Lees voor

Samenvatting RSU2040, 'Utrecht dichtbij: de tien-minutenstad'

Utrecht bereidt zich voor op de toekomst. We willen ervoor zorgen dat alle Utrechters nu en in de toekomst fijn en gezond in onze stad kunnen wonen, werken en leven. De ambities die de gemeente Utrecht heeft voor de stad van de toekomst staan in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040.

Animatie Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

Stad van USP, Wijk C en de FC

Utrecht blijft Utreg mien stadsjie, een prachtige stad met veel kwaliteiten: een stad met een lange en rijke geschiedenis. Onze stad waarin alles wat je nodig hebt, dichtbij is. Onze stad met een prachtige historische binnenstad. Onze stad omringt met verschillende landschappen. Onze met goede scholen en universiteiten. Onze stad van het USP, Wijk C en de FC.

Dit Utrechtse karakter van de stad behouden we. Tegelijk kijken we naar de toekomst, zodat we een antwoord geven op de vragen van morgen: hoe zorgen we voor meer groen, voldoende betaalbare woningen voor alle Utrechters, voor meer banen en meer voorzieningen voor iedereen? Hoe zorgen we voor goed en genoeg openbaar vervoer en voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers? En hoe zorgen we ervoor dat onze stad klaar is voor een ander klimaat.

We bouwen betaalbare woningen in een groene en gezonde omgeving

Een betaalbare woning vinden is voor veel mensen in Nederland een groot probleem. Dat geldt helaas ook voor Utrechters. Om te zorgen dat Utrechtse kinderen in Utrecht kunnen studeren en wonen, dat onze kersverse studenten in Utrecht kunnen blijven en dat oudere Utrechters binnen de stad kunnen verhuizen als zij dit willen, hebben we meer en verschillende soorten huizen nodig. Want Utrecht wil een stad zijn voor iedereen. Een stad waar iedereen een woning, onderwijs, een baan en voorzieningen kan krijgen en betalen. Waarin gebouwen en de openbare ruimte uitnodigen om elkaar te ontmoeten en contact met elkaar te hebben. Daarvoor halen we grenzen en hindernissen weg. En zorgen we voor een betere verdeling en kwaliteit in het aanbod van woningen. Huurwoningen naast koopwoningen. Dure woningen naast goedkope woningen.

We zorgen voor meer groen en water

De stad van de toekomst is een gezonde stad en een gezonde stad is een groene stad. In het groen kunnen we spelen en liggen, groen zorgt ervoor dat onze stad koel blijft en regenwater beter kan opnemen. We gaan zorgen dat er meer groen komt in de stad, ook in bestaande wijken. Dat groen begint als je de voordeur uitloopt en loopt via heggen, plantsoenen, in trambanen en parken naar de prachtige landschappen aan de rand van de stad: 200 hectare (1 hectare zijn 2 voetbalvelden) in de honderden straten in de bestaande stad, 250 hectare in parken en in de landschappen aan de rand van de stad.  We zorgen ervoor dat er rustige plekken in de stad blijven. We maken waterroutes zo, dat mensen ervan kunnen genieten.

We maken nieuwe knooppunten

Onze prachtige historische binnenstad blijft het hart van de stad. Daar willen we zuinig op zijn. Dat is een van de redenen om extra centra te ontwikkelen op andere plekken in de stad. Die centra noemen we knooppunten. Een knooppunt is een plaats waar openbaar vervoer en wegen bij elkaar komen. Rond deze knooppunten willen we woningen en kantoren bouwen, met daarin allerlei voorzieningen, zoals winkels, sportgelegenheden en zorginstellingen. De nieuwe knooppunten zijn Leidsche Rijn Centrum, Papendorp, Westraven, Lunetten-Koningsweg, Overvecht en het Utrecht Science Park (het gebied rond de universiteit). Bij Utrecht Centraal ontwikkelen we onder andere in het Beurskwartier, rond de Jaarbeurs, langs het Merwedekanaal en in de Cartesiusdriehoek.

Snel en makkelijk reizen

Goed, gezond en snel van A naar B, dat is de visie van de gemeente Utrecht. Dus we geven ruimte aan voetgangers, fietsers en aan openbaar vervoer. Deze vormen van vervoer zijn schoon en nemen ook minder ruimte in. De openbare ruimte die vrij komt kunnen we gebruiken voor groen, om te spelen en voor ontmoeting. Rondom de stad komt een ring van Openbaar Vervoer (OV). De verschillende OV-knooppunten worden goed met elkaar verbonden. Reizen via Utrecht Centraal is dan niet altijd meer nodig. Bij de OV-knooppunten kun je makkelijk overstappen, ook op fiets, deelfiets of deelauto.
Snelle bussen, trams en treinen verbinden de regio en de rest van Nederland met het nationale knooppunt Utrecht Centraal.

We gebruiken de ruimte slim

De ruimte in de gemeente is maar beperkt. Gezond stedelijk leven staat voorop en dat betekent dat we de ruimte slim moeten gebruiken. We kunnen zorgen dat gebouwen en de openbare ruimte voor verschillende doelen worden gebruikt. Met gebouwen waarin beneden winkels komen, daarboven kantoren en daarboven woningen. Met woningen die geschikt zijn voor thuiswerken. Met zonnecollectoren op geluidswallen. Met een sportveld dat ook een plek kan zijn om tijdelijk water op te slaan. Met gebouwen waarin je naar school kunt, en kunt sporten, werken, wonen, winkelen, naar de huisarts of naar het theater. Zo is er meer leven in de buurt en hoef je minder te reizen.

We kunnen daarom kiezen voor ‘Utrecht, de tienminutenstad’

Door de extra centra met vele voorzieningen die via een goed OV-netwerk met elkaar verbonden zijn is alles dichtbij. Zaken die je elke dag of vaak nodig hebt bevinden zich dan op ongeveer 10 minuten van je woon- of werkplek. Met openbaar vervoer, fiets of lopend ben je dan snel waar je moet zijn.

We verbinden de stad en het landschap om de stad met elkaar

Rondom Utrecht liggen prachtige landschappen. En die landschappen willen we nog beter verbinden met de rest van de stad, zodat je deze makkelijker vanuit alle delen van de stad kunt bereiken. Ook is het de ambitie om vanuit de stad langere stukken door het en langs het groen kunt fietsen en wandelen. We gebruiken polder Rijnenburg om te beginnen tot 2035 om energie op te wekken en voor sport, recreatie en natuur.

We kiezen voor duurzame energie

We hebben energie nodig en we moeten energie besparen. Om voldoende nieuwe duurzame energie op te kunnen wekken, hebben we verschillende bronnen nodig zoals de zon, de wind, warmte uit de aarde en warmte die bij bedrijven vrij komt bij de productie. Onze huizen moeten we ook op een andere manier verwarmen, zodat we straks geen gas meer nodig hebben.

We werken aan werk voor iedereen

Werken aan werk voor iedereen betekent dat we werken aan werk voor de toekomst. Er zijn vier branches die nu en in de toekomst zorgen voor veel banen in Utrecht: ICT, gezondheidszorg, onderwijs en de bouw. Omdat we willen investeren in werk van morgen, investeren we ook in deze sectoren.

We doen het in stappen

Langzaam groeit de stad mee met de toekomst. Zo blijft de stad aantrekkelijke en leefbaar. Dat verhoogt ook de kwaliteit van de aanpassingen.

We bouwen eerst rondom de knooppunten. Daarna op andere plekken in de stad en aan de rand van de stad. Daarbij blijven de openbare ruimte en het groen bestaan. Als laatste bouwen we buiten de stad zoals die nu is.

We kijken goed naar de volgorde. Zodat het werk in de ene fase klaar is om het werk in de volgende fase goed te kunnen uitvoeren. We maken eerst de wegen, zodat we daarna snel woningen en kantoren kunnen bouwen.

We kunnen het niet alleen

En dat willen we ook niet. We willen het samen doen, samen met u, de inwoners van Utrecht. Samen met ondernemers, organisaties en andere overheden. Iedereen kan meedenken en met ideeën komen om de stad mooier en beter te maken. Samen werken we aan een gezonde en prettige stad.

Alles doen wat in deze visie staat kost ongeveer € 7 miljard. Ook daarvoor hebben we hulp nodig. We hebben zelf een deel van dat bedrag, de rest moet van andere partijen komen. Van de provincie, van het rijk, van Europa, van bedrijven, van inwoners. De personen of organisaties die het meeste voordeel hebben van de ontwikkelingen, betalen ook het meeste. Zo betaalt iedereen mee aan de waarde van de stad en dus niet alleen de inwoners.

Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

Dit staat allemaal in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. Dat is een koersdocument. Het is onderdeel van de 2 andere documenten die horen bij de koers voor Utrecht.

Hulp en contact Koers ruimtelijke strategie

Telefoon

14 030

E-mail

rsu@utrecht.nl