Lees voor

Visie water en riolering

Elk jaar valt bijna 100 miljard liter regenwater binnen onze gemeentegrenzen. Daarnaast stromen grote hoeveelheden water via rivieren, kanalen en sloten onze gemeente binnen. We zorgen ervoor dat al deze waterstromen goed lopen, zonder dat er schade en overlast is voor mensen, planten en dieren.

De visie water en riolering beschrijft hoe we met deze waterstromen omgaan en welke doelen we daarbij willen halen. Hoe we het beleid precies uitvoeren in de stad staat in het programma water en riolering.

Lees de volledige visie water en riolering (pdf op de site van de gemeenteraad)

Lees de samenvatting visie water en riolering

Lees het programma wateren en riolering (pdf op de site van de gemeenteraad)

Voorbereiden op klimaatverandering

Een heel belangrijk doel is om ons waterbeleid zo in te richten dat we de stad voorbereiden op de klimaatverandering. Hiervoor hebben wij een visie klimaatadaptatie opgesteld.

Watersystemen

In Utrecht hebben we 4 watersystemen: regenwater, afvalwater van huishoudens en bedrijven, het grondwater en het oppervlaktewater. We leggen kort uit wat we hierin de komende jaren willen gaan doen.

Riolering

Via de riolering vangen we elk jaar 18 miljard gebruikt water van huishoudens en bedrijven op in Utrecht. Dit rioleringsstelsel onderhouden we, zodat iedereen zonder problemen kan douchen, wassen en naar het toilet kan. Maar ook om het regenwater goed op te kunnen vangen.

  • In de naoorlogse wijken is het tijd om de riolering te vervangen. Tot 2050 vervangen we bijna 500 kilometer riolering. Dit is alle riolering die tegen die tijd meer dan 70 jaar oud is. Bekijk op de kaart wanneer en waar we het riool vervangen.
  • We vervangen nu nog 5 km per jaar aan riolering, maar dat wordt verhoogd naar 18 km per jaar in 2035.
  • Er zijn nog riolen waar we afvalwater van huishoudens én het regenwater tegelijk in opvangen. Wanneer we riolering vervangen, leggen we meteen ook een apart riool aan voor het opvangen regenwater. Het hemelwater is vrij schoon en hoeft helemaal niet naar de rioolwaterzuivering. Maar belangrijker is nog dat we dit regenwater kunnen opslaan en gebruiken in droge tijden.
  • Voor het vervangen van het riool maken we de straten open. Bij het dicht maken zullen we meteen de straat en de openbare ruimte verbeteren. Bijvoorbeeld door meer groen in plaats van stenen terug te brengen. Meer groen helpt ook om het regenwater beter op te vangen.

Video: vervangen rioolbuizen

Het water in de bodem

Het is belangrijk dat het water in de grond niet te hoog of te laag staat. Dit kan namelijk zorgen voor wateroverlast of juist droogte, wat allebei schade kan geven. Daarom houden we de grondwaterstand goed in de gaten en voorkomen we te hoge of te lage grondwaterstanden. Dat doen we samen met de waterschappen. Door het regenwater in aparte riolen op te vangen, kunnen we dit water in droge tijden gebruiken om bijvoorbeeld het grondwater aan te vullen. Door het vergroenen van de stad, vangen we het regenwater beter op en voorkomen we dat het grondwater te hoog staat.

Het oppervlaktewater

Met oppervlaktewater bedoelen we de sloten, grachten, plassen, etc. Ons doel is om al dit water gezond te houden. Denk aan het voorkomen van vissterfte, botulisme, blauwalg, en stankoverlast. Warm weer maakt het moeilijker om de waterkwaliteit goed te houden, door de opwarming van het water. Hier besteden we extra aandacht aan. Bij het schoonmaken van de bodem van een gracht of ander water, maken we deze dieper en/of breder. Zo is er meer ruimte om regenwater op te vangen en het is goed voor de planten onder water.

Wij stelden samen met Waterschap HDSR nieuwe kwaliteitsdoelen vast voor het water dat in ons eigendom is. We willen een hogere waterkwaliteit behalen dan we hiervoor als doel hadden. We proberen dit in 2027 te halen. Bekijk op de kaart welke doelen we hebben. In 2022 maken we een plan met alle maatregelen om de doelen te halen.

Wilt u meer informatie over hoe we tot deze doelen zijn gekomen? Neem dan contact op met waterproof030@utrecht.nl

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
2022Vaststellen visie door gemeenteraad

Meer informatie over water en riolering

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur