht Science Park

  Dit filmpje is van zomer 2021. Het geeft een goed beeld wat er in de omgevingsvisie staat. De oproep om te reageren geldt niet meer.

  Wat is er al gebeurd?

  Op 15 september 2022 stelde de gemeenteraad de omgevingsvisie definitief vast. Het amendement (wijziging) A27 'Supermarkt op de Uithof, motie 246 'Wind mee op USP' en motie 248 'Goed onderzoek naar locatie Olympos' zijn daarbij aangenomen.

  30 juni: raadscommissie

  Op 30 juni besprak de gemeenteraad de omgevingsvisie USP 2040 in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed. In een commissievergadering worden geen besluiten genomen, maar er is wel ruimte om te praten over de inhoud.

  14 juni: informatiebijeenkomst gemeenteraad

  Op 14 juni 2022 besprak de gemeenteraad de omgevingsvisie tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. Tijdens zo’n bijeenkomst gaat de gemeenteraad in gesprek met inwoners, ambtenaren, door de raad uitgenodigde betrokkenen en andere belangstellenden.

  Gemeente heeft de reacties op de omgevingsvisie verwerkt. De reacties hebben gezorgd voor aanpassingen van de omgevingsvisie.

  Aanpassingen omgevingsvisie

  Hieronder de belangrijkste aanpassingen.

  • Parkeerhubs voor het USP komen in het USP zelf; de zoeklocatie in de woonwijk Rijnsweerd staat er niet meer in.
  • Er komen alleen afsluitingen voor autoverkeer (‘knips’) op de Leuvenlaan en Cambridgelaan. Deze zijn nodig om meer ruimte voor de fietser en voetganger te maken én de bereikbaarheid van het USP te kunnen garanderen bij groei van de werkgelegenheid. De gevolgen op het verkeer in de woonwijk Rijnsweerd zijn minimaal. We beslissen later over een knip in de Weg tot de Wetenschap en inrichting als fietsstraat. De verkeerseffecten van die knip in de wijk Rijnsweerd zijn namelijk groter.
  • Voor het Ronald McDonald Huis is een voorkeurslocatie bekend: in de buurt van de huidige locatie. Uit te werken als onderdeel van het gewenste entreegebouw van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, op loopafstand van het Prinses Máxima Centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
  • In de omgevingsvisie staat een zoeklocatie voor 1 of 2 windmolens. Hier maakten mensen zich zorgen over. Nu staat duidelijker in de omgevingsvisie dat we onderzoek naar gezondheidseffecten en maatregelen om overlast tot een minimum te beperken meenemen bij de verdere uitwerking en besluitvorming.
  • Bij inpassing van zonnevelden in de weilanden rondom de bebouwing van het USP staat kleinschaligheid voorop. Het is de uitdaging om landschappelijke kwaliteiten te behouden en versterken.

  College van B en W stelt de omgevingsvisie vast

  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de omgevingsvisie vastgesteld. In december 2021 heeft het college de omgevingsvisie naar de gemeenteraad gestuurd. Zij gaan daarover beslissen.

  In de zomer van 2021 kon iedereen reageren op de voorlopige omgevingsvisie voor het Utrecht Science Park. Deze inspraakperiode liep van 15 juni tot en met 26 juli, met een verlenging tot en met 30 augustus in verband met de zomervakantie. Reageren kon schriftelijk, op papier of online. Er kwamen 85 reacties binnen, zowel van individuen als van groepen. We zijn nu bezig om hier antwoorden op te schrijven. Op basis van de reacties kijken we of we de concept omgevingsvisie Utrecht Science Park op onderdelen moeten aanpassen. Vervolgens gaat de aangepaste omgevingsvisie naar het college en de raad voor een besluit.

   

  Het tweede USP Lab was op 11 maart 2021 via Zoom. We presenteerden op het USP Lab 2 de tussenstand van de totale visie op de ontwikkeling van het Utrecht Science Park tot 2040. Er waren ongeveer 75 deelnemers: bewoners USP en Rijnsweerd, studenten, medewerkers Universiteit en Hogeschool, vertegenwoordigers van Olympos en sportraad, vertegenwoordigers van Buurtoverleg Rijnsweerd, vrienden van Amelisweerd, vertegenwoordigers van instellingen op het USP en het RIVM, ondernemers.

  Verslag en presentatie kunt u opvragen via USPomgevingsvisie@utrecht.nl

   

  Op basis van de verzamelde input uit het eerste USP Lab, werkte het projectteam een aantal modellen uit. Vervolgens organiseerden we deelsessies om over 4 verschillende thema’s door te praten. In november 2020 was er een online deelsessie over ‘autoluw en bereikbaar’. Er waren ongeveer 32 deelnemers: bewoners USP en Rijnsweerd, studenten, medewerkers Universiteit en Hogeschool, directie Olympos, vertegenwoordigers van Buurtoverleg Rijnsweerd, vrienden van Amelisweerd, voorzitter sportraad, medewerker RIVM.
  Ook was er een online deelsessie over ‘zichtbaar duurzaam en gasloos’. Er waren ongeveer 25 deelnemers: bewoners USP en Rijnsweerd, studenten, medewerkers Universiteit en Hogeschool, directie Olympos, vertegenwoordigers van Buurtoverleg Rijnsweerd, vrienden van Amelisweerd, voorzitter sportraad, medewerker RIVM.

  Verslagen en presentaties kunt u opvragen via USPomgevingsvisie@utrecht.nl

   

  Op basis van de verzamelde informatie uit het eerste USP Lab, werkte het projectteam een aantal modellen uit. Vervolgens organiseerden we deelsessies om over 4 verschillende thema’s door te praten. In juli 2020 waren er deelsessies over de thema’s ‘groen en gezond landschap’ en ‘slimme mix van functies’. Deels in het stadskantoor, deels online. Er waren ongeveer 42 deelnemers: bewoners USP en Rijnsweerd, studenten, medewerkers Universiteit en Hogeschool, vertegenwoordigers van Olympos en sportraad, vertegenwoordigers van Buurtoverleg Rijnsweerd, vrienden van Amelisweerd, vertegenwoordigers van instellingen op het USP en het RIVM, ondernemers.

  Verslagen en presentaties kunt u opvragen via USPomgevingsvisie@utrecht.nl

   

  Met de raadsbrief van juni 2020 informeerden we de gemeenteraad over de stand van zaken van het planproces en de participatie. Ook staat er in deze raadsbrief informatie over hoe de uitgangspuntennotitie is gemaakt.

  Lees de raadsbrief

   

  De uitgangspuntennotitie kunt u opvragen via USPomgevingsvisie@utrecht.nl

  Op 13 januari 2020 was het eerste USP Lab met ongeveer 140 betrokkenen: bewoners USP en Rijnsweerd, studenten, medewerkers Universiteit en Hogeschool, vertegenwoordigers van Olympos en sportraad, vertegenwoordigers van Buurtoverleg Rijnsweerd, vrienden van Amelisweerd, vertegenwoordigers van instellingen op het USP en het RIVM, ondernemers. Doel van deze bijeenkomst was om met elkaar in gesprek te gaan over de waarden in het gebied en welke daarvan we willen behouden of versterken. Van belang was om hierbij ook het ‘waarom’ goed in beeld te krijgen. We presenteerden de uitkomsten van het onderzoek. Daarnaast gingen we in gesprek over de moeilijke keuzes die we tegenkomen bij het maken van ruimtelijke keuzes bij de invulling van de omgevingsvisie. Daarbij stond centraal wat de verschillende deelnemers belangrijk vinden en welke wensen en ambities er zijn voor het functioneren van het Utrecht Science Park in de toekomst.

  Verslagen en presentaties kunt u opvragen via USPomgevingsvisie@utrecht.nl

  Tussen 14 oktober en 8 november 2019 kon iedereen een vragenlijst invullen om wensen en moeilijke keuzes te verzamelen. We kregen inzicht in welke doelen de verschillende betrokkenen met elkaar delen en waar deze juist van elkaar verschillen Waarover we in gesprek moesten en welke afwegingen we met elkaar moeten maken. Centraal stond de vraag welke waarden we in het Utrecht Science Park willen behouden en versterken en waar we meer of minder ruimte voor willen. In het gebied is nog beperkte ruimte voor ontwikkeling. Dat betekent dat we in de loop van het proces keuzes moeten maken.

  In totaal hebben 3190 mensen de vragenlijst ingevuld: studenten, werknemers, bewoners van het USP en bewoners van wijken, buurten en gemeenten rondom het USP.

  Het rapport kunt u opvragen vi a USPomgevingsvisie@utrecht.nl

  Hulp en contact Utrecht Science Park en Rijnsweerd

  Telefoon

  14 030 

  E-mail

  uspenrijnsweerd@utrecht.nl