Visie stadswater

De Visie stadswater beschrijft het nieuwe beleid van de gemeente voor het gebruik van het stadswater. We willen nieuwe mogelijkheden bieden om het water te gebruiken. Maar ook grenzen stellen om overlast te voorkomen. Want we willen dat iedereen kan blijven genieten van het openbare water. Nu én in de toekomst.

Bekijk de Visie stadswater (pdf, 18 MB)

Status

De inspraakperiode voor de Visie stadswater is gesloten. Iedereen kon tot en met 23 december 2022 reageren op het voorgestelde beleid. De visie passen we daar waar nodig aan op basis van de reacties.

De (aangepaste) visie gaat voor goedkeuring naar het college van burgemeester en wethouders. Dit gebeurt in het 1e kwartaal van 2023. Ook krijgt iedereen die op de visie reageerde dan een antwoord. We verwachten dat de gemeenteraad de visie half 2023 definitief vaststelt.

Gebruiker aan het woord

Inwoner Peter van Reenen woont op een varend woonschip. Hij is een van de 8 gebruikers die in de visie aan het woord komt en vertelt hoe hij het stadswater gebruikt.

“Het gaat drukker worden, maar in mijn ogen is veelzijdig gebruik dan nog steeds goed mogelijk. Het is leven en laten leven, elkaar iets gunnen en rekening houden met elkaar.”

Meer informatie

Op denkmee.utrecht.nl ziet u hoe iedereen kon meedenken over de Visie stadswater. Ook vindt u daar verslagen en de onderzoeken.

Waterlocaties

Bekijk de locaties die onder de Visie stadswater vallen.

Vaarroutes

 1. Stadssingels en binnengrachten
 2. Kromme Rijn
 3. Leidsche Rijn - west
 4. Vaartse Rijn
 5. Vecht
 6. Merwedekanaal
 7. Kruisvaart
 8. Biltse Grift
 9. Zilveren Schaats
 10. Minstroom
 11. Liesveldse Wetering
 12. Leidsche Rijn - oost
 13. Oude Rijn

Officiële zwemlocaties

 • A: Strijkviertelplas
 • B: Voorveldse polder
 • C: Haarrijnse plas

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Maart 2023Verwerken van reacties op de visie
Juni 2023Presentatie definitieve visie

Wat is er al gebeurd?

 • Winter 2022: inspraakperiode
 • Zomer 2021 - voorjaar 2022: bijeenkomsten waarin u kon meedenken
 • Voorjaar 2021: online enquête

Hulp en contact Visie stadswater

Telefoon

14 030

E-mail

visiestadswater@utrecht.nl