Mobiliteitsplan 2040

Het mobiliteitsplan dat we nu hebben kijkt vooruit tot 2025. Maar de stad ontwikkelt zich snel. Daarom hebben we een nieuw plan gemaakt dat verder vooruitkijkt: naar 2040. Tot 1 februari 2021 kon u reageren op het plan. In de zomer beslist de gemeenteraad hier waarschijnlijk over.

Animatie Mobiliteitsplan 2040

 

Bekijk het mobiliteitsplan 2040 (pdf, 18,5 MB)

Lees de samenvatting van het mobiliteitsplan 2040 (pdf, 1,2 MB)

Wat is er anders in het nieuwe plan?

De basis van het mobiliteitsplan blijft hetzelfde als van het plan uit 2016. Zo willen we lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelvervoer aantrekkelijker blijven maken. Deze vervoermiddelen zijn schoon en nemen de minste ruimte in. Wel hebben we onderdelen toegevoegd of aangescherpt. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Het toekomstige OV-netwerk is verder uitgewerkt. We weten op welke verbindingen een nieuwe tramlijn nodig is.
  • We willen de vele fietsers meer spreiden over veilige en aantrekkelijke fietsroutes. Ook zorgen we voor rustige routes, geschikt voor jong tot oud.
  • We moedigen het gebruik van verschillende vervoermiddelen aan. Bijvoorbeeld door aantrekkelijke P+R-locaties rondom Utrecht waar reizigers gemakkelijk kunnen overstappen op openbaar vervoer, (deel)fiets of ander deelvervoer.
  • Reizen buiten de spits moedigen we aan door spreiding van werk- en lestijden en meer thuiswerken.
  • We ondersteunen initiatieven van bewoners voor nieuwe inrichting van woonstraten. Parkeerplaatsen vervangen we door groen, speeltuinen of fietsenstallingen. Parkeren gebeurt steeds minder bij de plek waar je heen gaat en meer buiten de wijk. Een deel van de bezoekers kan gemakkelijk parkeren bij een ‘P+R 2.0’ buiten de stad. De uitwerking van het parkeerbeleid komt in de nieuwe parkeervisie te staan.
  • In gebieden waar de ruimte beperkt is maken we meer ruimte om prettig te kunnen wandelen of even uit te rusten. Voetgangers en fietsers krijgen hier voorrang en autoverkeer omgeleid. Denk aan plekken als de Catharijnesingel, Ledig Erf en Utrecht Science Park.

Waarom is het plan aangepast?

Mensen wonen en komen graag in Utrecht. Dat zien we in de groei van het aantal inwoners, maar ook in de aantallen bezoekers en mensen die hier werken. Alleen blijft de beschikbare ruimte hetzelfde. Die willen we vooral blijven gebruiken voor ontmoeten, verblijven, spelen en het prettig verplaatsen door de stad. Ook groen, water, bedrijven en energie vragen om ruimte. Daarom moeten we keuzes maken. We willen dat Utrecht ook in 2040 een aantrekkelijke en gezonde stad is om te wonen. Daarom is in het coalitieakkoord ‘Ruimte voor iedereen’ (2018) opgenomen dat we het mobiliteitsplan dat we al hadden aanscherpen en verlengen tot 2040.

In het aangepaste mobiliteitsplan houden we rekening met grote ((woning)bouwprojecten in de stad en regio in de periode tot 2040. Keuzes over deze ontwikkelingen maken we in de Ruimtelijke Strategie Utrecht.

Reacties op het mobiliteitsplan

Van eind 2020 tot begin 2021 kon iedereen reageren op het voorlopige mobiliteitsplan 2040. We hebben zo’n 200 reacties ontvangen. Veel mensen vonden het positief dat er meer ruimte komt voor lopen en fietsen. Komt de toekomst er wel zo uit te zien als we nu denken? Dat is een belangrijk zorgpunt. En sommige mensen vinden het belangrijk dat er ook ruimte blijft voor auto’s. Na de reacties is het plan op enkele punten verduidelijkt of aangepast.

Lees de samenvatting van de reacties, onze antwoorden en aanpassingen in het plan (pdf)

Lees alle reacties en onze antwoorden (pdf)

Planning
Wanneer?Wat?
Zomer 2021De gemeenteraad beslist over het mobiliteitsplan.
Wat is er al gebeurd?
WanneerWat
20 april 2021Het college heeft het aangepaste mobiliteitsplan 2040 aan de gemeenteraad voorgelegd.
8 december 2020 - 1 februari 2021In deze periode was het mogelijk uw mening te geven over het mobiliteitsplan 2040.
15 december 2020, 11 en 18 januari 2021Online informatiebijeenkomsten.
2019 t/m mei 2020Er zijn verschillende gesprekken geweest met andere overheden en betrokken partijen. Onder andere 2 workshops over de thema’s reisgedrag en mobiliteit voor iedereen (mei 2020) en 2 online bijeenkomsten voor bewoners (juni 2020).
25 november 2019

Breed ‘gesprek met de stad’ met belangengroepen, bewonersorganisaties, werkgevers en overheden.

Bekijk de gespreksleidraad voor het gesprek met de stad

Bekijk het verslag van het gesprek met de stad (pdf, 3 MB)

November 2019

Voordat we het 'gesprek met de stad' hadden, hebben we een online vragenlijst voorgelegd aan ruim 1.200 Utrechters. Hieruit blijkt onder andere dat:

  • de meeste mensen (80%) het autoverkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer in Utrecht nu (veel) te druk vinden
  • bijna 90% het (zeer) belangrijk vindt dat de gemeente de drukte aanpakt en tweederde het (zeer) belangrijk vindt om ruimte te maken voor groen, voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Ook als dit ten koste gaat van ruimte voor de auto.

Bekijk de resultaten van de flitspeilingen (pdf, 2 MB)

Hulp en contact Mobiliteitsplan 2040

Telefoon

14 030

E-mail

mobiliteitsplan2040@utrecht.nl