Mobiliteitsplan 2040

Jouw straat en onze stad gezond, aantrekkelijk en bereikbaar voor iedereen

Utrecht kiest voor een gezonde en leefbare stad waarin wonen, werken, groen, stedelijke voorzieningen dichtbij zijn. Het geeft richting aan de opgaven waar we de komende 20 jaar werk van maken; het creëren van duizenden woningen en banen in balans met alle voorzieningen die dit vraagt in een tijd dat de stad ook klimaatbestendig moet worden.

Mensen wonen en komen graag in Utrecht. Steeds meer mensen willen in Utrecht wonen en werken en steeds meer mensen bezoeken onze stad. Alleen blijft de beschikbare ruimte hetzelfde. Ruimte die we vooral willen gebruiken voor verblijven, spelen en groen.

Gezond en prettig wonen en werken

We willen graag dat iedereen gezond en prettig kan wonen en werken in de groeiende stad. In Utrecht geven we daarom voorrang aan schone manieren van vervoer die weinig ruimte innemen: lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelvervoer. Bovendien willen we dat alle voorzieningen straks op 10 minuten bereikbaar zijn. Hóe we dat willen doen, staat in het Mobiliteitsplan 2040 dat op 15 juli 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Onze aanpak

Onze aanpak bestaat uit 5 stappen: slim bestemmen, anders reizen, netwerken op orde, slim parkeren en slim sturen. En heel belangrijk: we richten de mobiliteit zodanig in, dat iedereen mee kan doen.

1. Slim bestemmen

We bouwen nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen bij bestaande en nieuwe knooppunten in het OV-netwerk. Hierdoor hoeven mensen minder (ver) te reizen.

2. Anders reizen

Samen met werkgevers, onderwijsinstellingen en publiekstrekkers in de stad stimuleren we inwoners en bezoekers om waar mogelijk niet, op een ander tijdstip of anders te reizen (met een duurzaam vervoermiddel of via een andere route).

3. Netwerken op orde

Om de groei van de mobiliteit op te vangen met lopen, fietsen en openbaar vervoer worden deze netwerken verbeterd en uitgebreid. Zo maken we fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit aantrekkelijker. Bijvoorbeeld door een regionaal fietsnetwerk met meer ruimte  en meerdere routekeuzes. En ook door voldoende voorzieningen om je fiets makkelijk en veilig te stallen.

In 2040 rijdt er op alle belangrijke treinverbindingen minimaal elke 10 minuten een trein. Een deel van de Intercitytreinen doet straks ook de stations Leidsche Rijn Centrum, Overvecht en Lunetten aan. Hierdoor is er minder noodzaak om via Utrecht Centraal te reizen waardoor het er minder druk wordt. Op OV-knooppunten en P+R’s kun je  gemakkelijk en snel overstappen van auto of trein naar tram, bus en deelfiets.

4. Slim parkeren

Er komt meer ruimte voor groen, voetgangers en speelplekken en minder overlast door verkeer en parkeren. Dit wordt mogelijk door parkeerregulering, minder parkeerplekken op straat, meer parkeren op afstand en meer fietsstallingen voor verschillende soorten fietsen.

5. Slim sturen

Door de weg slim in te richten en dynamisch verkeersmanagement, zoals slimme verkeerslichten, kunnen we het verkeer sturen. We creëren hierdoor meer ruimte en kunnen zo lopen, fietsen en OV en het gebruik van de gewenste routes stimuleren.

Alles weten over duurzame mobiliteit in Utrecht?

Animatie Mobiliteitsplan 2040

Hulp en contact Mobiliteitsplan 2040

Telefoon

14 030

E-mail

mobiliteitsplan2040@utrecht.nl