Uitdagingen voor de binnenstad

Om de binnenstad van Utrecht klaar voor de toekomst te maken zien wij 7 uitdagingen. Deze uitdagingen hebben we bepaald op basis van bestaand gemeentelijk beleid, trends en ontwikkelingen, en gesprekken met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden tijdens de startbijeenkomst in mei 2019. In de omgevingsvisie willen we antwoord geven op de vragen die horen bij deze uitdagingen.

Respect voor erfgoed

Het - materiële en immateriële - erfgoed in de binnenstad is uniek en 1 van de redenen waarom mensen er zo graag wonen en verblijven. Hoe gaan we hier op een respectvolle manier mee om en hoe laten we het bijdragen tot een gezond stedelijk leven in 2040?

Duurzame mobiliteit

Voetgangers, fietsers, auto's, bussen, vrachtwagens... veel mensen moeten in de binnenstad zijn. En de verkeersstroom tussen het centraal station en het Utrecht Science Park loopt dwars door de binnenstad. Welke keuzes zijn nodig voor een duurzaam en bereikbare binnenstad in 2040?

Betaalbaar en gezond wonen

In de binnenstad wonen nog altijd duizenden Utrechters en ook in 2040 zal dat nog zo zijn. Hoe houden we de bevolking van de binnenstad gevarieerd, hoe versterken we de sociale samenhang en hoe houden we de voorzieningen voor de bewoners op peil?

Economische vitaliteit

Winkels, horeca, culturele instellingen en evenementen trekken bezoekers van binnen en buiten, doen recht aan de binnenstad als ontmoetingsplaats en houden ons stadscentrum vitaal. Welke keuzes maken we om die rol te versterken en te laten bijdragen tot een gezond stedelijk leven in 2040?

Duurzame openbare ruimte en natuur

In de openbare ruimte van de binnenstad komt alles samen. Hoe richten we de straten, pleinen, werven, grachten en parken zo in dat de binnenstad in 2040 de rol kan spelen van plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar ook een beetje rust kunnen vinden en natuur?

Gezondheid en zorg, dichtbij en op maat

Ook in 2040 hebben bewoners en bezoekers van de binnenstad (ook kwetsbare groepen zoals daklozen) schone lucht, gezonde voeding, rust en groen nodig voor een gezond stedelijk leven. En niet te vergeten gezondheidscentra en andere voorzieningen. Hoe zorgen we daarvoor?

Duurzame energie en klimaatadaptatie

Utrecht en ook de binnenstad staan voor ingrijpende veranderingen, die vragen om forse investeringen. Welke mogelijkheden en beperkingen zijn er in de binnenstad op het gebied van energie en klimaatadaptatie? En hoe versterken we lokale initiatieven?

Hulp en contact Binnenstad 2040

Telefoon

14 030

E-mail

binnenstad2040@utrecht.nl