Visie speelruimte: Spelen in je eigen buurt

We hebben een nieuwe visie op spelen in Utrecht gemaakt: ‘Spelen in je eigen buurt’. In de visie staan de wensen voor speelruimte in de gemeente. Zodra de nieuwe visie is vastgesteld, vervangt deze de speelruimtevisie uit 2009.

De gemeente heeft de volgende doelen voor speelruimte.

  • Er is speelruimte binnen 200 meter van elke woning.
  • Er zijn grotere speelplekken waar de hele buurt welkom is, en kleinere plekken voor de jongste kinderen.
  • Er zijn sportvoorzieningen voor de jeugd.
  • Speelplekken zijn zoveel mogelijk groen. Ze zijn aangepast aan klimaatverandering.

Bekijk de visie speelruimte, 'Spelen in je eigen buurt'

Hulp en contact Spelen in je buurt

Postadres

Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
t.a.v. Spelen, Sporten en Bewegen
Postbus 16200
3500 CE Utrecht