Inspraak op Omgevingsvisie Binnenstad 2040

Fijn dat u wilt reageren op de inspraakversie van de Omgevingsvisie Binnenstad. Hieronder leest u hoe u kunt reageren en wat er met uw reactie gebeurt. We horen graag wat u anders zou willen zien in de visie, maar ook wat u goed vindt aan de visie. Alle reacties zijn waardevol.

Reageren op Omgevingsvisie Binnenstad 2040

U kunt van 19 februari tot en met 19 april 2021 reageren op de inspraakversie van de Omgevingsvisie Binnenstad 2040.

Online

Reageer op Omgevingsvisie Binnenstad 2040

E-mail

Stuur uw reactie naar binnenstad2040@utrecht.nl. Geef daarbij altijd uw naam (met eventueel organisatie), adres en woonplaats door.

Schriftelijk

Stuur uw reactie naar:

Gemeente Utrecht
Ontwikkelorganisatie Ruimte
t.a.v. Inspraak Omgevingsvisie Binnenstad
Postbus 16200
3500 CE Utrecht.

Let op: we nemen alleen reacties in behandeling die tot en met 19 april 2021 zijn binnengekomen.

Wat doen we met uw reactie?

Na 19 april 2021 bekijkt het college van burgemeester en wethouders de reacties. Ze nemen een besluit over hoe deze worden meegenomen in de omgevingsvisie. De reacties beantwoorden we (waar mogelijk) gebundeld. U ontvangt hierover bericht.

Voor het beantwoorden van de reacties en het aanpassen van visie hebben we enkele weken nodig. De reacties en de aangepaste visie worden daarna aan de raad voorgelegd. De raad beslist of de Omgevingsvisie Binnenstad 2040 vastgesteld wordt. Dit gebeurt waarschijnlijk in september 2021.

Bent u het niet eens met het antwoord op uw reactie of de aanpassing van de omgevingsvisie? Bezwaar en beroep tegen de beleidsplannen is niet mogelijk. Wel kunt u dan uw mening nog laten weten aan de gemeenteraad op het moment dat het college de Omgevingsvisie Binnenstad 2040 aan de raad voorlegt.

Hulp en contact Binnenstad 2040

Telefoon

14 030

E-mail

binnenstad2040@utrecht.nl