Deelgebied Merwedekanaalzone

Impressie Buurtplein (marco.broekman en OKRA)

De omgevingsvisie Merwedekanaalzone bestaat uit 2 delen: omgevingsvisie deel 1 en omgevingsvisie deel 2.

Omgevingsvisie, deel 2 en stedenbouwkundig plan Merwede

Inspraak van 30 januari tot en met 11 maart

Om de Merwedekanaalzone tot een nieuwe stadswijk te laten uitgroeien, maken we plannen. Hierop kunt u vanaf 30 januari tot en met 11 maart reageren.

Lees ook de introductie op de omgevingsvisie en het Stedenbouwkundig plan Merwede (pdf, 411 kB - deze wordt huis aan huis verspreid in de omgeving van de Merwedekanaalzone)

Hoe kunt u reageren?

Post

U kunt uw reactie tot en met 11 maart sturen naar:
De gemeenteraad van Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Projectteam Merwedekanaalzone
T.a.v. dhr. Marcel Haak
Postbus 16200 3500 CE Utrecht

U kunt uw reactie ook mondeling of schriftelijk achterlaten op een van de spreekuren.

E-mail

U kunt uw reactie ook per e-mail sturen via merwedekanaalzone@utrecht.nl. Geef in uw e-mail wel duidelijk aan dat het om een reactie gaat.

Spreekuren

Hebt u vragen over de plannen of wilt u ze op papier bekijken? Of hebt u hulp nodig met het opstellen van uw reactie en wilt u ter plekke uw reactie achterlaten? U bent van harte welkom op een van de spreekuren. Tijdens de spreekuren op 5 en 10 februari zijn verschillende professionals aanwezig voor algemene en specifieke
vragen over thema’s als openbare ruimte, bebouwing, verkeer, woningen en voorzieningen. Op de kleine spreekuren kunt u terecht met uw laatste vragen. Hieronder staan alle data en tijden.

Spreekuren groot

Woensdag 5 februari 19.00 - 22.00 uur
Maandag 10 februari 19.00 - 22.00 uur
Locatie: Kanaal30, Kanaalweg 30

Spreekuren klein

Donderdag 27 februari 19.00 - 20.00 uur
Woensdag 4 maart 19.00 - 20.00 uur
Maandag 9 maart 19.00 - 20.00 uur
Locatie: Kanaal30, Kanaalweg 30

Vragen via e-mail of telefoon

E-mail

U kunt ons mailen met vragen via merwedekanaalzone@utrecht.nl. Laat ook uw telefoonnummer achter, dan mailen of bellen wij u terug.

Telefoon

U kunt ons bellen met vragen op vrijdagen in de inspraakperiode van 12.00 -13.00 uur. Hier kunt u geen inspraakreactie achterlaten.

Telefoonnummer: 030 286 4330

Wat is er al gebeurd?

De gemeenteraad heeft op 8 februari 2018 de milieueffectrapportage (MER) en Ruimtelijke Agenda van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone (deel 1) vastgesteld. Hieronder leest u hier meer over.

MER en mobiliteitsonderzoeken

In de MER staat dat er in de Merwedekanaalzone 6.000 woningen bij kunnen komen. In de Ruimtelijke Agenda zijn vragen opgenomen om te onderzoeken of er op een verantwoorde en gezonde manier op termijn kunnen doorgroeien naar 9.000 woningen erbij in het gebied.

Daarvoor moet wel de MER worden geactualiseerd. Een deel van de onderzoeken gaat over mobiliteit. Hiervoor heeft de gemeente samen met de ontwikkelende partijen 2 onderzoeken laten uitvoeren. De uitkomsten van deze mobiliteitsonderzoeken gebruiken we voor het maken van deel 2 van de Omgevingsvisie: het Uitwerkingsplan.

Het gaat om de volgende onderzoeken:


Omgevingsvisie (deel 1) en MER Merwedekanaalzone

Het college had de omgevingsvisie en MER naar de gemeenteraad gestuurd. Samen met de reacties van de inspraakprocedure.

Aanpassingen omgevingsvisie

De raad heeft een aantal punten in de omgevingsvisie Merwedekanaalzone aangepast:

  • type woningen (aandeel sociale woningbouw en middeldure huur)
  • aantal bruggen voor langzaam verkeer
  • gezond stedelijk leven
  • werkgelegenheid
  • het actief betrekken van met name bewoners in de omliggende buurten

Lees de introductie op de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone (pdf, 661 kB)

Bekijk de Omgevingsvisie (deel 1) Merwedekanaalzone (pdf, 15 MB) 2 maart 2018

Hulp en contact Merwedekanaalzone

Telefoon

14 030

E-mail

merwedekanaalzone@utrecht.nl