Kernkwaliteiten van de binnenstad

Over de Utrechtse binnenstad heeft iedereen een mening en iedereen beleeft die op zijn eigen manier. Toch komen vaak dezelfde beelden terug. Dat zijn kwaliteiten van de binnenstad die door de meeste bewoners en bezoekers worden gedeeld, en in de loop der eeuwen zijn ontwikkeld.

Voor de binnenstad van Utrecht hebben we samen met bewoners en ondernemers 4 kwaliteiten benoemd:

  • schoonheid
  • veerkracht
  • diversiteit
  • ontspannen

De kwaliteiten vormen de basis waarop de omgevingsvisie wordt opgebouwd en geven richting aan de toekomstige ontwikkeling van de binnenstad.

Kwaliteit: schoonheid

Bij de schoonheid van de binnenstad denk je direct aan de werven die uniek zijn in de wereld. Maar je kunt ook denken aan modern erfgoed, zoals misschien het nieuwe bollendak op het Stationsplein. Tot het materieel erfgoed behoren ook stedelijke structuren (grachten, singels, stegen, pleinen, binnenhoven en bouwblokken) en een archeologisch rijke ondergrond. Daarnaast heeft het centrum waardevol immaterieel erfgoed, zoals kerkgemeenschappen, de kennis en tradities van de universiteit, het verenigingsleven (waaronder dat van studenten), beiaard en klokkenluiden. Ook de viering van feestdagen als Koningsdag en Sint-Maarten kunnen hier bij horen.

Kwaliteit: diversiteit

De binnenstad kent rustige en levendige plekken. Het is oud en modern. Het heeft iets knus, maar is wel echt een centrum van een grote stad. In de binnenstad vind je een mix van functies, zoals wonen, winkelen, werken en uitgaan op een klein oppervlak.

De diversiteit van de Utrechtse binnenstad is ook terug te vinden in de verschillen tussen de mensen die er wonen, werken, winkelen en de stad bezoeken. Ouderen en jongeren, studenten, werkenden en daklozen, rijken en minder rijken, bewoners en bezoekers, mensen uit de stad, de regio en steeds meer mensen van verder weg komen op de binnenstad af. Aan de andere kant zijn er ook Utrechters die bijna nooit naar de binnenstad komen.

Kwaliteit: veerkracht

De binnenstad en haar bewoners passen zich al eeuwenlang aan wisselende omstandigheden aan. Zo werden de grachten en werven aangepast aan het veranderde waterpeil van de Krommerijn. En de binnenstad blijft vitaal doordat ook historische gebouwen steeds worden aangepast aan de tijd. De vernieuwing van het postkantoor op de Neude is hier een voorbeeld van. En natuurlijk zien we de kernkwaliteit vitaliteit terug in de relatief jonge bevolking van de binnenstad, het bloeiende culturele leven en de economische activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan het aantrekkelijke kernwinkelgebied met Hoog Catharijne als grote trekker.

Kwaliteit: ontspannen

 ‘Ontspannen’, zo ervaren de meeste Utrechters en bezoekers de sfeer in de binnenstad. Utrechters zijn open, relaxed en behulpzaam. Op straat is het veilig. Voor Utrechters zelf bijna vanzelfsprekend, maar wat bezoekers uit het buitenland juist opvalt als bijzondere kwaliteit. Andere factoren die tot de ontspannen sfeer bijdragen, zijn de levendigheid van bewoners en bedrijvigheid (inclusief winkels en horeca) en de nadrukkelijke aanwezigheid op straat van de fiets. De Utrechtse binnenstad heeft een menselijke maat en nodigt uit tot samenzijn en ontmoeting, voor bewoners en bezoekers. De Utrechtse binnenstad is het hart van de stad en functioneert als de huiskamer voor stad en regio.

Hulp en contact Binnenstad 2040

Telefoon

14 030

E-mail

binnenstad2040@utrecht.nl