Gebiedsbeleid wijk Noordoost

In het gebiedsbeleid voor wijk Noordoost leest u welk beleid speciaal voor gebieden in Noordoost  gemaakt is. Hierin staat welke afweging is gemaakt tussen verschillende belangen die hier spelen.

De wijk Noordoost bestaat uit de buurten Votulast (Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht, Staatsliedenbuurt), Wittevrouwen, Zeeheldenbuurt, Tuindorp en Voordorp. Ook het voormalige Veemarktterrein maakt onderdeel uit van dit gebied.

Lees de beschrijving van de wijk

Wat wil de gemeente en waarom?

Gebied rond de Talmalaan

Het gebied ten westen van de Talmalaan wordt steeds meer een woongebied. In totaal komen er meer dan 800 woningen bij. Diverse (deels leegstaande) kantoorpanden in Lauwerecht-Noord worden de komende jaren omgebouwd naar woningen voor studenten en starters.

Volg de ontwikkelingen van projecten in Lauwerecht-Noord.

De Vechtoevers

De gemeente wil de wandel- en fietsroutes langs de Vecht verbeteren en bekender maken. Ook willen we de waterkwaliteit van de Vecht verbeteren en als het kan meer natuurlijke oevers aanleggen. Het beleid is erop gericht de oevers van de Vecht groener en aantrekkelijker te maken voor recreatie, zoals wandelen en fietsen. Dit heeft de gemeenteraad 28 maart 2013 vastgesteld in de visie Vechtoevers (pdf, 3,6 MB).

Volg de ontwikkelingen van project Vechtoevers.

Tuindorp-Voordorp

In Tuindorp staat in grote lijnen het behoud van de wijk voorop. De gemeente wil de bestaande kwaliteiten van deze wijk behouden en versterken. Wel vindt de gemeente het belangrijk dat aan de Oostelijke stadsrand de ontwikkelingen goed worden vormgegeven. In de wijk zelf willen we dat de parkeerdruk niet verder toeneemt, ondanks de inbreidingen en herontwikkelingen. En dat voetgangers veiliger over kunnen steken.

Eykmanlaan

Voor de ontwikkelingen rond het winkelcentrum en de Eykmanlaan heeft de gemeenteraad de visie Eykmanlaan (pdf, 4,4 MB) op 20 januari 2011 vastgesteld.

Park Voorveldsepolder

We willen het huidige groene karakter en de ruimtelijke structuur van dit recreatiegebied
versterken en ervoor zorgen dat het park niet versnipperd raakt. De gemeenteraad heeft de visie park Voorveldsepolder (pdf, 3,4 kB) vastgesteld op 12 mei 2011.

Waar toetst de gemeente op?

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kijkt de gemeente in het omgevingsplan (bestemmingsplan).

Bekijk het omgevingsplan (bestemmingsplan)

Als uw plan niet past in het omgevingsplan, kan de gemeente toch een vergunning verlenen. De gemeente toetst de aanvraag dan in ieder geval aan het gebiedsbeleid.

Bekijk wat u doet als uw plan niet in het omgevingsplan past

Hulp en contact Omgevingswet en omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030