Nieuw parkeerbeleid

In de nieuwe visie op parkeren staan de hoofdlijnen van het nieuwe beleid. Met het nieuwe parkeerbeleid willen we zorgen voor een gezonde groei van verkeer in de stad.

De gemeenteraad stelde de parkeervisie op 25 november 2021 vast. De hoofdlijnen van de parkeervisie zijn uitgewerkt in 6 delen, die elk over een onderwerp gaan. Daarvan zijn er 2 samen met de parkeervisie vastgesteld: parkeernormen en de aanpak betaald parkeren.

Lees meer over de parkeervisie, parkeernormen en aanpak betaald parkeren

Geef uw mening over de plannen

U kon tot en met 31 december 2021 reageren op de volgende onderwerpen. Klik op een onderwerp om de samenvatting te lezen.

We verwerken nu de reacties op deze plannen.

Doelen van het beleid

Het parkeerbeleid voor fietsen en auto’s is een belangrijk middel om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Ook vinden we het belangrijk dat Utrecht een verkeersveilige stad is. Bereikbaar voor iedereen en met een goede luchtkwaliteit.

Uitwerking van onderwerpen

Parkeerhubs

Een parkeerhub is een voorziening waar u makkelijk kunt overstappen van (eigen) auto naar OV, fiets of deelvervoer. Ook zijn er andere diensten te vinden, bijvoorbeeld een pakketafhaalpunt. Door te zorgen voor autoparkeren aan de rand van de stad, komt er op straat plek vrij voor bijvoorbeeld groen of speelplekken. Ook komen er dan minder auto’s de stad in en voorkomen we dat wegen volstromen. In dit onderdeel beschrijven we de eisen voor parkeerhubs aan de snelwegring en in de regio. De parkeerhubs aan de ring zijn vooral bedoeld voor bewoners en bezoekers van de nieuwbouwlocaties in de stad.

Bekijk de uitwerking Parkeerhubs (pdf, 0,7 MB)

Hierbij hoort de bijlage Rapportage routekaart parkeerhubs.

Fietsparkeren

Goede voorzieningen voor fietsparkeren dragen bij aan een bereikbare, gezonde en duurzame stad en een aantrekkelijke openbare ruimte. Daarom zorgen we in de binnenstad op straat en in gebouwen voor meer plekken om fietsen te stallen. In andere buurten komen meer fietsenrekken en fietstrommels. Ook verbeteren we de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Door meer fietsparkeerplaatsen voor mensen met een beperking aan te leggen. En door fietsparkeren te verbieden in drukke gebieden waar fietsen de doorgang belemmeren.

Bekijk de uitwerking Fietsparkeren (pdf, 8,4 MB)

Aanpak parkeren openbare ruimte

In het onderdeel aanpak parkeren openbare ruimte staat hoe het parkeerbeleid zorgt voor een betere kwaliteit van de openbare ruimte. Zo willen we per jaar 0,5 tot 1 % van de parkeerplaatsen op straat opheffen. We stimuleren parkeren in garages en P+R’s. We kijken hoe we parkeerplekken zo slim mogelijk kunnen gebruiken. Zo komt er meer ruimte vrij voor lopen, fietsen, verblijven, spelen, en groen.

Bekijk de uitwerking Aanpak parkeren openbare ruimte (pdf, 1,2 MB)

Parkeren en toegankelijkheid

Wij willen dat de stad toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen die van een auto of ander vervoermiddel afhankelijk zijn. In het onderdeel Parkeren en toegankelijkheid geven we duidelijke richtlijnen en voorwaarden voor aanleg en gebruik van gehandicaptenparkeerplaatsen. Utrecht wil landelijk afspraken maken over betere parkeervoorzieningen voor mensen met een beperking en de communicatie hierover. Ook willen we de digitale toegankelijkheid van parkeerproducten verbeteren.

Bekijk de uitwerking Parkeren en toegankelijkheid (pdf, 1,0 MB)

Parkeernormen en aanpak betaald parkeren

De uitwerkingen Parkeernormen en Aanpak betaald parkeren zijn al vastgesteld. Ze staan bij het parkeerbeleid fiets en auto.

  Reacties op de parkeervisie

  Van 17 december 2020 tot 1 februari 2021 kon iedereen reageren op de voorlopige parkeervisie, parkeernormen en aanpak betaald parkeren. We hebben bijna 40 reacties ontvangen.

  De meeste reacties gingen over parkeernormen, het bereikbaarheidsfonds, toegankelijkheid, parkeren op afstand en (de handhaving op) fietsparkeren. Ook kwamen er reacties binnen naar aanleiding van de verhoging van de parkeertarieven. Deze reacties zijn apart beantwoord aangezien de tarieven geen onderdeel uitmaken van de parkeervisie, parkeernormen en aanpak betaald parkeren. Na de reacties zijn de plannen op enkele punten verduidelijkt of aangepast.

  Lees alle reacties en onze antwoorden (pdf, 280 kB)

  Planning

  Wat doen we wanneer?
  WanneerWat
  Januari - februari 2022Verwerken inspraakreacties en aanpassen van de onderdelen fietsparkeren, parkeren en toegankelijkheid, parkeerhubs en aanpak parkeren openbare ruimte.
  Eerste helft 2022Gemeenteraad besluit over fietsparkeren, parkeerhubs, de aanpak parkeren openbare ruimte en parkeren en toegankelijkheid.

  Wat is er al gedaan?

  • 18 november – 31 december 2021: u kon reageren op de onderdelen fietsparkeren, parkeerhubs, de aanpak parkeren openbare ruimte en parkeren en toegankelijkheid.
  • 7 december 2021: online informatieavond over de onderdelen fietsparkeren, parkeerhubs, aanpak parkeren openbare ruimte en parkeren en toegankelijkheid.
  • 25 november 2021: gemeenteraad heeft vastgesteld: de parkeervisie, de aanpak betaald parkeren en de parkeernormen.
  • Juni - juli 2021: verwerken reacties uit de vragenlijst en uit de bijeenkomsten in de onderdelen fietsparkeren, parkeren en Toegankelijkheid, parkeerhubs en aanpak parkeren openbare ruimte.
  • 25 mei 2021: het college heeft de aangepaste parkeervisie, parkeernormen en aanpak betaald parkeren aan de gemeenteraad voorgelegd.
  • 17-24 mei 2021: online vragenlijst over de thema’s fietsparkeren, toegankelijkheid, parkeerhubs en parkeren en openbare ruimte via DenkMee.
  • 17 en 18 mei 2021: onlinebijeenkomsten waar we in gesprek gingen met bewoners en professionals over de thema’s toegankelijkheid, fietsparkeren, parkeerhubs en parkeren en openbare ruimte.
  • Mei 2021: verschillende gesprekken met experts en betrokken partijen als input voor het opstellen van de onderdelen Fietsparkeren, Parkeren en Toegankelijkheid, Parkeerhubs en Aanpak parkeren openbare ruimte.
  • Februari-april 2021: verwerken inspraakreacties en aanpassen van de parkeervisie, de aanpak betaald parkeren en de parkeernormen.
  • 17 december 2020 tot en met 1 februari 2021:iIn deze periode was het mogelijk te reageren op de parkeervisie, de aanpak betaald parkeren en de parkeernormen.
  • 11 en 18 januari 2021: online informatiebijeenkomsten over de parkeervisie en het mobiliteitsplan 2040.
  • Februari–april 2020: verschillende gesprekken met andere overheden en experts.
  • 9 april 2019: bijeenkomst Parkeren in een groeiend Utrecht.
  • Februari 2019: verschillende gesprekken met andere overheden en betrokken partijen.

  Hulp en contact Parkeerbeleid

  E-mail

  parkeervisie@utrecht.nl

  Telefoon

  14 030