Visie stadswater

We willen dat iedereen zo goed mogelijk kan genieten van het openbare water in Utrecht. Nu en in de toekomst. In de visie stadswater staat hoe we het stadswater in Utrecht willen gebruiken.

Bekijk en reageer van 11 november tot en met 23 december 2022 op de visie stadswater

Visie stadswater

In de visie stadswater staat hoe bewoners, ondernemers en bezoekers het vaarwater en de buitenzwemplekken in Utrecht kunnen gebruiken. We willen nieuwe mogelijkheden bieden om het water te gebruiken. Maar ook grenzen stellen om overlast te voorkomen.

Onder ‘het stadswater’ vallen vaarwegen, buitenzwemwater en oevers binnen Utrecht die toegankelijk zijn voor publiek en die de gemeente beheert. Bekijk om welke plekken het gaat.

Reageer op de visie

U kunt van vrijdag 11 november tot en met vrijdag 23 december 2022 reageren op het voorgestelde beleid via visiestadswater@utrecht.nl.

Bekijk de visie stadswater (pdf, 18 MB)

Alle reacties komen in een reactienota. Hierna passen we de visie daar waar nodig is aan op basis van de reacties.

De (aangepaste) visie gaat voor goedkeuring naar het college van B en W. Dit gebeurt in het eerste kwartaal van 2023. Ook krijgt iedereen die op de visie reageerde dan een antwoord.

We verwachten dat de gemeenteraad de visie half 2023 definitief vaststelt.

Gebruiker aan het woord

Inwoner Peter van Reenen woont op een varend woonschip. Hij is een van de 8 gebruikers die in de visie aan het woord komt en vertelt hoe hij het stadswater gebruikt.

“Het gaat drukker worden, maar in mijn ogen is veelzijdig gebruik dan nog steeds goed mogelijk. Het is leven en laten leven, elkaar iets gunnen en rekening houden met elkaar.”

Meer informatie

Op denkmee.utrecht.nl ziet u hoe iedereen kon meedenken over de visie stadswater. Ook vindt u daar verslagen en de onderzoeken. 

Waterlocaties

Bekijk de locaties die onder de visie stadswater vallen.

Vaarroutes

 1. Stadssingels en binnengrachten
 2. Kromme Rijn
 3. Leidsche Rijn - west
 4. Vaartse Rijn
 5. Vecht
 6. Merwedekanaal
 7. Kruisvaart
 8. Biltse Grift
 9. Zilveren Schaats
 10. Minstroom
 11. Liesveldse Wetering
 12. Leidsche Rijn - oost
 13. Oude Rijn

Officiële zwemlocaties

 • A: Strijkviertelplas
 • B: Voorveldse polder
 • C: Haarrijnse plas

Planning

Wanneer doen we wat?
WanneerWat
voorjaar 2021online enquête
zomer 2021 - voorjaar 2022bijeenkomsten waarin u kunt meedenken
winter 2022inspraakperiode
maart 2023verwerken van reacties op de visie
juni 2023presentatie definitieve visie

Hulp en contact Visie stadswater

Telefoon

14 030

E-mail

visiestadswater@utrecht.nl