Meedenken over omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

Wilt u met ons meedenken over de toekomstvisie van Kanaleneiland en Transwijk? Kom dan naar de bijeenkomsten 'Toekomstexpeditie' in het Krachtstation. Deze plannen we wanneer het weer kan. Iedereen is welkom. U kunt bij 1 of bij alle programma-onderdelen aanwezig zijn, op 1 of alle bijeenkomsten. We praten apart over Kanaleneiland en over Transwijk.

Eerdere bijeenkomsten

Op 7 maart 2020 kwamen ruim 100 mensen bij elkaar in het Krachtstation aan de Amerikalaan op Kanaleneiland. Op allerlei manieren wisselden zij daar van gedachten over wat Kanaleneiland en Transwijk nu en in de toekomst nodig hebben. Er kwam veel aan de orde.

Wat viel op?

De aanwezigen vonden het stedelijk beleid best goed:

 • steeds meer gemengde wijken met meer verschillende soorten woningen en bewoners
 • in de toekomst waarschijnlijk betaald parkeren
 • aandacht voor vergrijzing
 • aandacht voor sport
 • zorgen dat de nieuwe buurwijken (Papendorp, Merwedekanaalzone) ook voorzieningen hebben
 • in de toekomst van het gas af
 • maatregelen om hevige regenval en hoge temperaturen aan te kunnen

Meer groen

Veel mensen vonden groen en natuur belangrijk voor een leefbare wijk. Natuur is fijn om te zien en van te genieten. Er kwamen allerlei ideeën voorbij, zoals:

 • het planten van fruitbomen en –struiken
 • zorgen dat de natuur in de wijk aaneengesloten wordt
 • een schaapskudde die het gras bijhoudt

Natuur speelt een grote rol bij ontspanning in de buurt. Groen is ook belangrijk als het veel regent of juist als het heel warm is.

Hoe groen meer ruimte kan krijgen in Kanaleneiland en Transwijk, is onderwerp van de komende bijeenkomst op 21 maart. Inspiratie kan komen uit bijzondere projecten ergens anders in de stad, zoals:

 • Oosterspoorbaan Utrecht
 • bloementuin in het Máximapark
 • groene trambanen
 • groene daken

Jongeren op 1

Jongeren – van welke culturele achtergrond dan ook – zijn belangrijk. Zij zijn de toekomst van de wijk. Het is belangrijk dat zij zich er ook thuis voelen. Daarvoor is onderwijs belangrijk, maar ook goede mogelijkheden om muziek te maken, te sporten, elkaar te ontmoeten. Het opdoen van werkervaring is belangrijk voor je toekomst. Ook in Kanaleneiland en Transwijk moet het mogelijk zijn te zorgen voor voldoende stageplekken en werkervaringsplekken.

We hopen dat jongeren zich ook laten horen bij het maken van de omgevingsvisie, bijvoorbeeld via deze bijeenkomsten. En door deze vragenlijst in te vullen.

Trots zijn op je wijk

Het is duidelijk dat er behoefte is om trots te zijn op Kanaleneiland en Transwijk. Mensen willen dat de wijken een positievere uitstraling krijgen en dat het wijken zijn waar van alles te doen is. Ideeën daarvoor zijn bijvoorbeeld:

 • zorg dat nieuwe gebouwen er bijzonder uitzien
 • richt Park Transwijk gebruiksvriendelijker en groener in
 • breng de glans en het imago van het Rozeneiland terug
 • zorg voor een boulevard aan het kanaal met horeca en bedrijfjes
 • zorg dat plekken als het Krachtstation met creatieve bedrijfjes en de wijkcoöperatie een plek in de wijk blijven houden
 • maak een bazaar met verse en thuisgemaakte producten

We werken deze ideeën verder uit op de volgende bijeenkomst. U kunt ook deze vragenlijst alvast invullen.

En verder?

Andere belangrijke onderwerpen die aan bod kwamen en waar we verderop in de Toekomstexpeditie aan werken, zijn:

 • veiligheid
 • energie
 • afval
 • vergrijzing
 • parkeren

Bijeenkomst Toekomstexpeditie van 21 maart uitgesteld

In het voorjaar van 2020 zouden er nog 2 bijeenkomst zijn van de Toekomstexpeditie, waarin we samen een omgevingsvisie maken voor Kanaleneiland en Transwijk. Deze bijeenkomsten gaan voorlopig door in verband met het coronavirus. Hiermee volgen we de richtlijn van de regering.

 

Programma

Nog te bepalen datum in 2020

10.00 Opening
10.15 Inloopspreekhalfuur: terugkoppeling van onder andere inwoners over de gekozen hoofdlijnen
10.45 Betekenis terugkoppeling voor gekozen hoofdlijnen
11.15 Concreet maken van de gekozen hoofdlijnen in meerdere sessies.
12.00 Lunch (gratis)
12.45 Wonen en verkeer en parkeren
13.45 Veiligheid en openbare ruimte
14.45 Kantoren, bedrijven en winkels en maatschappelijke voorzieningen
15.30 Energietransitie en klimaataanpassing
16.00 Afsluiting door de projectwethouder

Nog te bepalen datum in 2020

10.00 Opening
10.15 Testen resultaat tot nu toe
11.00 Bespreken laatste onderwerpen
12.00 Voorbereiden van 'samen omgevingsvisie' in klad opschrijven
12.30 Lunch
13.15 'Samen de omgevingsvisie' in klad opschrijven
16.00 Afsluiting door de Wijk

Hulp en contact Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk

E-mail

omgevingsvisieKET@utrecht.nl

Telefoon

14 030