Samenvatting RSU2040: Zo zien we Utrecht in 2040

Utrecht wordt groter en bereidt zich voor op de toekomst. Er wonen steeds meer mensen in onze stad. Het zijn er nu 350.000, over 20 jaar wonen er ongeveer 455.000 mensen in Utrecht. We willen ervoor zorgen dat al die mensen hier gezond en prettig kunnen wonen en leven. Dat ze snel en makkelijk door de stad kunnen reizen en Utrecht in en uit kunnen. En dat ze leuke dingen kunnen doen in hun vrije tijd. Daarvoor maken we nu keuzes.

We bouwen voort op de kwaliteiten van onze stad

Utrecht blijft Utreg mien stadsjie. Een prachtige stad met veel kwaliteiten. Een stad met geschiedenis. Een stad met alles wat je nodig hebt dicht bij elkaar. Een stad met verschillende landschappen eromheen. Een stad met kennis en goed opgeleide mensen. Met bedrijven en scholen die zich blijven ontwikkelen. Een centrale plek in het Nederlandse netwerk. Dat willen we allemaal zo houden. De basis van onze stad blijft haar verleden en haar omgeving. Tegelijk groeien we naar een nieuwe toekomst. We bouwen betaalbare woningen in een groene en gezonde omgeving. Goed bereikbaar en met zorg dichtbij. De Hollandse Waterlinie wordt de nieuwe stadswal. Er komen meer plekken waar je onze stad aan herkent, zoals de Dom dat nu is.

We zorgen voor meer groen en water

Want groen en water zijn belangrijk. Het zorgt voor een gezonde en prettige omgeving waar je kunt ontspannen en bewegen. En dat het in de stad niet te warm, te droog of te nat wordt, als het klimaat verandert. Het is daarom belangrijk dat er een goede verdeling is tussen woningen en natuur. Ook als de stad steeds meer groeit. Groen en water uit het verleden zijn de basis. Maar er komt ook groen bij in de straten en we leggen nieuwe parken aan. In trambanen laten we gras groeien. We maken waterroutes zo, dat mensen ervan kunnen genieten. We leggen nieuwe natuur aan rondom de stad en zorgen ervoor dat je daar makkelijk kunt komen. We zorgen er ook voor dat er rustige plekken in de stad blijven.

We maken nieuwe knooppunten

De binnenstad van Utrecht blijft het hart van de stad. Maar als alles daar moet komen, wordt het er te druk. Daarom komen er centra bij op andere plekken in de stad. Die centra noemen we knooppunten. Een knooppunt is een plaats waar veel wegen en lijnen van het openbaar vervoer bij elkaar komen. Het is ook een plek waar we meer bouwen voor woningen, voorzieningen, kantoren, zorg. De nieuwe knooppunten zijn Leidsche Rijn Centrum, Papendorp, Westraven, Lunetten-Koningsweg, Overvecht en het Utrecht Science Park (het gebied rond de universiteit). Bij Utrecht Centraal ontwikkelen we onder andere in het Beurskwartier, bij de Jaarbeurs, langs het Merwedekanaal en in de Cartesiusdriehoek. In andere gebieden zijn er ook veranderingen, maar die zijn minder groot dan bij de knooppunten.

We bouwen volgens een volgorde

We bouwen eerst rondom de knooppunten. Daarna op andere plekken in de stad en aan de rand van de stad. Daarbij blijven de openbare ruimte en het groen bestaan. Als laatste bouwen we buiten de stad zoals die nu is.

We gebruiken de ruimte slim

Als je in onze stad woont, heb je natuurlijk een huis nodig. Maar je wilt ook winkelen, sporten, genieten van natuur, naar het theater, aangesloten zijn op elektriciteit en internet en je kunnen verplaatsen. Voor al die zaken is ruimte nodig. Een stukje fietspad, voetpad, weg, park, sportveld, winkel, kabel, school, theater enzovoort. Als je al die stukjes naast elkaar zou zetten, lijkt het net een barcode. Zo hebben wij het ook genoemd: de barcode voor de ontwikkeling van onze stad.

De barcode helpt ons om te kiezen hoe we de weinige ruimte zo slim mogelijk kunnen gebruiken. Moet het op de grond? Moet het onder de grond? Of kiezen we voor hoogbouw? We zorgen er ook voor dat gebouwen en openbare ruimte voor verschillende doelen worden gebruikt. Met gebouwen waarin beneden winkels komen, daarboven kantoren en daarboven woningen. Met woningen die geschikt zijn voor thuiswerken. Met zonnecollectoren op geluidswallen. Met een sportveld dat ook een plek kan zijn om tijdelijk water op te slaan. Met gebouwen waarin je naar school kunt, en kunt sporten, werken, wonen, winkelen, naar de huisarts of naar het theater. Zo is er meer leven in de buurt en hoef je minder te reizen.

We kunnen daarom kiezen voor ‘Utrecht, de tienminutenstad’

In onze stad vind je de mensen en zaken die je elke dag of vaak nodig hebt, dichtbij. Met openbaar vervoer, fiets of lopend ben je altijd snel waar je moet zijn.

We werken daarvoor aan een goed netwerk om te reizen

Daarbij geven we voorrang aan schone manieren van vervoer die weinig ruimte nodig hebben. Zoals lopen, fietsen en openbaar vervoer (ov). Daarmee kun je op verschillende manieren komen waar je wilt zijn. Daardoor is minder ruimte nodig om mensen te kunnen verplaatsen. De ruimte die overblijft, kunnen we anders gebruiken. Bijvoorbeeld als openbare ruimte waar je alleen of met elkaar kunt zijn.

Rondom de stad komt een ring van ov. Via die ring kunnen inwoners en bezoekers snel en prettig reizen. Reizen via Utrecht Centraal is dan niet altijd meer nodig. Het netwerk verbindt de knooppunten aan elkaar. Op de knooppunten kun je heel makkelijk overstappen, ook op fiets en deelauto of deelfiets. Bij de knooppunten zijn ook mogelijkheden voor wonen en werken. Snelle en prettige bussen, trams en treinen verbinden de regio en de rest van Nederland met het nationale knooppunt Utrecht Centraal.

We verbinden de stad en het landschap om de stad met elkaar

We halen zo veel mogelijk hindernissen in het landschap rond de stad weg. Zo verbinden we het groen van het landschap en de stad met elkaar. Ook in de stad halen we hindernissen weg, zodat je langere stukken door groen kan wandelen en fietsen. Het zorgt er ook voor dat het landschap dichterbij huis te vinden is. Bovendien helpt het de stad bestand te zijn tegen de klimaatverandering. We gebruiken polder Rijnenburg om te beginnen tot 2035 om energie op te wekken en voor sport, recreatie en natuur. Als er mogelijk na 2035 woningen gebouwd worden, wordt het een duurzame wijk. Een wijk waar dan ook werk sport, cultuur en recreatie een plaats in krijgt.

We maken van Utrecht nog meer een inclusieve stad

Want Utrecht is van ons allemaal. Iedereen in Utrecht hoort erbij en kan meedoen. Als alle inwoners, organisaties en bedrijven meedoen, kunnen we Utrecht nog mooier maken. We werken samen aan die gezonde en prettige stad. Een stad waarin iedereen welkom is en zich welkom mag voelen. Waar iedereen mee kan doen met de maatschappij. Of je nu arm of rijk bent, werkt of niet werkt, een handicap hebt of zorg nodig hebt.

Een stad waar iedereen een woning, onderwijs, een baan en voorzieningen kan krijgen en betalen. Waarin gebouwen en de openbare ruimte uitnodigen om elkaar te ontmoeten en contact met elkaar te hebben. Daarvoor halen we grenzen en hindernissen weg. En zorgen we voor een betere verdeling en kwaliteit in het aanbod van woningen. Huurwoningen naast koopwoningen. Dure woningen naast goedkope woningen.

We kiezen voor duurzame energie

Door de groei van het aantal inwoners, bezoekers en bedrijven is meer energie nodig. Tegelijk moeten we er met elkaar zorgen dat er minder CO₂ in de lucht komt. Daarom werken we aan energiebesparing en gaan we meer duurzame energie opwekken. We gebruiken steeds meer zonne-energie, windenergie, aardwarmte en warmte die bij bedrijven overblijft. Woningen en gebouwen krijgen op een andere manier warmte, waardoor geen aardgas meer nodig is.

We werken aan werk voor iedereen

In de toekomst vragen werkgevers andere kennis en ervaring van hun medewerkers. Daar moeten we ons op voorbereiden. Want werk is belangrijk voor mensen. Er zijn vier soorten werk die nu en in de toekomst veel banen bieden in Utrecht. Dat zijn ICT, gezondheidszorg, onderwijs en de bouw. Daar geven we onze aandacht aan.

We doen het in stappen

We kunnen de stad niet in één keer helemaal verbouwen. Want de stad moet ook tijdens alle bouwactiviteiten aantrekkelijk blijven. Je moet er ook dan goed kunnen leven. De kwaliteit wordt ook beter als het langzaam gaat. We kijken ook goed naar de volgorde. Zodat het werk in de ene fase klaar is om het werk in de volgende fase goed te kunnen uitvoeren. We maken eerst de wegen, zodat we daarna snel woningen en kantoren kunnen bouwen.

We kunnen het niet alleen

En dat willen we ook niet. We willen het samen doen, samen met u, de inwoners van Utrecht. Samen met ondernemers, organisaties en andere overheden. Iedereen kan meedenken en met ideeën komen om de stad mooier en beter te maken. Samen werken we aan een gezonde en prettige stad.
Alle plannen kosten ongeveer € 7 miljard. Ook daarvoor hebben we hulp nodig. We hebben zelf een deel van dat bedrag, de rest moet van andere partijen komen. Van de provincie, van het rijk, van Europa, van bedrijven, van inwoners. De personen of organisaties die het meeste voordeel hebben van de ontwikkelingen, betalen ook het meeste. Zo betaalt iedereen mee aan de waarde van de stad.

Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

Dit staat allemaal in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (Let op: zware pdf, 31 MB). Dat is een koersdocument. Het is onderdeel van de 2 andere documenten die horen bij de koers voor Utrecht.

Hulp en contact Koers ruimtelijke strategie

Telefoon

14 030

E-mail

rsu@utrecht.nl