Beschrijving van wijk Zuidwest

De wijk Zuidwest bestaat uit de buurten Dichterswijk, Rivierenwijk, Transwijk, Kanaleneiland en Westraven. Ook de Merwedekanaalzone ligt in de wijk.

De grenzen van de wijk zijn: het Amsterdam-Rijnkanaal in het westen, De Graadt van Roggenweg, het Beurskwartier en het spoor in het noorden en noordoosten en de Vaartsche Rijn en het Merwedekanaal in het oosten.

Bekijk de plattegrond met buurtindeling van wijk Zuidwest (pdf, 367 kB)

Dichterswijk

De Dichterswijk is een woongebied dat begin van de 20ste eeuw gebouwd is. De verkaveling kenmerkt zich door bebouwing in rijen en gesloten bouwblokken, met ondiepe achtertuinen. De bebouwing bestaat uit 2 of 3 bouwlagen, sommige met een schuin dak. De stratenprofielen zijn smal, waardoor de wijk een stedelijk karakter heeft. Centraal in de wijk ligt een klein park.

De Croeselaan is een levendige straat met gemengde functies. Tussen de Croeselaan en het Merwedekanaal ligt het wijkje Parkhaven. In het zuidelijk deel zijn vooral eengezinswoningen gebouwd, terwijl ten noorden van de Heycopstraat voornamelijk appartementen staan.

Rivierenwijk

Rivierenwijk is een gevarieerde buurt, zowel qua woningen als qua bevolking. Er zijn weinig specifieke problemen op sociaaleconomisch gebied. Bij de bouw was het uitgangspunt om eengezinswoningen met tuin te bouwen. Midden jaren ‘70 startte de noodzakelijke stadsvernieuwing met sloop en nieuwbouw van woningen en renovatie. De bebouwing is divers en verschilt van arbeiderswoningen tot woningen met een meer tuindorpachtige stijl. In Rivierenwijk ligt het treinstation Vaartsche Rijn.

Kanaleneiland

Kanaleneiland is in de jaren ‘60 gebouwd. Het is een ruim opgezette wijk met veel groen, voorzieningen en hoogbouw. Groen en water spelen een grote rol. In de jaren ‘70 en ’80 veranderde de wijk in een sociaaleconomisch gezien ‘zwakke’ wijk. Om het tij te keren werkt de gemeente samen met woningbouwcorporaties aan plannen voor grootschalige wijkverbetering.

De ligging aan het kanaal en tussen de Utrechtse binnenstad en Leidsche Rijn biedt vele ontwikkelingsmogelijkheden.

Westraven en de meubelboulevard

Westraven en de meubelboulevard zijn ‘verouderde werkgebieden’. De woonboulevard is weliswaar een van de best bezochte woonboulevards van Nederland maar heeft een verouderde uitstraling. De woonboulevard vormt door zijn ligging aan de A12 en de Europalaan een belangrijke stadsentree van Utrecht.

Transwijk

Transwijk ligt ten oosten van Kanaleneiland, tussen de Weg der Verenigde Naties, het Merwedekanaal en de Beneluxlaan. De architectuur van dit gebied is hedendaags en kent veel variatie in vorm, kleur en materiaalgebruik. In het noordoosten van Transwijk ligt een groot aantal sportvelden.

Hulp en contact Omgevingsvisie

E-mail

omgevingswet@utrecht.nl

Telefoon

14 030