Beschrijving van wijk West

De wijk West bestaat uit de buurten Oog in Al, Welgelegen, Lombok-Leidseweg, Nieuw Engeland en de Schepenbuurt. Ook de bedrijvengebieden Lage Weide en Cartesiusweg horen bij de wijk.

De grenzen van de wijk zijn: het spoor Utrecht-Amsterdam, het Westplein, de Graadt van Roggenweg, Weg der Verenigde Naties, Martin Luther Kinglaan en het Amsterdam-Rijnkanaal.

Bekijk de plattegrond met buurtindeling van wijk West (pdf, 1,4 MB)

Oog in Al en Welgelegen

  • Oog in Al is een typische jaren dertig woonwijk. Er zijn weinig specifieke problemen op sociaal-economisch gebied. Het Park Oog in Al wordt veel gebruikt, niet alleen door de bewoners van Oog in Al, maar ook van omliggende buurten.
  • Welgelegen ligt op een bijzondere plek: centraal, tussen de binnenstad en het Centraal station aan de oostzijde en aan de westzijde vlakbij Leidsche Rijn Centrum en het Máximapark. Het gebied ligt midden in de stad en toch in de luwte. De bebouwing in Welgelegen is versnipperd door weinig aantrekkelijke openbare ruimte en het gemis aan verbindingen tussen groene plekken. In het zuidelijke deel staan veel kantoren.
  • Het Amsterdam Rijnkanaal biedt kansen om er een parkzone voor alle bewoners van de stad van te maken. Het brede wateroppervlak zorgt voor een enorm gevoel van ruimte en rust in het hart van de stad. Door de komst van Leidsche Rijn ligt het kanaal midden in Utrecht en tegelijk staat het in verbinding met de buitengebieden en de natuur ten noorden en zuiden van de stad.

Lombok, Leidseweg en omgeving

  • In Lombok wonen veel jonge mensen en de wijkcultuur is uniek. De Kanaalstraat gaat dwars door Lombok. Eerst was hier vooral industrie aan het water, daaromheen is steeds meer lintbebouwing gekomen en eind  19e eeuw is een stratenpatroon gemaakt, waaraan particulieren konden bouwen. Dit verklaart de verschillen in architectuur.
  • Aan de Leidseweg is nog oorspronkelijke (stedelijke) lintbebouwing te vinden. Het Westplein is een van de belangrijkste verkeerspleinen van Utrecht. Op de “Kop van Lombok”, het deel gelegen tussen de Kanonstraat en de Damstraat heeft historische bebouwing plaats gemaakt voor een gesloten stedelijk blok met woningen, commerciële voorzieningen en een moskee.

Lage Weide, Cartesiusweg en omgeving

  • Het Werkspoorkwartier is historisch gezien een bedrijventerrein aan de rand van de stad. Door de ontwikkeling van Leidsche Rijn is het gebied geografisch gezien centraler in de stad komen te liggen. De bereikbaarheid per auto is slechter geworden doordat het gebied steeds meer in de stad is komen te liggen.
  • De Cartesiusdriehoek behoort samen met de 2e Daalsedijk en het Werkspoorkwartier tot het erfgoed van de spoorwegen in Utrecht. De driehoek tussen de sporen werd vanouds gebruikt als rangeerterrein en werkplaats van NS. Het markante CAB-gebouw langs het spoor getuigt nog van dit verleden. Het terrein is nu verouderd.

Nieuw Engeland en Schepenbuurt

De beschrijving van deze buurten voegen we later toe.

Hulp en contact Wijkbureau West

Telefoon

14 030

E-mail

west@utrecht.nl

 

Wijkwethouder

Lot van Hooijdonk
Kijk wanneer het eerstvolgende wijkspreekuur is

Bezoekadres

Stadskantoor, 5e etage, Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

maandag t/m donderdag 9.00-17.00
vrijdag 9.00-12.00 uur

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht