Visie stadswater

De visie stadswater beschrijft het nieuwe beleid van de gemeente voor het gebruik van het stadswater. We willen nieuwe mogelijkheden bieden om het water te gebruiken. Maar ook grenzen stellen om overlast te voorkomen. Want we willen dat iedereen kan blijven genieten van het openbare water. Nu én in de toekomst.

Bekijk de visie stadswater

Waar staan we nu?

De Visie Stadswater krijgt nog een aanvulling. Hierdoor loopt het vaststellen van deze visie vertraging op. Wij verwachten dat het aanpassen ervan een half jaar gaat kosten. De komende maanden delen we  het stuk op in 2 beleidsdocumenten: een visie Stadswater en een beleidsnota Stadswater. Wij verwachten dat deze documenten tussen april en juni 2024 naar de gemeenteraad gaan om ze vast te stellen. 

Lees meer over het vaststellen van de Visie Stadswater

Ambities en koers

De hoofdambitie van deze visie is het stadswater toegankelijker maken voor bewoners, ondernemers en bezoekers. De visie gaat overwegend over het menselijk gebruik van het stadswater en doet voorstellen waar het beter kan. Dieren en waterplanten zijn een belangrijke medegebruiker van het water.

Samen met betrokken inwoners zijn er 12 wensen opgeschreven. Ingedeeld voor de 4 groepen gebruikers van het water.

Water om vanaf de oever te beleven

 • Oevers aantrekkelijker maken met gevarieerde beplanting
 • Meer mensen kunnen bewegen en ontspannen langs het water
 • Water meer aantrekkelijk en beleefbaar maken

Water om op of in te recreëren en te sporten

 • Meer plekken waar mensen veilig kunnen zwemmen in en verblijven aan buitenwater
 • Behoud van roeisport in de stad
 • Verbeteren bestaande routes voor kano en SUP

Water om op te varen

 • Eerlijke verdeling van schaarse ruimte om op te varen
 • Meer transport en bevoorrading van (zware) goederen over het water
 • Stimuleren schoon en stil vervoer over water

Regels, handhaving en veiligheid

 • Bevorderen van goed en veilig vaargedrag
 • Verminderen overlast vanaf het water
 • Aanpakken van nautische knelpunten op het water

Gebruiker aan het woord

Inwoner Peter van Reenen woont op een varend woonschip. Hij is een van de 8 gebruikers die in de visie aan het woord komt en vertelt hoe hij het stadswater gebruikt.

“Het gaat drukker worden, maar in mijn ogen is veelzijdig gebruik dan nog steeds goed mogelijk. Het is leven en laten leven, elkaar iets gunnen en rekening houden met elkaar.”

Meer informatie

Op denkmee.utrecht.nl ziet u hoe iedereen kon meedenken over de Visie stadswater. Ook vindt u daar verslagen en de onderzoeken.

Waterlocaties

Bekijk de locaties die onder de visie stadswater vallen.

Vaarroutes

 1. Stadssingels en binnengrachten
 2. Kromme Rijn
 3. Leidsche Rijn - west
 4. Vaartse Rijn
 5. Vecht
 6. Merwedekanaal
 7. Kruisvaart
 8. Biltse Grift
 9. Zilveren Schaats
 10. Minstroom
 11. Liesveldse Wetering
 12. Leidsche Rijn - oost
 13. Oude Rijn

Officiële zwemlocaties

 • A: Strijkviertelplas
 • B: Voorveldse polder
 • C: Haarrijnse plas

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Aril - juni 2024Vaststellen visie

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact Visie stadswater

Telefoon

14 030

E-mail

visiestadswater@utrecht.nl